Volksgezondheidenzorg.info

Research Network Family Medicine Maastricht

Algemeen

Naam
Research Network Family Medicine Maastricht
Afkorting
RNFM
Beschrijving

Continue registratie van gegevens door huisartsen en hun praktijkassistenten gedurende het consult met behulp van MicroHis, TetraHis, Mira en Zorgdossier (Huisarts Informatie Systemen). Het RNFM (voorheen RNH) heeft de volgende functies:

 1. Het bevat informatie over het medisch dossier, informatie van de huisarts en informatie van de patiënt zelf. Het vormt een bron met behulp waarvan patiënten geselecteerd kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, die vervolgens nog nader onderzocht kunnen worden.
 2. Het verschaft inzicht in de prevalentie en incidentie van klachten en ziekten zoals die door huisartsen worden vastgesteld.
 3. Het vormt een bron van regelmatige overzichten van basale statistieken betreffende de genoemde patiënten populatie.

 

In 2018 is de naam van het Registratienet Huisartsenpraktijken (RNH) Limburg gewijzigd in Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht. De dataset is longitudinaal en dynamisch en onderscheidt zich daarmee van andere netwerken. De beschikbare dataset bevat circa 80.000 actieve patiënten. Begin 2019 vindt een transitie plaats naar een nieuwe database en een nieuwe extractiemethode, waardoor een bredere gegevensset beschikbaar komt. Hierna zullen nieuwe huisartsenpraktijken worden geworven om het aantal patiënten verder te vergroten.

Gebruiksdoel

Het Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht heeft als centrale doelstelling het opbouwen van een geautomatiseerd en geanonimiseerd patiënten steekproefkader met een set patiëntachtergrond variabelen en relevante gezondheidsproblemen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. Daarbij staan (langdurige) gezondheidsproblemen van de patiënten in de praktijkpopulatie van de deelnemende huisartsen, en eventuele sociaal-demografische kenmerken van deze patiënten centraal.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie het RNFM Datawarehouse

Beheerder gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Actualisatiedatum
14-12-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Limburg (nadruk op Zuid-Limburg)
Eenheden in de gegevens

Individuen en patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Administratieve gegevens:
Identificatienummer, intreedatum, update-datum, entry-datum.

Achtergrond gegevens:
Geslacht, geboortedatum, geboortegemeente, burgerlijke staat, woongemeente, postcode (cijfergedeelte), soort woonverband, woonverbandnummer, opleiding, verzekeringsvorm, reden vertrek en datum vertrek.

Probleemlijst gegevens:
Probleemnummer, probleemstatus, ICPC-code, actief-datum en inactief-datum.

Medicatiegegevens:
Medicatienummer, medicatie-status, ATC-code, dosering en toediening.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 RNFM: 66.437 personen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alle aanvragen worden op huisartsgeneeskundige relevantie en belasting van huisartsen en patiënten getoetst door een eigen toetsingscommissie.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie het RNFM Datawarehouse.

Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Soortgelijke gegevensbronnen
Andere Nederlandse eerstelijns registratienetwerken (Registratie Netwerk Groningen (RNG), ELAN-Datawarehouse (Leiden), FaMe-net, Huisartsen Netwerk AMC (Hagnet), Nijmeegs Monitoring Project (NMP)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
AANTAL
Aantal voorgeschreven eenheden
AANVULLING_1
Eerste aanvulling bij receptregel bijv MWI -Met water innemen-
AANVULLING_2
Tweede aanvulling bij receptregel
ACTIEF_DATUM
Datum dat probleem actief is geworden
ATC_CODE
ATC code behorende bij voorgeschreven medicatie
BEGIN_DATUM
Begin datum van deelname project
BURGSTAAT
Burgerlijke staat van persoon
 • E: Gescheiden
 • G: Gehuwd
 • H: Hertrouwd
 • L: LAT-relatie
 • O: Ongehuwd
 • Q: Onbekend
 • S: Ongehuwd samenwonend
 • W: Weduwstaat
 • X: Overige
CODE_ARTS_SPEC
Soort zorgverlener die recept heeft uitgeschreven
 • A/H: Huisarts
 • D: Tandarts spec. Dento maxillaifre orthop.
 • K: Tandarts spec. Mondziekten kaakchirgie
 • L: Huisarts in loondienst
 • Q: Onbekend
 • S: Specialist
 • T: Tandarts
 • V: Verloskundige
 • W: Waarnemend huisarts
 • X: Overige
DATUM_RECEPT
Datum dat recept wordt uigeschreven
DOS_AANTAL_VAN
Aantal eenheden per iname/Minimaal aantal eenheden per iname
 • Aantal
 • Maximaal aantal
DOS_EENHEID
Eenheid dosering -bijv T- tablet-
EIND_DATUM
Einddatum van de medicatie
ENTRY_DATUM
Datum dat patiënt geïncludeerd is binnen het RNH
EPISODE
Code die aangeeft of het Episode is of een probleem -episode plus-
 • E: Episode
 • P: Probleem/ Episode plus
FREQUENTIE_TOT
Aantal inamens per tijdseenheid maximaal
FREQUENTIE_VAN
Aantal inames per tijdseenheid/aantal inamens per tijdseenheid minimaal
GEBOORTE_DATUM
Geboortedatum van persoon
GESLACHT
Geslacht van persoon
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
HERHAAL_SIGNAAL_VNR
Aantal keren dat medicament mag worden voorgeschreven totdat melding komt
HPK_GPK_NAAM
Code gebruikte code systeem
 • G: GPK Code
 • H: HPK code
 • P: PRK code
HUISARTS_CODE
Huisartsode gebruikt binnen huisartspraktijk
ICPC_CODE
Icpc code probleem
IDENT_MEDICAMENT
HPK code, GPK code of PRK code afhankelijke van codesysteem praktijk
INACTIEF_DATUM
Datum dat probleem inactief is geworden
LANDCODE
Land woonadres
 • B: België
 • D: Duitsland
 • NL: Nederland
MEDICAMENT_VNR
Aantal keren dat medicament is voorgeschreven
OPLEIDING
Gevolgde opleiding
 • HA: Hoger algemeen onderwijs
 • HB: Hoger beroepsonderwijs
 • LA: Lager algemeen onderwijs
 • LB: Lager beroepsonderwijs
 • MA: Middelbaar algemeen onderwijs
 • MB: Middelbaar beroepsonderwijs
 • QQ: Onbekend
 • VA: Voortgezet algemeen onderwijs
 • WO: Wetenschappelijk onderwijs
PAT_NUMMER
Identificeerde patiëntnummer binnen praktijk
POSTCODE_NUM
Numeriek gedeelte postcode
PRAKTIJK_CODE
Identificerende code huisartspraktijk
PROBLEEM_NUMMER
Uniek probleem nummer bij Patiënt
PROBLEEM_STATUS
Status van het probleem
 • A: Actief
 • B: Blind/ inactief
PROBLEEM_TEKST
Tekst die bij het probleem wordt toegevoegd
REDEN_VERTREK
Vertrekreden uit praktijk
 • A: Naar andere arts
 • I: Naar verpleeghuis
 • M: In militaire dienst
 • N: Naar andere RNH-arts
 • O: Overleden
 • Q: Onbekend
 • T: Tijdelijk buiten praktijk
 • V: Verhuizing
 • X: Overige
REGEL_VNR
Volgnummer receptregel binnen recept
RNH_NUMMER
Uniek identificerende registernummer binnen het RNH
RUITER_CODE
RNH gerelateerd project waarbij patiënt aan deelneemt -ruiter code begint met R-
START_DATUM
Startdatum van de medicatie
STATUS_MEDICAMENT
Status van het medicament
 • C: Continue
 • T: Tijdelijk
TIJDSEENHEID
Tijdseenheid waarin medicijn wordt ingenomen -Bijv D dagelijks-
UPDATE_DATUM
Datum dat er een wijzinging plaatsvond op de RNH gegevens
WOONVERBAND
Soort woonverband
 • AI: Alleenstaande met inwoning
 • AL: Alleenwonende
 • CO: Commune/woongemeenschap
 • EG: Één ouder gezin
 • EI: Één ouder gezin met inwoning
 • GI: Gezin met inwoning
 • GZ: Gezin
 • PA: -echt-paar
 • QQ: Onbekend
 • TH: tehuis -bejaardenverzorgings--
 • XX: Anders
WVN_NUMMER
Uniek nummer woonverband

Terug naar zoekpagina