Naam
Research Network Family Medicine Maastricht
Afkorting
RNFM
Beschrijving

Continue registratie van gegevens door huisartsen en hun praktijkassistenten gedurende het consult met behulp van MicroHis, CGM en TetraHis (Huisarts Informatie Systemen. Het RNFM bevat de gegevens van ruim 150.000 actieve patiënten uit 30 huisartsenpraktijken.

Het RNFM bevat een brede set gegevens vanaf 2014, waaronder problemen en episoden, consultgegevens, medicatie en diagnostische bepalingen. Zijn voorganger, het RNH, bevat een beperktere set gegevens die teruggaat tot 1987. Het ligt in de planning om beide systemen te integreren, zodat er van een beperkte gegevensset een continue registratie ontstaat van 1987 tot heden. 

Gebruiksdoel

Het RNFM Maastricht heeft als primaire doelstelling het verzamelen van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg . De tweede doelstelling is het opbouwen van een geautomatiseerd en geanonimiseerd steekproefkader van patiënten uit de eerste lijn. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie het RNFM Datawarehouse

Beheerder gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Actualisatiedatum
31-01-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Limburg (nadruk op Zuid-Limburg)
Eenheden in de gegevens

Patiënten, praktijkmedewerkers, praktijken.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Praktijkgegevens, waaronder AGB-code, type HIS, datum extractie.

Patientgegevens, waaronder pseudoniemcode, geslacht, geboortemaand, datum van inschrijving.

Medewerkersgegevens, waaronder functie.

Episodegegevens, waaronder ICPC-code, probleemstatus.

Episode-overstijgende gegevens, waaronder allergieën en contra-indicaties.

Consultgebonden gegevens, waaronder journaalregels, medicatie-afspraken , verrichtingen en diagnostische bepalingen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 RNFM: 66.437 personen
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alle aanvragen worden op huisartsgeneeskundige relevantie en belasting van huisartsen en patiënten getoetst door een eigen toetsingscommissie.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie het RNFM Datawarehouse. Deze bevat een beperkte set gegevens tot 2019. NB: het datawarehouse is tijdelijk offline vanwege groot onderhoud.

Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

In de nabije toekomst zullen RNH en RNFM met elkaar worden geïntegreerd, waardoor een continue registratie ontstaat van 1987 tot heden. Ook het publiek toegankelijk datawarehouse wordt hiertoe omgebouwd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Vanaf 2014 is de gegevensset uitgebreid met onder meer consultgegevens en diagnostische bepalingen. Gegevens van voor die tijd zijn terug te vinden in het RNH, gegevens van na die tijd in het RNFM.

Soortgelijke gegevensbronnen
Andere Nederlandse eerstelijns registratienetwerken. Een deel daarvan (UMCG, VUMC, AMC, UMCU/Julius) gebruikt dezelfde extractiemethode waardoor gegevens te poolen zijn.