Volksgezondheidenzorg.info

Amsterdam Born Children and their Development Studie

Algemeen

Naam
Amsterdam Born Children and their Development Studie
Afkorting
ABCD-studie
Beschrijving

De Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie is een langdurig onderzoek naar de relatie tussen leefgewoonten en leefomstandigheden tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren en de gezondheid en ontwikkeling van het kind bij de geboorte en op latere leeftijd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar verschillen tussen etnische groepen.

Gebruiksdoel

Het doel is om meer kennis te genereren over een gezonde zwangerschap, om zo een zo vroeg mogelijke preventie van gezondheidsproblemen mogelijk te maken. Een tweede doel is het terugdringen van etnische en sociaaleconomische verschillen in gezondheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Department of Public & Occupational Health (Section: Child & Youth Public Health)
Amsterdam Public Health research institute
Amsterdam UMC, locatie AMC
Kamer J2-222
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Noekie van Lieshout MSc.
Datamanager ABCD-studie
Tel.: 020 566 1252
E-mail: n.vanlieshout@amsterdamumc.nl
Website
ABCD-studie

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Eigenaar gegevensbron
Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Actualisatiedatum
20-05-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Academisch Medisch Centrum - UVA
Belangrijkste financier(s)
 • ZonMw
 • Sarphati Amsterdam
 • Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Moeder tijdens zwangerschap woonachtig in Amsterdam (2003-2004)
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten, (lichamelijke) meetmomenten, dossieronderzoek, digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (KIDOS), Perinatale Registratie Nederland (PRN).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Gynaecologen
 • JGZ artsen
 • Leerkrachten
 • Neonatologen
 • Onderzoekers
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Niet van toepassing, de gegevensverzameling wordt in eigen beheer aangevuld met gegevens van JGZ en de PRN registratie.

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Periodiek

Bijzonderheden

Toelichting ABCD-studie:

Voor een uitleg over de verschillende fasen binnen de studie zie deze link (*.pdf, 170 KB).

De variabelen zijn:

Moeders tijdens en na de zwangerschap:
Sociodemografische gegevens, levensstijl, voeding, lichamelijke gezondheid en psychosociale factoren.

Kinderen vanaf de geboorte:
Levensstijl, voeding, gezondheid (o.a. lichaamssamenstelling, cardio-metabole metingen, astma), leefomgeving, beweging, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling en erfelijke aanleg.

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Amsterdam Born Children and their Development Studie op de BBMRI-website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 Aantal eenheden meest recente meting: 3.032 5645 58%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De ABCD studie staat open voor samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Geïnteresseerde onderzoekers dienen een kort onderzoeksvoorstel te schrijven met informatie over de achtergrond van de onderzoeksvraag. Onderzoeksvragen en methoden dienen omschreven te worden evenals een concrete planning voor publicatie. De ABCD-studie vraagt bij samenwerking een financiële vergoeding in ruil voor het gebruik van de data. Goedkeuring door de ABCD projectleiding hangt af van het onderwerp en de kwaliteit van het voorgestelde project. Voor meer informatie of contactgegevens bezoek de ABCD-studie website.  

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Department of Public & Occupational Health (Section: Child & Youth Public Health)
Amsterdam Public Health research institute
Amsterdam UMC, locatie AMC
Kamer J2-222
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Noekie van Lieshout MSc.
Datamanager ABCD-studie
Tel.: 020 566 1252
E-mail: n.vanlieshout@amsterdamumc.nl
Website
ABCD-studie

Beschikbare publicaties

Zie de pagina 'Publicatielijst' onder het tabje 'Voor onderzoekers'
en de link naar de NARCIS database.

Afnemers/gebruikers
 • Academisch Medisch Centrum - UVA
 • EU-FP7: Developing a Child Cohort Research Strategy for Europe project (CHICOS)
 • EU-FP7: Drivers study
 • EU-FP7: European Study of Cohorts for Air Pollution Effects project (ESCAPE)
 • Gemeenten
 • GGD-Amsterdam
 • Hoge School van Amsterdam (HvA)
 • Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Universiteit van Tilburg (UvT)
 • VUmc
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Jaarindex verloskundeonderzoek Nederland
 • Nota Volksgezondheid Gemeente Amsterdam
 • Richtlijn opsporing van foetale groeivertraging (KNOV)
Verwachte wijzigingen

Juni 2021 start fase 6 van de studie.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Toegevoegd is een link naar de: Variabelen fase 1-5

Terug naar zoekpagina