Zorggegevens

Landelijke database Stichting hiv monitoring

Algemeen

Naam
Landelijke database Stichting hiv monitoring
Afkorting
SHM
Beschrijving

Door de minister van VWS zijn in totaal 24 erkende hiv-behandelcentra of sub-centra aangewezen die samenwerken met Stichting hiv monitoring (SHM) om data te verzamelen van mensen  met hiv en in zorg zijn in een hiv-behandelcentrum in Nederland. Daarnaast zijn er vier centra voor de behandeling en monitoring van kinderen met hiv in Nederland. Het verzamelen van de data wordt uitgevoerd door dataverzamelaars werkzaam bij SHM of medewerkers van het behandelcentrum onder verantwoordelijkheid van de hiv-behandelaren. De patiëntengegevens worden verzameld en gecodeerd ingevoerd in de SHM registratiedatabase voor opslag en analyse. SHM beheert deze landelijke database en is eigenaar van de gecodeerde gegevens en bewaakt de toegang en het gebruik ervan. SHM geeft daartoe o.a. ook toestemming aan nationale en internationale onderzoeksgroepen voor het gebruik van specifieke data en waarborgt de kwaliteit van de verspreidde informatie. SHM voldoet aan alle nationale privacyregelgeving voor het gebruik van medische gegevens en werkt alleen met gepseudonimiseerde gegevens. Alle informatie die opgeslagen, gedeeld of gepubliceerd wordt door SHM is nooit herleidbaar naar personen.

Gebruiksdoel

Het doel van Stichting hiv monitoring (SHM) is om een bijdrage te leveren aan het monitoren en rapporteren van trends en de ontwikkeling van kennis over het beloop van zowel de behandelde als de onbehandelde infectie met hiv in al haar facetten, gevonden bij de hiv-populatie in Nederland. Daartoe hoort ook de monitoring van comorbiditeiten en co-infecties waarop het risico verhoogd is in de context van hiv. Deze data worden geanalyseerd en gebruikt voor zowel rapportage van trends als voor nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek, als ook voor het mede ondersteunen en waarborgen van de kwaliteit van zorg in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting HIV Monitoring
Afdeling Communicatie
Contactpersoon: Sacha Boucherie
E-mail: hiv.monitoring@amsterdamumc.nl 
Website Stichting HIV-Monitoring 

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting hiv monitoring (SHM)
Eigenaar gegevensbron
Stichting hiv monitoring (SHM)
Actualisatiedatum
28-03-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Deelname is conform afspraak beroepsgroep, wettelijke verplichting en uit financieel oogpunt verplicht.
De HIV-behandelcentra zijn voor hun erkenning verplicht gegevens te verstrekken van alle mensen met HIV en in zorg die geen bezwaar aantekenen tegen de dataverzameling van hun gegevens (beleidsvisie HIV-behandelcentra, art 8 WBMV). SHM voldoet aan de Wet Bijzondere Medische verrichtingen: art 8 WBMV, Tweede kamer Statengeneraal, dossiernummer 19 218, nr 63 en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Infectieziekten en aandoeningen
 • Persoonsgebonden factoren
 • Virus
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • AIDS
 • ATHENA Cohort
 • Data onderzoek
 • Epidemiologie
 • HIV
 • HIV Monitor Nederland
 • HIV-onderzoek Nederland
 • HIV-patiënten
 • HIV-research
 • Nederland
 • Volksgezondheid
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Behandelend specialisten
 • Verpleegkundigen
 • Dataverzamelaars
Specialisme
Interne geneeskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • HIV-behandelcentra
 • Pediatrische HIV-behandelcentra
 • Ziekenhuizen
Eerste meetjaar
1981
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Identificatie gepseudonimiseerde patiëntgegevens (uniek code nummer); Identificatie en codering HIV behandelcentrum en internist/kinderartsbehandelaar; Gegevens HIV transmissierisico’s; Klinische gegevens HIV infectie; Laboratoriumgegevens HIV infectie; Klinische gegevens overige infecties; Laboratoriumgegevens overige infecties; Gegevens antiretrovirale therapie (ART); Resistentiegegevens HIV-1; Klinische gegevens bijwerkingen/toxiciteit (ART); Laboratoriumgegevens bijwerkingen/toxiciteit en gegevens co-medicatie.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2022 24 HIV behandelcentra en 4 pediatrische HIV-behandelcentra. Het aantal personen is variabel.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onder voorwaarden. Geaggregeerde gegevens en beschrijving van de hiv epidemie in Nederland zijn online beschikbaar in de vorm van een jaarlijks rapport. Onderzoekers buiten de stichting behoren een onderzoeksvoorstel of aanvraagformulier in te dienen via de website. De stichting beoordeelt of aan een aanvraag kan worden voldaan.

https://www.hiv-monitoring.nl/nl/wie-wij-zijn/achtergrond

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Stichting HIV Monitoring
Afdeling Communicatie
Contactpersoon: Sacha Boucherie
E-mail: hiv.monitoring@amsterdamumc.nl 
Website Stichting HIV-Monitoring 

Beschikbare publicaties

Op de SHM website zijn jaarverslagen en jaarlijkse monitoring rapporten met geaggregeerde gegevens beschikbaar. Het 2022 hiv monitoring rapport en samenvatting is inmiddels beschikbaar. Een actueel overzicht van de wetenschappelijke publicaties die gebruik hebben gemaakt van SHM data is ook te vinden op de website.  

https://www.hiv-monitoring.nl/nl/resources/monitoring-report-2022

https://www.hiv-monitoring.nl/nl/resources/recente-publicaties

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoekers
 • Patiënten
 • Patiëntenorganisaties
 • Patiëntenverenigingen
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Verwachte wijzigingen

De variabelen en protocollen van de dataverzameling worden jaarlijks geëvalueerd en op grond van huidige klinische en wetenschappelijke inzichten zo nodig aangepast.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
via deze pagina niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina