Zorggegevens

Research Network Family Medicine Maastricht

Algemeen

Naam
Research Network Family Medicine Maastricht
Afkorting
RNFM
Beschrijving

Continue registratie van gegevens door huisartsen en hun praktijkassistenten gedurende het consult met behulp van MicroHis, CGM en TetraHis (Huisarts Informatie Systemen. Het RNFM bevat de gegevens van ruim 150.000 actieve patiënten uit 30 huisartsenpraktijken.

Het RNFM bevat een brede set gegevens vanaf 2014, waaronder problemen en episoden, consultgegevens, medicatie en diagnostische bepalingen. Zijn voorganger, het RNH, bevat een beperktere set gegevens die teruggaat tot 1987. Het ligt in de planning om beide systemen te integreren, zodat er van een beperkte gegevensset een continue registratie ontstaat van 1987 tot heden. 

Gebruiksdoel

Het RNFM Maastricht heeft als primaire doelstelling het verzamelen van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg . De tweede doelstelling is het opbouwen van een geautomatiseerd en geanonimiseerd steekproefkader van patiënten uit de eerste lijn. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie het RNFM Datawarehouse

Beheerder gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Actualisatiedatum
31-01-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Limburg (nadruk op Zuid-Limburg)
Eenheden in de gegevens

Patiënten, praktijkmedewerkers, praktijken.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Praktijkgegevens, waaronder AGB-code, type HIS, datum extractie.

Patientgegevens, waaronder pseudoniemcode, geslacht, geboortemaand, datum van inschrijving.

Medewerkersgegevens, waaronder functie.

Episodegegevens, waaronder ICPC-code, probleemstatus.

Episode-overstijgende gegevens, waaronder allergieën en contra-indicaties.

Consultgebonden gegevens, waaronder journaalregels, medicatie-afspraken , verrichtingen en diagnostische bepalingen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 RNFM: 66.437 personen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alle aanvragen worden op huisartsgeneeskundige relevantie en belasting van huisartsen en patiënten getoetst door een eigen toetsingscommissie.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie het RNFM Datawarehouse. Deze bevat een beperkte set gegevens tot 2019. NB: het datawarehouse is tijdelijk offline vanwege groot onderhoud.

Contactgegevens publiek

Research Network Family Medicine (RNFM)
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2230
E-mail: RNFM@maastrichtuniversity.nl
Website Research Network Family Medicine Maastricht

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

In de nabije toekomst zullen RNH en RNFM met elkaar worden geïntegreerd, waardoor een continue registratie ontstaat van 1987 tot heden. Ook het publiek toegankelijk datawarehouse wordt hiertoe omgebouwd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Vanaf 2014 is de gegevensset uitgebreid met onder meer consultgegevens en diagnostische bepalingen. Gegevens van voor die tijd zijn terug te vinden in het RNH, gegevens van na die tijd in het RNFM.

Soortgelijke gegevensbronnen
Andere Nederlandse eerstelijns registratienetwerken. Een deel daarvan (UMCG, VUMC, AMC, UMCU/Julius) gebruikt dezelfde extractiemethode waardoor gegevens te poolen zijn.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
AANTAL
Aantal voorgeschreven eenheden
AANVULLING_1
Eerste aanvulling bij receptregel bijv MWI -Met water innemen-
AANVULLING_2
Tweede aanvulling bij receptregel
ACTIEF_DATUM
Datum dat probleem actief is geworden
ATC_CODE
ATC code behorende bij voorgeschreven medicatie
BEGIN_DATUM
Begin datum van deelname project
BURGSTAAT
Burgerlijke staat van persoon
 • E: Gescheiden
 • G: Gehuwd
 • H: Hertrouwd
 • L: LAT-relatie
 • O: Ongehuwd
 • Q: Onbekend
 • S: Ongehuwd samenwonend
 • W: Weduwstaat
 • X: Overige
CODE_ARTS_SPEC
Soort zorgverlener die recept heeft uitgeschreven
 • A/H: Huisarts
 • D: Tandarts spec. Dento maxillaifre orthop.
 • K: Tandarts spec. Mondziekten kaakchirgie
 • L: Huisarts in loondienst
 • Q: Onbekend
 • S: Specialist
 • T: Tandarts
 • V: Verloskundige
 • W: Waarnemend huisarts
 • X: Overige
DATUM_RECEPT
Datum dat recept wordt uigeschreven
DOS_AANTAL_VAN
Aantal eenheden per iname/Minimaal aantal eenheden per iname
 • Aantal
 • Maximaal aantal
DOS_EENHEID
Eenheid dosering -bijv T- tablet-
EIND_DATUM
Einddatum van de medicatie
ENTRY_DATUM
Datum dat patiënt geïncludeerd is binnen het RNH
EPISODE
Code die aangeeft of het Episode is of een probleem -episode plus-
 • E: Episode
 • P: Probleem/ Episode plus
FREQUENTIE_TOT
Aantal inamens per tijdseenheid maximaal
FREQUENTIE_VAN
Aantal inames per tijdseenheid/aantal inamens per tijdseenheid minimaal
GEBOORTE_DATUM
Geboortedatum van persoon
GESLACHT
Geslacht van persoon
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
HERHAAL_SIGNAAL_VNR
Aantal keren dat medicament mag worden voorgeschreven totdat melding komt
HPK_GPK_NAAM
Code gebruikte code systeem
 • G: GPK Code
 • H: HPK code
 • P: PRK code
HUISARTS_CODE
Huisartsode gebruikt binnen huisartspraktijk
ICPC_CODE
Icpc code probleem
IDENT_MEDICAMENT
HPK code, GPK code of PRK code afhankelijke van codesysteem praktijk
INACTIEF_DATUM
Datum dat probleem inactief is geworden
LANDCODE
Land woonadres
 • B: België
 • D: Duitsland
 • NL: Nederland
MEDICAMENT_VNR
Aantal keren dat medicament is voorgeschreven
OPLEIDING
Gevolgde opleiding
 • HA: Hoger algemeen onderwijs
 • HB: Hoger beroepsonderwijs
 • LA: Lager algemeen onderwijs
 • LB: Lager beroepsonderwijs
 • MA: Middelbaar algemeen onderwijs
 • MB: Middelbaar beroepsonderwijs
 • QQ: Onbekend
 • VA: Voortgezet algemeen onderwijs
 • WO: Wetenschappelijk onderwijs
PAT_NUMMER
Identificeerde patiëntnummer binnen praktijk
POSTCODE_NUM
Numeriek gedeelte postcode
PRAKTIJK_CODE
Identificerende code huisartspraktijk
PROBLEEM_NUMMER
Uniek probleem nummer bij Patiënt
PROBLEEM_STATUS
Status van het probleem
 • A: Actief
 • B: Blind/ inactief
PROBLEEM_TEKST
Tekst die bij het probleem wordt toegevoegd
REDEN_VERTREK
Vertrekreden uit praktijk
 • A: Naar andere arts
 • I: Naar verpleeghuis
 • M: In militaire dienst
 • N: Naar andere RNH-arts
 • O: Overleden
 • Q: Onbekend
 • T: Tijdelijk buiten praktijk
 • V: Verhuizing
 • X: Overige
REGEL_VNR
Volgnummer receptregel binnen recept
RNH_NUMMER
Uniek identificerende registernummer binnen het RNH
RUITER_CODE
RNH gerelateerd project waarbij patiënt aan deelneemt -ruiter code begint met R-
START_DATUM
Startdatum van de medicatie
STATUS_MEDICAMENT
Status van het medicament
 • C: Continue
 • T: Tijdelijk
TIJDSEENHEID
Tijdseenheid waarin medicijn wordt ingenomen -Bijv D dagelijks-
UPDATE_DATUM
Datum dat er een wijzinging plaatsvond op de RNH gegevens
WOONVERBAND
Soort woonverband
 • AI: Alleenstaande met inwoning
 • AL: Alleenwonende
 • CO: Commune/woongemeenschap
 • EG: Één ouder gezin
 • EI: Één ouder gezin met inwoning
 • GI: Gezin met inwoning
 • GZ: Gezin
 • PA: -echt-paar
 • QQ: Onbekend
 • TH: tehuis -bejaardenverzorgings--
 • XX: Anders
WVN_NUMMER
Uniek nummer woonverband

Terug naar zoekpagina