Zorggegevens

Openbare data Zorginzicht

Algemeen

Naam
Openbare data Zorginzicht
Afkorting
ODB
Beschrijving

Openbare data Zorginzicht bevat bestanden met gegevens van zorgverleners over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars maken samen afspraken over wat goede zorg is. Om de kwaliteit te meten hebben zij samen indicatoren opgesteld. De uitslagen worden als openbare data op de website Zorginzicht.nl gepubliceerd. Iedereen kan de data downloaden om te gebruiken. Bijvoorbeeld voor keuze-informatie voor patiënten, leren en verbeteren, zorginkoop of onderzoek.

Gebruiksdoel

De patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, organisaties en overheid maken gebruik van de openbare data. Openbare data kunnen verschillende doelen hebben. De mogelijkheden zijn:

 • publieke informatie;
 • zorginkoopinformatie;
 • interne verbetering;
 • toezicht;
 • onderzoek.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1

1112 ZA Diemen

Zorginzicht.nl

Open data beschikbaar

Openbare data | Zorginzicht

Beheerder gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Actualisatiedatum
17-10-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorginstituut Nederland
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geboortezorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Openbare gezondheidszorg
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zorgverleners

Methode van gegevensverzameling
Een zorgverlener levert zijn gegevens aan bij een daarvoor aangewezen organisatie. Deze organisatie verzamelt per sector de gegevens en zorgt vervolgens dat een gegevensbestand bij het Zorginstituut wordt aangeleverd.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zorgverleners

Specialisme
 • Gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Integrale Geboortezorg
 • Kraamzorg
 • Medisch-specialistische zorg
 • Revalidatie
 • Verpleeghuiszorg
 • Wijkverpleging
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2021

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen. De data zijn via de website vrij beschikbaar. Eerdere verslagjaren voor 2018 zijn opvraagbaar via Contact | Zorginzicht.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Openbare data | Zorginzicht

Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1

1112 ZA Diemen

Zorginzicht.nl

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Overheid
 • Patiëntenorganisaties
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars

Terug naar zoekpagina