Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Head & Neck Audit

Algemeen

Naam
Dutch Head & Neck Audit
Afkorting
DHNA
Beschrijving

Continue landelijke kwaliteitsregistratie voor hoofdhals oncologische zorg door middel van indicatoren op medisch-, paramedisch- en patiëntniveau. De uitkomsten van deze monitor geven hoofdhals oncologische centra de mogelijkheid om aan de hand van 'spiegelinformatie' multidisciplinaire hoogcomplexe laagfrequente zorg te verbeteren.

Gebruiksdoel

Zichtbaar maken en verbeteren van kwaliteit van zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website NWHHT

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
02-10-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGJ/IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Deelname aan de kwaliteitsregistraties is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een kwaliteitsindicator (www.soncos.org).

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Belangrijkste financier(s)
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Door enquêtes en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Patiënten vullen op in totaal 8 meetmomenten gedurende vijf jaar kwaliteit-van-leven vragenlijsten in en CQ indexen. Het responspercentage varieert per vragenlijst tussen de 19 en 31%. Daarnaast leveren ook verpleegkundigen, verzorgenden, medisch specialisten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten en psychosociaal hulpverleners informatie aan.

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen. In totaal 14 instellingen waar de hoofd- hals kanker zorg is in Nederland is gecentraliseerd. Deelname dus door 100% van de instellingen.

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

Aantal onderzoekseenheden in de gegevensbron:

Medische indicatoren: 16

Paramedische indicatoren: 25

Patiënt vragenlijsten: 5

De vragenlijsten zijn onderverdeeld in twee onderwerpen: Kwaliteit van leven en patiëntervaringen. De drie vragenlijsten voor kwaliteit van leven (EORTC-C30, EORTC-HN35, EQ-5D) worden op gebundeld op hetzelfde moment ingevuld door de patiënt. De twee vragenlijsten voor patiëntervaring (CQ-index oncologische zorg en CQ-index Radiotherapie) worden op verschillende momenten ingevuld door de patiënt.

Methode gegevensverzameling:

Gegevens worden door zorgverleners ingevoerd in een daartoe ontwikkelde webportaal, ofwel de gegevens worden vanuit de patiëntendossiers geëxporteerd naar de centrale database.

De belangrijkste variabelen zijn:

Uitkomst van proces- en structuur indicatoren.

Aanvulling opdrachtgever:

Er zijn geen andere opdrachtgevers, maar bij de ontwikkeling en monitoring van de registratie zijn betrokken: de NWHHT, NFU, patiëntenverenigingen, IKNL en de Paramedisch Werkgroep Hoofd Hals Tumoren.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens zijn niet beschikbaar. De kwaliteitsregistratie is primair bedoeld voor intern gebruik met als primaire doelstelling verbeteren van kwaliteit van zorg. De NWHHT beslist jaarlijks met de stakeholders welke gegevens openbaar worden gemaakt. Voor onderzoeksdoeleinden kan een verzoek worden ingediend bij het secretariaat NWHHT.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website NWHHT

Beschikbare publicaties

Zie voor meer informatie de DICA-website; Dutch Head and Neck Audit (DHNA).

Afnemers/gebruikers
Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Verwachte wijzigingen

Over de beschikbaarheid van de gegevens en publicaties wordt naar verwachting in 2018 een besluit genomen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina