Naam
Predictors of rabies exposure in travelers
Beschrijving

Van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018 is data verzameld in een case-controle onderzoek en een cohortonderzoek. Het doel van deze onderzoeken was het bepalen van determinanten voor risicogedrag voor mogelijk blootstelling aan rabide dieren bij reizigers. Middels een vragenlijst is informatie verzameld bij reizigers over demografische factoren, reisgerelateerde factoren, gedragsfactoren, risicoperceptie en factoren betreffende het incident en de medische behandeling (deze laatste twee alleen bij cases). 

Gebruiksdoel

Onderzoek

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Naam contactpersoon: Manon Haverkate en Sabine Bantjes
Telefoon: 030-2747000
E-mail1: manon.haverkate@rivm.nl
E-mail2: sabine.bantjes@rivm.nl

E-mail3: lci@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • GGD Hart voor Brabant
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
 • GGD Hart voor Brabant
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
06-09-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • GGD Hart voor Brabant
 • Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)
 • GGD regio Utrecht
Belangrijkste financier(s)
ZonMw, RIVM, GGD Hart voor Brabant
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Openbare gezondheidszorg
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête of interview
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Het betreft een eenmalige studie

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Demografische variabelen
 • Reisgerelateerde variabelen
 • Gedragsvariabelen
 • Variabelen betreffende risicoperceptie
 • Variabelen betreffende het incident (indien plaatsgevonden)
 • Variabelen betreffende de medische behandeling (indien plaatsgevonden)
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 Er zijn 15.508 vragenlijsten uitgestuurd Er zijn 2.890 ingevulde vragenlijsten beschikbaar (inclusief personen die later geëxcludeerd zijn) 18,6
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Naam contactpersoon: Manon Haverkate en Sabine Bantjes
Telefoon: 030-2747000
E-mail1: manon.haverkate@rivm.nl
E-mail2: sabine.bantjes@rivm.nl

E-mail3: lci@rivm.nl

Beschikbare publicaties

Mieke Croughs, Godelief A L van den Hoogen, Cornelia H M van Jaarsveld, Sabine E Bantjes, Atie H Pijtak-Radersma, Manon R Haverkate, Corien M Swaan, Wilhelmina L M Ruijs. Rabies risk behaviour in a cohort of Dutch travel clinic visitors: A retrospective analysis. Travel Med Infect Dis. 2021 Jun 11;43:102102 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34098095/

Anita WM Suijkerbuijk, Marie-Josee J Mangen, Manon R Haverkate, Floriana S Luppino, Sabine E Bantjes, Leo G Visser, Corien M Swaan, Wilhelmina LM Ruijs, Eelco AB Over. Rabies vaccination strategies in the Netherlands in 2018: a cost evaluation. Euro Surveill. 2020 Sep;25(38):1900716 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32975187/

Sabine E Bantjes, Wilhelmina L M Ruijs, Godelief A L van den Hoogen, Mieke Croughs, Atie H Pijtak-Radersma, Gerard J B Sonder, Corien M Swaan, Manon R Haverkate. Predictors of possible exposure to rabies in travellers: A case-control study. Travel Med Infect Dis. 2022 Mar 27;47:102316 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35354079/

Afnemers/gebruikers
 • GGD Hart voor Brabant
 • Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • LCR-richtlijn
 • Wetenschappelijke publicaties (in voorbereiding)