Zorggegevens

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor

Algemeen

Naam
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor
Afkorting
NVIC-monitor
Beschrijving

Bij acute vergiftigingen van mensen of dieren kunnen artsen en andere hulpverleners het NVIC 24 uur per dag raadplegen voor informatie over het te verwachten klinisch beeld en de behandelmogelijkheden. Deze informatieverzoeken worden geregistreerd en opgeslagen in het digitale informatiesysteem van het NVIC.

De gemelde blootstellingen aan toxische stoffen worden onderverdeeld in verschillende productcategorieën, zoals geneesmiddelen, huishoudmiddelen, drank, drugs, industrieproducten, bestrijdingsmiddelen, planten, giftige dieren, cosmetica, etc. Daarnaast worden hoeveelheid en/of concentratie van de toxische stof, contactweg en leeftijd, geslacht en lichaamsgewicht van de blootgestelde patiënt in het informatiesysteem opgeslagen.

Gebruiksdoel

De aanleiding was de behoefte van artsen en andere hulpverleners aan informatie over acute intoxicaties bij patiënten. Het doel van de hieruit ontstane monitor is onder andere om beleidsrelevante informatie te leveren voor preventie van vergiftigingen en om trends in het aantal en de aard van vergiftigingen met bepaalde stoffen te signaleren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Postbus 85500
Huispostnummer Q03.2.315
3508 GA Utrecht
Tel.: 088 7558000 (24 uur per dag, 7 dagen/week)
E-mail: NVIC@umcutrecht.nl
Website Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Website www.vergiftigingen.info

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

De jaaroverzichten zijn beschikbaar via de website. Hulpverleners en overheidsinstanties kunnen gegevens over de aan het NVIC gemelde acute vergiftigingen opvragen via e-mail.

Beheerder gegevensbron
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
13-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Omgeving
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Blootstelling aan toxische stoffen

Methode van gegevensverzameling
Continu, direct na elk contact
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medewerkers instellingen
 • Artsen
 • Telefoon medewerkers NVIC
Specialisme
Overig
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

Registratie informatieverzoeken:

Bij acute vergiftigingen van mensen of dieren kunnen artsen en andere hulpverleners het NVIC raadplegen. Deze informatieverzoeken worden geregistreerd en opgeslagen in het digitale informatiesysteem van het NVIC.

De belangrijkste variabelen zijn:

Naam van toxische stof/verbinding, hoeveelheid/concentratie, contactweg, leeftijd van de patiënt, geslacht van de patiënt, lichaamsgewicht van de patiënt en waargenomen symptomen bij de patiënt op het moment van contact met het NVIC.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Hulpverleners en overheidsinstanties kunnen gegevens over de aan het NVIC gemelde acute vergiftigingen opvragen via e-mail.

Vanwege de grote hoeveelheid meldingen, de variatie in registraties en de privacygevoeligheid wordt geen standaard codeboek beschikbaar gesteld in Zorggegevens, geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie opvragen via het e-mailadres: nvic@umcutrecht.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Postbus 85500
Huispostnummer Q03.2.315
3508 GA Utrecht
Tel.: 088 7558000 (24 uur per dag, 7 dagen/week)
E-mail: NVIC@umcutrecht.nl
Website Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Website www.vergiftigingen.info

Beschikbare publicaties

Beschikbaar de recente jaaroverzichten op de pagina 'Downloads' van de NVIC-website. Het meest recente jaaroverzicht is uit 2021.

Afnemers/gebruikers
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Trimbos-instituut

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina