Naam
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance
Afkorting
PREZIES
Beschrijving

Deelnemende zorginstellingen genereren vergelijkbare en landelijk representatieve gegevens over zorginfecties, die naast het geven van een landelijk overzicht, dienen om het infectiepreventiebeleid in de zorginstellingen te ondersteunen. Het netwerk heeft drie surveillancemodules te weten:

1. de incidentiemodule postoperatieve wondinfecties (inclusief semi-automatische surveillance Orthopedie),
2. de incidentiemodule centraal veneuze katheter gerelateerde sepsis (lijnsepsis) en
3. de prevalentiemodule voor ziekenhuizen.

Gebruiksdoel

Het doel van de registratie van ziekenhuisinfecties is bijdragen aan de vermindering van (risicofactoren voor) zorginfecties in Nederlandse zorginstellingen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
CIb, EPI
E-mail: prezies@rivm.nl
Website PREZIES

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
10-10-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Deelnemende zorginstellingen
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Deels overheid, deels zorginstellingen (50/50).

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Preventie
 • Preventie gericht op doelgroepen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Specifieke operatietypen, centraal veneuze katheters en patiënten.

Methode van gegevensverzameling
Uit (elektronische) patiëntendossiers
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Specialisme
Microbiologie en infectieziekten
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorginstellingen. N= circa 60. Het exacte aantal instellingen varieert per jaar, het aantal per jaar is terug te vinden in de PREZIES jaarverslagen.

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Periodiek, eenmaal per jaar

Bijzonderheden

De variabelen zijn onder andere: 

Postoperatieve wondinfectie:
Specifieke operatietypen, geslacht, geboortedatum, BMI, NNIS-risico index (wondklasse, ASA-klasse, operatieduur), maligniteit, implantaat en postoperatieve wondinfectie. 

Lijnsepsis:
Centraal veneuze katheters en perifeer ingebrachte centraal veneuze katheters, katheterdagen, geslacht, geboortedatum, plaats van inbreng, toepassing en lijnsepsis.

Prevalentie onderzoek:
Zorginfecties tijdens huidige opnameperiode en zorginfecties bij opname (postoperatieve wondinfecties, sepsis, luchtweginfecties, urineweginfecties en overige infecties), geslacht, geboortedatum, hulpmiddelengebruik en antibioticagebruik.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De geaggregeerde referentiecijfers per module zijn voor iedereen toegankelijk. De data zijn niet herleidbaar naar een individuele zorginstelling, behandelaar of patiënt.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Data staan in de applicatie OSIRIS, toegang alleen voor gemachtigden. Geaggregeerde data staan in de referentiecijfers per module.

Contactgegevens publiek

RIVM
CIb, EPI
E-mail: prezies@rivm.nl
Website PREZIES

Beschikbare publicaties

Zie de website van het PREZIES netwerk voor de referentiecijfers en publicaties.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • NethMap
 • NVZ www.ziekenhuischeck.nl
 • Rapportage ECDC
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Geen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2022 startte implementatie semi-geautomatiseerde surveillance van diepe postoperatieve wondinfecties bij orthopedische implantaten.