Volksgezondheidenzorg.info

Longitudinal Aging Study Amsterdam

Algemeen

Naam
Longitudinal Aging Study Amsterdam
Afkorting
LASA
Beschrijving

Deze longitudinale studie bestudeert veranderingstrajecten in het functioneren van ouderen vanaf 55 jaar.
In 1992 is gestart met 3.107 deelnemers van 55-85-jarigen (cohort 1)
In 2002 is aangevuld met een nieuw cohort van 1.002 55-64-jarigen (cohort 2)
In 2012 is zijn opnieuw 1.023 deelnemers toegevoegd (cohort 3)

Vier functioneringscomponenten worden onderscheiden: fysieke, cognitieve, emotionele en sociale. De trajecten omvatten: voorspellers (biologisch, medisch, psychologisch, sociaal, omgeving), interacties en gevolgen (kwaliteit van het leven, zorggebruik, maatschappelijke participatie, sterfte) van veranderingen in functioneren.

Gebruiksdoel

De studie heeft zowel een onderzoeksdoel als een beleidsdoel. Het onderzoeksdoel is het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek naar predictoren en consequenties van veranderingen in functioneren van ouderen. Het beleidsdoel is het monitoren van dagelijks functioneren van ouderen. LASA moet bijdragen aan het evalueren en ontwikkelen van ouderenbeleid (voor zowel landelijke als lokale overheid).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

EMGO Institute for Health and Care Research
Department of Epidemiology and Biostatistics / LASA
F-wing Medfac, room FK35
De Boelelaan 1089A
1081 HV Amsterdam
the Netherlands
Tel.: 020 444 6770
E-mail secretariaat: f.kursun@vumc.nl
Website Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

Beheerder gegevensbron
VUmc university medical centre
Eigenaar gegevensbron
VUmc university medical centre
Actualisatiedatum
02-11-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

De registratie moet voldoen aan de Privacy wetgeving (Wbp).

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • VUmc university medical centre
 • Vrije Universiteit Amsterdam
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • ZonMw
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • VUmc university medical centre
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Door het ministerie van VWS.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Amsterdam, Zwolle en Oss
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Huisartsen
 • Medewerkers instellingen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Gemeenten
Eerste meetjaar
1992
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Driejaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Respons, burgerlijke stand, persoonlijk netwerk, kinderen, levensgebeurtenissen, lichaamsbeweging, eenzaamheid, chronische ziekten, beperkingen, depressie, angst, cognitieve functies, mantelzorg, gebruik van zorgvoorzieningen, valongevallen, persoonlijkheid en bloedwaarden. Zie ook de website.

Zie ook de verwijzing naar de metadata Longitudinal Aging Study Amsterdam op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1992 Cohort 1: aantal deelnemers: 3.107
2002 Cohort 2: aantal deelnemers: 1.002
2012 Cohort 3: aantal deelnemers: 1.023

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Toestemming van de LASA-stuurgroep voor het onderzoeksontwerp en een vergoeding afhankelijk van het doel van het gebruik. Zie ook de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Contactgegevens publiek

EMGO Institute for Health and Care Research
Department of Epidemiology and Biostatistics / LASA
F-wing Medfac, room FK35
De Boelelaan 1089A
1081 HV Amsterdam
the Netherlands
Tel.: 020 444 6770
E-mail secretariaat: f.kursun@vumc.nl
Website Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

Beschikbare publicaties

Voor meer informatie over het cohort zie het cohort profile van de LASA studie en een lijst met publicaties op de DANS NARCIS website.

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • VUmc university medical centre
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Beleid VWS
 • Brancherapporten
Verwachte wijzigingen

VWS subsidie nieuwe ronde 2015-2016 toegekend, deelnemers uit cohorten 1992 (cohort-1), 2002 (cohort-2) en 2012 (cohort-3).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Naar Metadatabase