Volksgezondheidenzorg.info

Landelijk Implantatenregister

Algemeen

Naam
Landelijk Implantatenregister
Afkorting
LIR
Beschrijving

In het landelijk implantatenregister worden traceerbaarheidsgegevens van implantaten verzameld. Omdat het momenteel nog niet mogelijk is data uit bronregistraties van zorgaanbieders te halen, is voor de start van het Landelijk Implantatenregister gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande kwaliteitsregistraties. In eerste instantie gaat het om cardiologische, orthopedische en gynaecologische implantaten en borstimplantaten die deel uitmaken van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR), en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG/POMT).

Gebruiksdoel

Het implantatenregister heeft tot doel bij te dragen aan het beschermen van de veiligheid van cliënten bij wie implantaten zijn ingebracht. Daarnaast wordt de toezichttaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op het terrein van incidenten bij medische hulpmiddelen ondersteund door het registreren van de gegevens die nodig zijn om implantaten te kunnen traceren.

De IGZ krijgt met het landelijke implantatenregister een instrument waarmee, bij een signaal over een veiligheidsrisico rond een bepaald implantaat(soort), inzicht kan worden verkregen in het aantal betrokken implantaten en daarmee in de gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg en cliëntveiligheid. Betrokken patiënten kunnen door tussenkomst van de zorgverlener of zorginstelling worden getraceerd voor zover de gegevens over die implantaten in het landelijke register opgenomen zijn.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website: Ministerie van VWS

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
13-10-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Een wettelijke verplichting voor zorgverleners tot het registreren van implantaatgegevens van hun cliënten in het LIR is in voorbereiding vanuit VWS (aanpassing van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Dit wetsvoorstel is op 31 mei 2016 aan de Kamer aangeboden.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
Genees- en hulpmiddelen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Implantaten

Methode van gegevensverzameling
Momenteel uit registratiegegevens. In de toekomst brongegevens uit medische dossiers, aangeleverd door zorgaanbieders.
Specialisme
Heelkunde
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Gegevens worden continu verzameld.

Bijzonderheden

Gerelateerde gegevensbronnen:

In het landelijk register zijn cardiologische, orthopedische en gynaecologische implantaten en borstimplantaten opgenomen die deel uitmaken van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG/POMT).

Eerste meetjaar:

Zie daarvoor ook de afzonderlijke registraties: de Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Dutch Breast Implant Register (DBIR) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG/POMT).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens zijn niet opvraagbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Website: Ministerie van VWS

Afnemers/gebruikers
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Verwachte wijzigingen

Met het wetsvoorstel worden zorgaanbieders en zorgverleners verplicht om implantaten te registeren en de gegevens aan te leveren aan het landelijke implantatenregister.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina