Zorggegevens

Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes

Algemeen

Naam
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes
Afkorting
DPARD
Beschrijving

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2, die hiervoor in het ziekenhuis onder behandeling zijn op de polikliniek (zowel 2e als 3e lijn). Reden is om beter inzicht te krijgen in de omvang en complicaties van de intramurale diabeteszorg, met als doel om deze verder te verbeteren. De DPARD omvat zowel kinderen als volwassenen; de betrokken beroepsgroepen zijn derhalve kinderartsen en internisten.

De DPARD is officieel van start gegaan op 14 november 2017 (Werelddiabetesdag) en was initieel onder beheer van de stichting BIDON. Sinds 2018 is het beheer van de registratie overgegaan naar DICA. Voor de overgang naar DICA was MRDM reeds bewerker voor deze registratie, hier is niets aan veranderd.

Gebruiksdoel

Kwaliteitsbevordering van diabeteszorg in de tweede en derde lijn, bevorderen van transparantie over de kwaliteit van de geboden zorg, faciliteren van observationeel onderzoek met additionele gegevens.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
01-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Nederlandse Iternisten Vereniging (NIV)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
Gezondheid en ziekte
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten (N ~90.000 in 2018)

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens. Gegevensverzameling vindt plaats via registratie aan de bron, uit het EPD van het ziekenhuis.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, verpleegkundigen en via registratie aan de bron.

Specialisme
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen en Zelfstandige Diabetes Behandelcentra (tweede- en derde lijn). Uiteindelijk doel is 100% deelname van alle ziekenhuizen  en diabetes behandelcentra.

14/11/2017 Nieuwsbericht Diabetes Fonds. De eerste ziekenhuizen gaan gegevens aanleveren voor het nieuwe diabetesregister: het VUmc en AMC, Haaglanden Medisch Centrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Diabeter, Groene Hart Ziekenhuis en Isala Klinieken.

Eerste meetjaar
2018
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

In eerste instantie een nulmeting, daarna tenminste eenmaal per jaar. Uiteindelijk met een hogere frequentie.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Algemene achtergrondgegevens, diagnosegegevens, metabole instelling (HbA1c), cardiovasculair risicoprofiel (bloeddruk, cholesterol, roken), nierfunctie, comorbiditeit, behandelregime m.b.t. insuline (inclusief wijze van toediening) en andere zowel diabetes gerelateerde als niet-diabetes gerelateerde medicatie (dosis per keer/dag).

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

Op dit moment zijn er 23 zorginstellingen aangesloten of in proces van aansluiting bij DPARD. Dit jaar is het aantal geïncludeerde patiënten gestegen van 12.419 naar 20.087 [Figuur 1].

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In de periode 2012-2013 is Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON) uitgevoerd in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw. Projectnummer 836001004.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
is via bijgaande link beschikbaar

Terug naar zoekpagina