Zorggegevens

Generation R

Algemeen

Naam
Generation R
Afkorting
Generation R
Beschrijving

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam (prospective cohort study). Deze kinderen worden al gevolgd vanaf de vroege zwangerschap en blijven we volgen tot hun jong volwassenheid. Er worden gegevens verzameld over de zwangerschapsperiode, de geboorte, kinder- en pubertijd. De gegevensverzameling gebeurt onder andere door middel van vragenlijsten en bezoeken aan een onderzoekscentrum in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Hier komen de deelnemende kinderen met hun moeder elke 3 jaar langs voor een aantal onderzoeken, zie hieronder welke onderzoeken.

Algemene kenmerken/achtergrond informatie

Zoals beroepsstatus, etniciteit, gezinssamenstelling, inkomen huishouden, kwaliteit van leven en opleiding.

Gezondheid en leefstijl

Zoals bijvoorbeeld doktersbezoeken, gebruik van alcohol, roken en eetgedrag.

Mentale, psychische ontwikkeling/gezondheid

Zoals depressieve klachten, motorische ontwikkeling, puberteitsstadia en sociale status.

Metingen

Gemeten worden onder andere de bloeddruk, botdichtheid, buik/heup omtrek, buikvet, cognitie/IQ, endotheelfunctie, gewicht/lengte, lichaamssamenstelling, longfunctie, retina vascularisatie, vaatstijfheid en vascularisatie, en gehoor. MRI metingen naar hersenstucturen, longen, hart, vetweefsel, nieren, knieën en heupen.

Lichaamsmateriaal

In afgenomen lichaamsmateriaal worden onder andere genetische bepalingen (GWA en EWA) gedaan

Gebruiksdoel

Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Generation R studie
E-mail: generationr@erasmusmc.nl
Website: Generation R studie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

De gegevens zijn pas toegankelijk na indiening van een onderzoeksvoorstel en na bespreking en goedkeuring door het managementteam.

Beheerder gegevensbron
Erasmus MC, afdeling Generation R
Eigenaar gegevensbron
Erasmus MC, afdeling Generation R
Actualisatiedatum
10-02-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Erasmus Universiteit, Rotterdam
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Erasmus MC
 • Zorg-onderzoek Nederland Medische wetenschappen (ZonMw)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

De studie wordt deels gefinancierd door de overheid.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Rotterdam, postcodegebieden 3010-3070, 3071-3099, 3171, 3175, 3191 t/m 3196
Eenheden in de gegevens
 • NAW-gegevens
 • Diagnose
 • Duur klachten
 • Familiair / genetisch
Methode van gegevensverzameling
Via vragenlijsten en bezoeken aan het onderzoekscentrum
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Behandelend specialisten
 • Huisartsen
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgers
 • Assistenten
 • Artsen
 • Apothekers
 • Onderzoekers
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Verloskundigen
 • GGD'en
 • Apotheken
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Generation R onderzoekscentrum (Sophia kinderziekenhuis)
Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Elke 3 jaar (metingen op leeftijden 6, 9, 13 en 17 jaar).

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Lichamelijke gezondheid

 • Psychische gezondheid

Overig:

Zie de verwijzing naar de metadata Generation R studie op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2022 10.000 (inclusie zwangere vrouwen) Follow-up studies: Fase 2 (80%) Focus op 5 (79%) Focus op 9 (84%) Focus op 13 (86%) Voor Focus op 17 zullen 7,405 jongeren uitgenodigd worden.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De gegevens zijn pas toegankelijk na indiening van een onderzoeksvoorstel en na bespreking en goedkeuring door het managementteam. Zie de website van de Generation R studie.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Generation R studie
E-mail: generationr@erasmusmc.nl
Website: Generation R studie

Beschikbare publicaties
Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Generation R Next
Medio 2017 is de nieuwe studie Generation R Next gestart. Generation R Next onderzoekt de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie Rotterdamse kinderen. Generation R Next begint bij toekomstige ouders, het liefst al vóór de zwangerschap. De kinderen worden in de baarmoeder en na de geboorte gevolgd. Eind 2021 is de inclusie van Generation R Next afgerond en gaan we door met het vervolgonderzoek in de kinderen.

Focus op 17
De eerste kinderen van Generation R zijn inmiddels 18 jaar. Rond de leeftijd van 17 jaar worden alle kinderen opnieuw uitgenodigd voor de nieuwe fase van ons onderzoek.  Deze onderzoeksfase wordt 'Focus op 17' genoemd en volgt op de vorige fases 'Focus op 5', 'Focus op 9' en ‘Focus op 13’. De dataverzameling van 'Focus op 17' is in 2020 gestart en bestaat uit vragenlijsten bestemd voor de ouders/verzorgers en twee vragenlijsten voor de kinderen zelf. Ook komen de kinderen en hun ouders langs op het Generation R onderzoekscentrum en bij de Generation R MRI. 

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
a Toelichting
In plaats van een codeboek zijn hier de thema's opgenomen waar in de Generation R studie onderzoek op is/wordt gedaan. De meest recente codeboeken zijn onderaan in deze tabel opgenomen.
b Vragenlijst algemeen\achtergond
 • Beroepsstatus (moeder, vader)
 • Etniciteit (kind, moeder, vader)
 • Gezinssamenstelling (kind, moeder, vader)
 • Inkomen huishouden (moeder, vader)
 • Kwaliteit van leven (kind, moeder, vader)
 • Leeftijd (kind, moeder, vader)
 • Opleiding (kind, moeder, vader)
 • Woonomgeving/plaats (kind, moeder, vader)
c Vragenlijst gezondheid
 • Acne (kind)
 • Allergy (moeder, vader)
 • Asthma, eczeem (kind)
 • Bezoek aan artsen (kind)
 • Buikpijn, stoelgang (kind)
 • Gehoor (kind)
 • Kaak/gebitsontwikkeling (kind)
 • Koorts, infectie ziekten (kind)
 • Medicatie gebruik (kind, moeder)
 • Medische voorgeschiedenis deelnemers en familie (kind, moeder, vader)
 • Ogen (kind)
 • Ongelukken (kind)
 • Tandheelkundige zorg (kind)
 • Vitame gebruik (kind, moeder)
 • Zwangerschapscomplicaties (moeder)
d Vragenlijst leefstijl
 • Alcohol gebruik (kind, moeder, vader)
 • Dieet (kind, moeder)
 • Drugs gebruik (moeder)
 • Eetgedrag (kind, moeder)
 • Fysieke activiteit (kind, moeder)
 • Gebruik computer, televisie, sociale media (kind, moeder)
 • Kinderdagverblijf, school (kind)
 • Roken (kind, moeder, vader)
 • Slaaptijden/patroon (kind)
e Vragenlijst mentale, psychische ontwikkeling/gezondheid
 • Autistische kenmerken (kind)
 • Depressieve klachten/symptomen (kind, moeder)
 • Executieve functioneren (kind)
 • Familie functioneren (kind, moeder)
 • Gedrag en emotionele problemen (kind, moeder)
 • Lichaamsbeeld (kind)
 • Motorische ontwikkeling (kind)
 • Non-verbale cognitie (kind)
 • Obsessieve compulsieve stoornis (kind)
 • Pesten (kind)
 • Pijn beleving (kind)
 • Prosociaal gedrag (kind)
 • Psychopathologie (kind, moeder)
 • Puberteitsstadia (Tanner, bij kind)
 • Schoolresultaten (kind)
 • Sociale status (kind)
 • Taalontwikkeling (kind, moeder)
 • Temperament (kind)
 • Vriendschap (kind)
f Metingen
 • Bloeddruk (kind, moeder, vader)
 • Botdichtheid (Dexa meting bij kind en moeder)
 • Buik/heup omtrek (kind, moeder)
 • Buikvet echo (kind)
 • Cognitie/IQ (kind, moeder)
 • Endotheelfunctie (moeder)
 • Gewicht/lengte (kind, moeder, vader)
 • Hart echo (kind, moeder)
 • Hoofdomtrek (kind, moeder)
 • Interactie kind-ouders (kind, moeder, vader)
 • Lichaamssamenstelling (kind, moeder)
 • Longfunctie (kind)
 • Nier echo (kind)
 • Retina vascularisatie (kind, moeder)
 • Vaatstijfheid (kind, moeder)
 • Vascularisatie (kind, moeder)
g MRI metingen hersenen
 • 2D-PD-weighted TSE sequence (kind)
 • 3D T1-weighted GRE sequence (kind)
 • Diffusion tensor imaging (DTI, bij kind)
 • Resting state functional MRI (kind)
 • Structurele beeldvorming (kind)
h Long metingen
 • Afmetingen van de hoofd bronchi (kind)
 • Afmetingen van de trachea (kind)
 • Chronische obstructive long problemen Air trapping (kind)
 • Chronische obstructive long problemen Atelectasis (kind)
 • Expiratoire volume (kind)
 • Inspiratoire volume (kind)
i Hart metingen
 • Diameter aorta (kind)
 • Functionele hartmetingen ejectie fractie (kind)
 • Functionele hartmetingen systolisch volume (kind)
 • Slagvolume (kind)
 • Structurele hartmetingen diastolische volume (kind)
 • Structurele hartmetingen hart massa (kind)
j Meting vetweefsel
 • Pericardiaal vet (vet volume/mass, kind)
 • Subcutane vetweefsel van de top van de lever tot de femur kop (vet volume/mass, kind)
 • Totale visceral vetweefsel van de top van de lever tot femur kop (vet volume/mass, kind)
k Metingen overig
 • Afmetingen nieren (kind)
 • Lever: vet hoeveelheid (kind)
 • Lever: volume (kind)
 • Ovariële volume (kind)
 • Structuur en morfologie van het heupbot (kind)
 • Testes volume (kind)
l Bepalingen in lichaamsmateriaal: genome
 • Candidate SNPs (kind, moeder)
 • Epigenome wide (EWAS, kind)
 • Genome wide (GWAS, kind)
 • Microbioom (kind)
m Bepalingen in lichaamsmateriaal: plasma
 • ApoB (moeder)
 • Cholestrol (moeder)
 • Fatty Acids (kind)
 • Folic acid (kind, moeder)
 • Glucose (moeder)
 • HDL (moeder)
 • Homocystein (kind, moeder)
 • hsCRP (kind, moeder)
 • LDL (moeder)
 • Lipoprotein (a) (moeder)
 • PAI (kind)
 • PLGF (kind, moeder)
 • SFlt (kind, moeder)
 • Triglycerids (moeder)
n Bepalingen in lichaamsmateriaal: serum
 • 25 hydroxyvitamin D type 2 (kind, moeder)
 • 25 hydroxyvitamin D type 3 (kind, moeder)
 • Active B12 (kind, moeder)
 • ALAT (kind)
 • Anti-TPO (moeder)
 • ASAT (kind)
 • B12 (kind, moeder)
 • Cholestrol (kind)
 • C-peptid (kind)
 • Creatinin (kind)
 • CRP (kind)
 • Cystatin (kind)
 • FT4 (kind, moeder)
 • FT4 Eci (kind, moeder)
 • HCG (moeder)
 • HDL (kind)
 • Helicobactor Pylori (kind, moeder)
 • Insulin (kind)
 • LDL (kind)
 • total 25 hydroxyvitamin D (kind, moeder)
 • Triglycerids (kind)
 • TSH (kind, moeder)
 • TT4 (kind, moeder)
 • tTgIgA (celiac disease) (kind, moeder)
o Bepalingen in lichaamsmateriaal: urine
 • Creatinin (kind, moeder)
 • Free BPA (moeder)
 • Jodide (moeder)
 • Krud-a (moeder)
 • THC ratio (moeder)
 • THC-a (moeder)
 • THC-b (moeder)
 • Total BPA (moeder)
p Generation R data dictionary
q Generation R data dictionary
r Generation R data dictionary

Terug naar zoekpagina