Zorggegevens

Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice

Algemeen

Naam
Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice
Afkorting
Van baby tot peuter onderzoek
Beschrijving

Gerandomiseerd interventieonderzoek naar de GroeiGids app berichtenservice. Het betreft data van een voor- en nameting van een onderzoek onder ouders met een kind van 14 maanden (T0) en 20 maanden (T1). Er is data verzameld over kennis, houding en gedrag t.a.v. vitamine D suppletie, water drinken en gebitsverzorging; over informatiebehoefte, gebruik van de GroeiGids app en gebruik en waardering van de jeugdgezondheidszorg.

Daarnaast zijn er kwalitatieve data van semi-gestructureerde interviews met ouders na afronden van het vragenlijstonderzoek.

Gebruiksdoel

Inzicht te krijgen in de effectiviteit van de berichtenservice van de GroeiGids app

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

GGD Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100

1018WT Amsterdam

T.a.v.. Jessica Jansen

Tel. 06-30163200

Email jejansen@ggd.amsterdam.nl

Beheerder gegevensbron
GGD-Amsterdam
Eigenaar gegevensbron
GGD-Amsterdam
Actualisatiedatum
15-01-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • GGD-Amsterdam
 • GGD regio Utrecht
 • Pharos
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Belangrijkste financier(s)
 • GGD-Amsterdam
 • ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMW

GGD Amsterdam

Inhoud

Type gegevensverzameling
ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Openbare gezondheidszorg
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
 • Achtergrondkenmerken deelnemer (leeftijd, geslacht, pariteit, opleiding, geboorteland, geboortelanden ouders)
 • Gebruik informatiebronnen ivm opvoeding
 • Gebruik van en mening over GroeiGidsApp
 • Ondersteuning bij opvoeding door consultatiebureau
 • Opvoeding (drinken, tandverzorgingvitamine D suppletie, (water) drinken, gebitsverzorging) van uw kind
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

1160 Burgers

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview: online vragenlijst. Daarnaast is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews a.d.h.v. een topiclijst
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers/Consumenten

Specialisme
Jeugdgezondheidszorg
Sector
Niet van toepassing
Eerste meetjaar
2018
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

1x op leeftijd kind 14 maanden, 1x op leeftijd is 20 maanden

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens (geanonimiseerd) kunnen bij de contactpersoon worden aangevraagd.

Geleverd wordt een bestand met gekoppelde vragenlijsten: van elke deelnemer die vragenlijst 1 en vragenlijst 2 heeft ingevuld.

Formaat: SPSS (.sav) bestand of .csv bestand.

 • Gemotiveerd verzoek

 • Geen doorlevering gegevens aan derden

 • Rapportage op basis van analyse van de gegevens leveren aan GGD Amsterdam via contactpersoon

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

GGD Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100

1018WT Amsterdam

T.a.v.. Jessica Jansen

Tel. 06-30163200

Email jejansen@ggd.amsterdam.nl

Beschikbare publicaties

Eindrapportage onderzoek GroeiGids app-berichtenservice/ GGD amsterdam

Afnemers/gebruikers
Initiatiefnemers

Terug naar zoekpagina