Zorggegevens

Landelijke Registratie Orthopedische Interventies

Algemeen

Naam
Landelijke Registratie Orthopedische Interventies
Afkorting
LROI
Beschrijving

De LROI is het kwaliteitsregister van orthopedische implantaten dat zich op basis van relevant wetenschappelijk onderzoek en op basis van nationale en internationale ontwikkelingen steeds verder ontwikkelt en daarmee de standaard zet voor een kwaliteitsregister dat via een continu proces van meten, registreren en feedback direct bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van zorg en aan het versterken van de patiëntveiligheid. Hiertoe:

Verzamelt de LROI informatie over de prestatie, kwaliteit en veiligheid van in Nederland gebruikte heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols- en duim/vingerimplantaten en de daarmee samenhangende orthopedische zorg.

Verzamelt de LROI Patient Reported Outcome Measures (PROM's) van primaire en revisie prothese-ingrepen aan heup, knie en schouder.

Draagt de LROI bij aan de traceerbaarheid van de geregistreerde gewrichtsimplantaten. In 2021 is de registratie van kinderorthopedische ingrepen klompvoet toegevoegd aan de LROI. 

Gebruiksdoel

Het primaire doel van de LROI is kwaliteitsbevordering van de orthopedische chirurgie. Ten tijde van de primaire operatie worden patiëntkenmerken, operatiekenmerken en prothesen geregistreerd. Ook indien er iets veranderd (revisie) aan de prothese (verwijderen, toevoegen of vervangen van een van de componenten) wordt de operatie geregistreerd. Zo kunnen minder goed presterende prothesen eerder gesignaleerd worden.  

Met de registratie van de in Nederland gebruikte gewrichtsprothesen, implantaattechnieken en patiënten komt (landelijke) spiegelinformatie beschikbaar waarmee elk ziekenhuis zijn eigen gegevens kan vergelijken. Dit stelt orthopedische vakgroepen en maatschappen in staat om eventuele zwakkere punten te kunnen verbeteren. Daarnaast speelt de LROI een grote rol in de traceerbaarheid van geïmplanteerde prothesen. Indien er een calamiteit plaats vindt kan 100 procent van de geregistreerde prothesen herleidt worden naar de patiënt (via het ziekenhuis). De privacy van de patiënt staat centraal en wordt gegarandeerd door het BSN versleuteld via een trusted third party (ZorgTTP) op te slaan.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Bruistensingel 230
5232 AD 's-Hertogenbosch
Naam contactpersoon: Mw. G.A.W. Denissen MSc
Tel.: 073 700 3420
E-mail: lroi@orthopeden.org
Website: Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies en https://www.lroi-report.nl/

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Het is mogelijk om de registratiegegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een reglement en regels opgesteld. U kunt meer informatie vinden op de website van het LROI. Landelijke gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarrapportage.

Beheerder gegevensbron
 • SDB Groep
 • Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Eigenaar gegevensbron
Ziekenhuizen
Actualisatiedatum
21-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Financieel
Welke wetten

Een richtlijn: Indicator bij kwaliteitsvisitaties.

Aanlevering transparantiekalender ZiNL

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten en gewrichtsprothesen

Methode van gegevensverzameling
Directe invoer van het ziekenhuis door middel van webbased-registratie. Ook is het mogelijk om een upload vanuit eigen lokaal systeem te sturen naar de database.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Orthopaedie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Heupprothesen, knieprothesen, enkelprothesen, schouderprothesen, elleboogprothesen, polsprothesen, vingerprothesen, primaire operatie, revisie operatie en orthopedie. PROM's heup-, knie en schouderprothesen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=99, knie N=100, enkel N=14, schouder N=88, elleboog N=27, pols N=8 en vinger N=14. Het betreft circa 40.000 heupprothese-ingrepen, 32.500 knieprothese-ingrepen, 146 enkelprothese-ingrepen, 3.250 schouderprothese-ingrepen, 206 elleboogprothese-ingrepen, 95 polsprothese-ingrepen en 200 vingerprothese-ingrepen per jaar Compleetheid heup = 99%, knie = 100%, enkel = 100%, schouder = 98%, elleboog = 91%, pols = 71% en vinger = 51%. 100%
2018 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=98, knie N=97, enkel N=14, schouder N=86, elleboog N=22, pols N=14 en vinger N=18 Het betreft circa 42.000 heupprothese-ingrepen, 33.000 knieprothese-ingrepen, 175 enkelprothese-ingrepen, 3.400 schouderprothese-ingrepen, 197 elleboogprothese-ingrepen, 94 polsprothese-ingrepen en 218 vingerprothese-ingrepen per jaar. Compleetheid heup = 99%, knie = 99%, enkel = 98%, schouder = 91%, elleboog = 89%, pols = 29% en vinger = 63%. 100%
2019 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=91, knie N=90, enkel N=14, schouder N=81, elleboog N=29, pols N=10 en vinger N=16 Het betreft circa 43.000 heupprothese-ingrepen, 34.000 knieprothese-ingrepen, 167 enkelprothese-ingrepen, 3.600 schouderprothese-ingrepen, 203 elleboogprothese-ingrepen, 141 polsprothese-ingrepen en 287 vingerprothese-ingrepen per jaar. Compleetheid heup = 99%, knie = 99%, enkel = 98%, schouder = 96%, elleboog = 85%, pols = 55% en vinger = 66%. 100%
2020 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=94, knie N=94, enkel N=12, schouder N=84, elleboog N=34, pols N=27 en vinger N=36 Het betreft circa 37.000 heupprothese-ingrepen, 27.000 knieprothese-ingrepen, 149 enkelprothese-ingrepen, 3.100 schouderprothese-ingrepen, 191 elleboogprothese-ingrepen, 130 polsprothese-ingrepen en 271 vingerprothese-ingrepen per jaar. Compleetheid heup = 99%, knie = 99%, enkel = 95%, schouder = 98%, elleboog = 92%, pols = 70% en vinger = 65%. 100%
2021 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=93, knie N=90, enkel N=12, schouder N=84, elleboog N=34, pols N=20 en vinger N=36 Het betreft circa 41.000 heupprothese-ingrepen, 30.000 knieprothese-ingrepen, 148 enkelprothese-ingrepen, 3.500 schouderprothese-ingrepen, 195 elleboogprothese-ingrepen, 94 polsprothese-ingrepen en 245 vingerprothese-ingrepen per jaar. Compleetheid heup = 99%, knie = 99%, enkel = 95%, schouder = 98%, elleboog = 92%, pols = 70% en vinger = 65%. 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het is mogelijk om de registratiegegevens op te vragen en te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een wetenschappelijk reglement opgesteld. De actuele datadictionary van de LROI kan opgevraagd worden bij de LROI via het mailadres lroi@orthopeden.org. Iedereen kan een onderzoeksaanvraag voor data uit de LROI indienen. Beoordeling en goedkeuring van deze onderzoeksaanvraag loopt via de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en het LROI bestuur. Op de LROI website staat de gehele procedure beschreven en wordt ook het formulier voor data-aanvragen getoond.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde data zijn beschikbaar via de jaarrapportage-website van de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies. Op ziekenhuisniveau zijn de gegevens van de transparantiekalender beschikbaar via de website www.zorginzicht.nl. Spiegelinformatie is voor orthopedische vakgroepen beschikbaar in het LROI-portaal.

 

Contactgegevens publiek

Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Bruistensingel 230
5232 AD 's-Hertogenbosch
Naam contactpersoon: Mw. G.A.W. Denissen MSc
Tel.: 073 700 3420
E-mail: lroi@orthopeden.org
Website: Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies en https://www.lroi-report.nl/

Beschikbare publicaties

Jaarlijks worden openbare rapporten over de registratie uitgebracht. Voor orthopeden is de actuele informatie continu beschikbaar. Zie het onderdeel Wetenschappelijke publicaties op de LROI-website.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverleners
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Enkel-, schouder- en elleboogprothese registraties zijn toegevoegd in 2014. Pols- en vingerprotheseregistraties zijn toegevoegd in 2016. PROMs heup, knie en schouder zijn toegevoegd vanaf 2014. In 2021 wordt de registratie van kinderorthopedische ingrepen toegevoegd; registratie van klompvoetpatienten is de eerste registratie in deze categorie.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Niet in dit tabblad beschikbaar.
Beschikbaar na toestemming Wetenschappelijke Adviesraad en LROI bestuur. Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina