Zorggegevens

Dutch Head & Neck Audit

Algemeen

Naam
Dutch Head & Neck Audit
Afkorting
DHNA
Beschrijving

Continue landelijke kwaliteitsregistratie voor hoofdhals oncologische zorg door middel van indicatoren op medisch-, paramedisch- en patiëntniveau. De uitkomsten van deze monitor geven hoofdhals oncologische centra de mogelijkheid om aan de hand van 'spiegelinformatie' zorgprocessen en uitkomsten te verbeteren.

Gebruiksdoel

Zichtbaar maken en verbeteren van kwaliteit van zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website NWHHT

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
08-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGJ/IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Deelname aan de kwaliteitsregistraties is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een kwaliteitsindicator (www.soncos.org).

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Belangrijkste financier(s)
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Unieke patiënten

 

Methode van gegevensverzameling
Door invoer van bron data en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Patiënten vullen op in totaal 8 meetmomenten gedurende vijf jaar kwaliteit-van-leven vragenlijsten in en CQ indexen. In een groot aantal centra worden gegevens ingevoerd door NKR medewerkers.

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen. In totaal 14 instellingen waar de hoofd- hals kanker zorg is in Nederland is gecentraliseerd en alle nemen deel.

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set aan indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van hoofd hals tumoren. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de ‘TransparantieKalender’ zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor de 14 instellingen waar hoofd – hals kanker zorg wordt geleverd.

Zie deze link naar het Zorginstituut Nederland website voor meer informatie over de indicatoren vanuit de DHNA.

Aanvulling opdrachtgever:

Er zijn geen andere opdrachtgevers, maar bij de ontwikkeling en monitoring van de registratie zijn betrokken: de NWHHT, patiëntenvereniging (PVHH), en de Paramedische Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (PWHHT)

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

De kwaliteitsregistratie is primair bedoeld voor intern gebruik met als primaire doelstelling verbeteren van kwaliteit van zorg. Tijdens de jaarlijkse ontwikkel cyclus met de stakeholders wordt afgestemd welke gegevens openbaar worden gemaakt in het Transparantie Portaal. Het gebruik van de data voor onderzoeksdoeleinden is mogelijk via een formeel verzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website NWHHT

Beschikbare publicaties

Zie voor meer informatie de DICA-website; Dutch Head and Neck Audit (DHNA).

Afnemers/gebruikers
Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Verwachte wijzigingen

Geen

Soortgelijke gegevensbronnen
IKNL

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina