Volksgezondheidenzorg.info

Nederlandse Kankerregistratie

Algemeen

Naam
Nederlandse Kankerregistratie
Afkorting
NKR
Beschrijving

Registratie van tumorgegevens van alle nieuwe maligne (kwaadaardige) tumoren en hersentumoren in Nederland door een arts vastgesteld, met uitzondering van basaalcelcarcinoom en carcinoma in situ van de cervix. In de registratie staan verder administratieve gegevens, diagnostische verrichtingen en behandelingsgegevens van de patiënt. Door steeds meer gegevens te verzamelen over het beloop van de ziekte wordt de NKR een continu patiëntvolgsysteem. De NKR bevat deelverzamelingen van allerlei tumor-specifieke registraties, zoals voor borstkanker, voor darmkanker, prostaatkanker maar ook voor hematologische maligniteiten.

Gebruiksdoel

De gegevens van de kankerregistratie worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en prevalentie (vóórkomen) van kanker in Nederland en voor het onderkennen van (epidemiologische) trends in incidentie en sterfte. Ook is de kankerregistratie een informatiebron voor de planning van gezondheidszorgvoorzieningen en voor evaluatie van preventieprogramma’s, behandelingsmethoden en het gebruik van richtlijnen en indicatoren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

IKNL
E-mail: info@iknl.nl
E-mail: gegevensaanvraag@iknl.nl
Website: IKNL/NKR

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie geaggregeerde cijfers via Cijfersoverkanker

Beheerder gegevensbron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Eigenaar gegevensbron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Actualisatiedatum
08-03-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Individuen
 • Tumoren
 • Regio's
 • Ziekenhuizen
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de ziekenhuizen.

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Alle Nederlandse ziekenhuizen.

Eerste meetjaar
1989
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De Standaardgegevens van de NKR zijn:

 • Administratieve en demografische gegevens
 • Instellingsgegevens
 • Diagnose/tumorgegevens
 • Tumor-specifieke gegevens
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Een deel van de gegevens is vrij toegankelijk in geaggregeerde vorm. Wanneer u over gegevens wilt beschikken die daar niet zijn te vinden, kunt u die via het formulier op de pagina 'gegevensaanvraag op de website. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld. Dat geldt ook voor het codeboek.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van de Cijfersoverkanker.

Contactgegevens publiek

IKNL
E-mail: info@iknl.nl
E-mail: gegevensaanvraag@iknl.nl
Website: IKNL/NKR

Afnemers/gebruikers
 • a. Ziekenhuizen
 • b. Maatschappen clinici
 • c. Tumor-werkgroepen
 • d. Onderzoeksinstituten
 • e. Overige instellingen gezondheidszorg
 • f. Pathologische laboratoria
 • g. Patiëntenverenigingen
 • h. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • i. Universiteiten
 • j. Farmaceutische industrie
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
via dit tabblad nog niet online beschikbaar. Wel in overleg, zie het veld 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina