Naam
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit
Afkorting
DGEA
Beschrijving

De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) waarvan een aantal leden de ‘DGEA werkgroep’ vormen. De DGEA-werkgroep heeft als doel inzicht in de kwaliteit van coloscopieën te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Het uitgangspunt van de werkgroep is daarbij dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. In de DGEA wordt een beperkte set internationaal geaccepteerde kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland automatisch geregistreerd. In de toekomst worden ook nog andere endoscopische procedures in de registratie opgenomen.

De DGEA maakt een aantal kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland inzichtelijk. Deze informatie komt, samen met beperkt aantal klinische gegevens van patiënten, in een centrale database te staan. Voor de reguliere coloscopieën gebeurt dit automatisch via een koppeling van de endoscopieprogramma’s met de database. De aangeleverde informatie blijft echter altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen en het starten van verbetertrajecten. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie.

Gebruiksdoel

Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van coloscopieën en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
 • Chirurgie
 • Gastro-enterologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ongeveer 100 endoscopiecentra

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst van behandeling en eventuele complicaties.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DGEA-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

In 2019 is ingezet op het koppelen van de DGEA en de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) op zorginstellingniveau, zodat voor het eerst complicatiepercentages teruggekoppeld worden aan individuele zorginstellingen. De DRCE is de landelijke complicatieregistratie van alle typen endoscopie in Nederland. De DRCE faciliteert daarnaast de mogelijkheid voor een online complicatiebespreking, waarbij per complicatie aangegeven kan worden of deze is besproken in de lokale complicatiebespreking. De koppeling is gemaakt voor zorginstellingen die zowel in de DGEA als DRCE registreren. De verkregen data kan eventueel gestratificeerd worden naar indicatie voor coloscopie.

Vanaf 2020 worden deze complicatiepercentages, voor zorginstellingen die deelnemen aan beide registraties, weergegeven in het Codman Dashboard. In de huidige situatie worden de risico’s van de coloscopie, onafhankelijk van de indicatie voor de coloscopie, met de patiënt besproken. De koppeling tussen beide registraties faciliteert adequatere patiëntvoorlichting in de spreekkamer, doordat de risico’s voor een coloscopie meer specifiek voor de desbetreffende indicatie, met de patiënt besproken kunnen worden.