Volksgezondheidenzorg.info

Landelijk Implantatenregister

Algemeen

Naam
Landelijk Implantatenregister
Afkorting
LIR
Beschrijving

Zijn er problemen met een implantaat? Dan moeten de dragers van deze implantaten snel gevonden kunnen worden. Alleen dan kunnen zij op tijd informatie en behandeling krijgen, als die nodig is. Daarom komt er een wettelijke verplichting tot het registreren van implantaten.

Implantaten worden opgenomen in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het register bestaat sinds januari 2015. Tot op heden wordt dit register op vrijwillige basis gevuld met gegevens van vier bestaande kwaliteitsregisters. Het gaat dan om cardiologische, orthopedische en gynaecologische implantaten en borstimplantaten die deel uitmaken van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR), en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (POMT/NGR). Per 1 januari 2019 wordt de aanlevering van gegevens wettelijk verplicht. Dat is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet is hiervoor aangepast via een wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft op 18 april 2017 ingestemd met dit wetsvoorstel, de Eerste Kamer op 5 juni 2018. De registratieplicht geldt behalve voor de hierboven reeds genoemde categorieën implantaten ook voor enkele andere categorieën implantaten die als hoogrisico implantaten bekend staan. Welke dat zijn, staat in het Besluit implantaten dat bij de wet hoort.

Gebruiksdoel

Zorgverleners en zorginstellingen leveren implantaatgegevens aan het LIR. Zij informeren ook de patiënten. Zorgverleners (artsen) nemen in het patiëntendossier gegevens van het implantaat op. De registratie moet zo duidelijk zijn, dat het implantaat herkenbaar en te traceren is. Zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) moeten de gegevens daarna aan het implantatenregister doorgeven. Dat gebeurt automatisch via een koppeling met het elektronisch patiëntendossier EPD of handmatig via een webportal. Het register moet de melding uiterlijk 1 maand na de behandeling of overlijden van de patiënt ontvangen.

Zorgverleners moeten de gegevens over de implantaten schriftelijk aan de patiënt geven. Een mondelinge mededeling is niet genoeg. Daarvoor kan de zorgverlener de implantaatkaart gebruiken. De zorgverlener krijgt de implantaatkaart van de fabrikant van het implantaat. Op de kaart staan de gegevens over het implantaat, waaronder de unieke identificatiecode, en de gegevens van de fabrikant. De zorgverlener vult de gegevens van de patiënt in op de kaart. De zorgverlener geeft deze gegevens uiterlijk 1 maand na de behandeling aan de patiënt.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beheert het implantatenregister. De IGJ is ook de enige die het register kan inzien. In het register staan alleen gegevens over het implantaat, geen patiëntgegevens. Moeten patiënten informatie krijgen over een implantaat? Dan neemt IGJ contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd. Zij informeren de patiënten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website: Rijksoverheid 
Website IGJ Landelijk Implantaten Register

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
09-02-2019
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet is hiervoor aangepast via een wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft op 18 april 2017 ingestemd met dit wetsvoorstel, de Eerste Kamer op 5 juni 2018. 

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
Genees- en hulpmiddelen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Implantaten

Methode van gegevensverzameling
Momenteel uit registratiegegevens. In de nabije toekomst brongegevens uit medische dossiers, aangeleverd door zorgaanbieders.
Specialisme
Heelkunde en andere implanterende disciplines
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Gegevens worden continu verzameld.

Bijzonderheden

Gerelateerde gegevensbronnen:

In het landelijk register zijn tot op heden cardiologische, orthopedische en gynaecologische implantaten en borstimplantaten opgenomen die deel uitmaken van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR, NHR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (POMT/NGR).

Eerste meetjaar:

Zie daarvoor ook de afzonderlijke registraties: de Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR/NHR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG/POMT).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens zijn niet opvraagbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Website: Rijksoverheid 
Website IGJ Landelijk Implantaten Register

Afnemers/gebruikers
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

Niet van toepassing

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina