Naam
Dutch Pancreatitis Cancer Audit
Afkorting
DPCA
Beschrijving

De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is een initiatief van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastro-intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De groep heeft als doel de behandeling van pancreas en periampullaire tumoren te verbeteren. De DPCG wil dit doel bereiken door multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing en de landelijke audit DPCA. 

De registratie geeft inzicht in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van bovenstaande tumoren. Vergelijking van uitkomsten van zorg (gecorrigeerd voor casemix factoren) moet middels feedback aan de deelnemende ziekenhuizen resulteren in verbetering van de zorg. Slechts 20% van de tumoren van het pancreas en de peripampullaire regio komt in aanmerking voor een operatie. In de nabije toekomst worden daarom ook de overige behandelingen, waaronder de palliatieve behandelingen zoals chemo- en radiotherapie, geregistreerd in de DPCA. Zo groeit de DPCA op termijn uit tot een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie.

De DPCG zal de klinische data uit de DPCA koppelen aan materialen uit de biobanken. Het Parelsnoer Instituut (PSI) verzamelt die materialen en stelt ze beschikbaar aan onderzoekers van alle academische medische centra. Het gaat daarbij om bloed en weefsel dat wordt afgenomen en opgeslagen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het PSI koppelt de klinische biobanken van acht UMC´s aan elkaar. Zo ontstaat een biobank die wel ziektespecifiek is, maar veel groter dan gebruikelijk. Onderzoekers krijgen daardoor gegevens en materialen van veel meer mensen met dezelfde ziekte en dat stimuleert het onderzoek naar die ziekten enorm.

Gebruiksdoel

De registratie geeft inzicht in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van bovenstaande tumoren. Vergelijking van uitkomsten van zorg (gecorrigeerd voor casemix factoren) moet middels feedback aan de deelnemende ziekenhuizen resulteren in verbetering van de zorg. Slechts 20% van de tumoren van het pancreas en de peripampullaire regio komt in aanmerking voor een operatie. In de nabije toekomst worden daarom ook de overige behandelingen, waaronder de palliatieve behandelingen zoals chemo- en radiotherapie, geregistreerd in de DPCA. Zo groeit de DPCA op termijn uit tot een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Pancreatic Cancer Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizem

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van pancreascarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DPCA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DPCA-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Pancreatic Cancer Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 zijn te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)