Zorggegevens

Basisset Medisch Specialistische Zorg

Algemeen

Naam
Basisset Medisch Specialistische Zorg
Afkorting
Basisset MSZ
Beschrijving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De IGJ gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Verder zijn er verbeterdoelen ontwikkeld waarbij de nadruk meer wordt gelegd op het stimuleren van een cultuur van leren en verbeteren. Hiertoe brengt de inspectie jaarlijks de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) uit. De indicatoren en verbeterdoelen worden jaarlijks vastgesteld door de IGJ in samenwerking met de Federatie, NFU, NVZ, V&VN en ZKN.

Dutch Hospital Data (DHD) beheert de gegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de indicatoren.

Gebruiksdoel

Verbeteren van zorgprocessen in ziekenhuizen door controle op kwaliteit en veiligheid en het stimuleren van interne kwaliteitsverbetering.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Informatie over gegevens

Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl

Informatie over publicaties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar via de website Databestanden Basisset MSZ

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Hospital Data (DHD)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Eigenaar gegevensbron
 • DHD (Dutch Hospital Data)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Actualisatiedatum
22-12-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) en het Uitvoeringsbesluit WTZa

Opdrachtgever(s)
 • Federatie Medisch Specialisten (de Federatie)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Dutch Hospital Data (DHD)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

In totaal 9 zorgprocessen en 80 instellingen bij meest recente meting. Via jaarlijkse uitvraag aangekondigd via de Basisset MSZ op de website OmniQ. De eenheden zijn: Zorgprocessen en Instellingen.

Methode van gegevensverzameling
Middels een vragenlijst op de website OmniQ
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Kwaliteitsmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de instelling.

Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De indicatoren zijn:

De indicatoren die worden uitgevraagd zijn ingedeeld in de volgende zorgprocessen: 1) Operatief proces; 5) Diagnostiek; 7) Medicatieproces; 8) Zorg; 10) Hart en vaten; 12) Infectieziekten; 17) Kwetsbare groepen; 18) Algemeen kwaliteitsbeleid; 19) Onverwacht lange opnameduur en heropnamen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Ongeveer 100 instellingen en 10 zorgprocessen. 100%
2013 Ongeveer 100 instellingen en 10 zorgprocessen. 100%
2014 Ongeveer 100 instellingen en 11 zorgprocessen. 100%
2015 Ongeveer 90 instellingen en 19 zorgprocessen. 100%
2016 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen. 100%
2017 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen. 100%
2018 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen 100%
2019 Ongeveer 90 instellingen en 15 zorgprocessen 100%
2020 Ongeveer 90 instellingen en 15 zorgprocessen 100%
2021 80 instellingen en 9 zorgprocessen 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De gegevens zijn per ziekenhuis online te raadplegen via de website van DHD. Voorwaarden zijn bekend bij Dutch Hospital Data (DHD), hier kunnen aanvullende gegevensaanvragen ingediend worden. Invoer gaat via de applicatie OmniQ waarvoor een door DHD toegekende gebruikersnaam en password nodig is.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De gegevens zijn per ziekenhuis te raadplegen via de website van DHD. Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden de gegevens op een geaggregeerd niveau gepubliceerd (eerder via 'Het Resultaat Telt', vanaf 2021 via ‘Terugkoppeling indicatoren Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021’ en ‘Verbeterdoelen basisset MSZ in beeld 2021’). Op de website van de IGJ is ook de Basisset MSZ te vinden.

Contactgegevens publiek

Informatie over gegevens

Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl

Informatie over publicaties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl

Beschikbare publicaties

Zie de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  voor de publicaties 'Het resultaat telt' tot en met 2020. In 2021 werden de indicatoren gepubliceerd in ‘Terugkoppeling indicatoren Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021’. Verder werden in 2021 over de verbeterdoelen gepubliceerd in ‘Verbeterdoelen basisset MSZ in beeld 2021’ en werd er een Rode draad ‘Een optimaal pijnbeleid in de zorginstelling’ gepubliceerd, bedoeld ter inspiratie.

 

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Onderzoeksinstituten
 • Patiëntenorganisaties
 • Pers en media
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Verwachte wijzigingen

Vanaf de eerste helft van juli zullen op de website van DHD de resultaten van de Basisset Medisch Specialistische Zorg worden getoond die gaan over het voorgaande verslagjaar.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
De variabelen zijn vanaf 01/01/2019 beschikbaar in het OmniQ portaal van DHD.
Beschikbaar is de set variabelen van het voorgaande meetjaar: klik op de link voor meer informatie.

Terug naar zoekpagina