Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes

Algemeen

Naam
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes
Afkorting
DPARD
Beschrijving

DPARD is een kwaliteitsregistratie van zowel kinderen als volwassenen met diabetes in de tweede en derde lijn. Dataverzameling vindt plaats via beschikbare gegevens uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), met registratie aan de bron. De basisset is gebaseerd op de reeds lang geaccepteerde en bij het ZIN geregistreerde Kernset Diabetes. Gegevens uit deze set hebben betrekking op algemene achtergrondgegevens en gegevens aangaande leefstijl en roken, HbA1c, bloeddruk, cholesterol, nierfunctie, co-morbiditeit, behandelregime m.b.t. insuline (inclusief de wijze van toediening) en andere zowel diabetes gerelateerde als niet-diabetes gerelateerde medicatie (dosis per keer/dag).

Gebruiksdoel

Kwaliteitsbevordering van diabeteszorg in de tweede en derde lijn, bevorderen van transparantie over de kwaliteit van de geboden zorg, faciliteren van observationeel onderzoek met additionele gegevens.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting BIDON
Website: Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nog niet

Beheerder gegevensbron
Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Stichting BIDON
Actualisatiedatum
22-12-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen wettelijke eisen vanuit de gegevensbron bezien.

Opdrachtgever(s)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Nederlandse Iternisten Vereniging (NIV)
Belangrijkste financier(s)
Diabetes Fonds en SKMS gelden Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
Gezondheid en ziekte
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten (N ~90.000 in 2018)

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens. Gegevensverzameling vindt plaats via registratie aan de bron, uit het EPD van het ziekenhuis.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, verpleegkundigen en via registratie aan de bron.

Specialisme
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen en Zelfstandige Diabetes Behandelcentra (tweede- en derde lijn). Uiteindelijk doel is 100% deelname van alle ziekenhuizen  en diabetes behandelcentra.

14/11/2017 Nieuwsbericht Diabetes Fonds. De eerste ziekenhuizen gaan gegevens aanleveren voor het nieuwe diabetesregister: het VUmc en AMC, Haaglanden Medisch Centrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Diabeter, Groene Hart Ziekenhuis en Isala Klinieken.

Eerste meetjaar
2018
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

In eerste instantie een nulmeting, daarna tenminste eenmaal per jaar. Uiteindelijk met een hogere frequentie.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Algemene achtergrondgegevens, diagnosegegevens, metabole instelling (HbA1c), cardiovasculair risicoprofiel (bloeddruk, cholesterol, roken), nierfunctie, comorbiditeit, behandelregime m.b.t. insuline (inclusief wijze van toediening) en andere zowel diabetes gerelateerde als niet-diabetes gerelateerde medicatie (dosis per keer/dag).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Indien beschikbaar, medio 2018. Aanvraag vergezeld van een duidelijke onderzoeksvraag. Aanvrager dient te voldoen aan criteria rondom dataveiligheid. Gegevens worden nog niet uitgeleverd aan zorgverzekeraars en zijn niet online beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Stichting BIDON
Website: Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON)

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Niet zozeer inhoudelijk, maar wel in de toename van het aantal deelnemers. Streven is om in 2019 alle ziekenhuizen te laten participeren in DPARD.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In de periode 2012-2013 is Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON) uitgevoerd in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw. Projectnummer 836001004.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
is via bijgaande link beschikbaar

Terug naar zoekpagina