Volksgezondheidenzorg.info

Rijksvaccinatieprogramma

Algemeen

Naam
Rijksvaccinatieprogramma
Afkorting
RVP
Beschrijving

Oproepen van kinderen voor vaccinaties, monitoring en effectevaluatie van het programma, registratie op individueel niveau van toegediende vaccinaties.

Gebruiksdoel

RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), voorheen de entadministraties coördineert vanuit haar regiokantoren de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en houdt daarop medisch toezicht. Zij beheert het vaccinatieregister, waarin gegevens worden opgeslagen van het preventieprogramma RVP. Zij krijgt persoonsgegevens van alle kinderen tot 19 jaar via de Basisregistratie Personen (BRP) en van kinderen van Asielzoekers via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met het RVP wil de overheid alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. Binnen het programma krijgen kinderen prikken tegen een aantal infectieziekten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
E-mail: dvp@rivm.nl
Website RIVM: Rijksvaccinatieprogramma

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas na toetsing door de Registratie Commissie

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
09-04-2021
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Wet publieke gezondheid (Wpg)
 • Algemene maatregel van bestuur (AmVB)
 • Nieuw Uitvoeringsbesluit bij de Wet op het RIVM
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Via uitwisseling van gezette vaccinaties met DDJGZ pakketten van de JGZ organisaties. Incidenteel nog met papieren registratie kaarten.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen en medewerker RIVM-DVP regiokantoor

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • JGZ-organisaties (45)
 • RIVM-DVP regiokantoren (3)
Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Registratiesysteem:

De gegevens van de drie preventieprogramma's (RVP, NHS en PSIE) worden opgeslagen in Praeventis, een geautomatiseerd landelijk informatiesysteem.

De variabelen zijn:

 • Aantal vaccinaties
 • Vaccinatiestatus per individu
 • Vaccinatiegraad
 • NAW-gegevens
 • Persoonskenmerken die van belang zijn om het toe te dienen soort vaccinaties te bepalen
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor informatie op cliëntniveau alleen de instelling. Algemene rapportages over RVP zijn openbaar en beschikbaar via de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Website: Rijksvaccinatieprogramma Publiek
Website: Rijksvaccinatieprogramma voor professionals

Contactgegevens publiek

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
E-mail: dvp@rivm.nl
Website RIVM: Rijksvaccinatieprogramma

Beschikbare publicaties

Zie het rapport: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 (rivm.nl) en overige achtergrondinformatie.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Uitvoerende instellingen die de programma's uitvoeren
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Continu, door wijzigingen van de preventieprogramma's en wijzigingen van het systeem.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina