Zorggegevens

Dutch Hepato Biliary Audit

Algemeen

Naam
Dutch Hepato Biliary Audit
Afkorting
DHBA
Beschrijving

De DHBA staat voor Dutch Hepato Biliary Audit. Deze multidisciplinaire audit registreert de resultaten van verschillende behandelingen van levertumoren. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische resectie en/of thermale ablatie ondergaan vanwege een benigne of maligne (primair, metastase) levertumor. Met de uitkomsten van deze registratie krijgen de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze groep patiënten aantoonbaar verbeteren. De DHBA-registratie is geïnitieerd door de landelijke werkgroep leverchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

De registratie is op 1 juli 2013 van start gegaan met de registratie van chirurgische interventies. In 2019 heeft DHBA (Dutch Hepato Biliary Audit) uitgezocht of er verschillen zijn tussen ziekenhuizen in het gebruik van MRI scans voor de diagnostiek van colorectale levermetastasen (CRLM). De Nederlandse richtlijn voor colorectaal carcinoom geeft hier geen eenduidig advies voor1, maar uit recente wetenschappelijke literatuur blijkt dat de detectie van kleinere laesies beter gaat met behulp van een preoperatieve MRI-scan naast een standaard CTscan 2-4. Uit de literatuur blijkt dat in totaal 64.1% van de 6392 patiënten in 2014-2019 met CRLM preoperatief een MRI-scan hebben gehad.

Gebruiksdoel

Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze groep patiënten aantoonbaar verbeteren. Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke werkgroep leverchirurgie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: Dutch Hepato Biliary Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Voor deelnemers aan de registratie is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
03-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen (in 2017 30 ziekenhuizen)

Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over leverchirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DHBA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DHBA-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: Dutch Hepato Biliary Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 zijn te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina