Volksgezondheidenzorg.info

Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen)

Algemeen

Naam
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen)
Afkorting
WGP
Beschrijving

Aan de hand van de prijslijsten met geneesmiddelen uit België, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden maximum prijzen berekend voor geneesmiddelen in Nederland. Dit gebeurt door per referentieland het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare producten te berekenen en vervolgens het rekenkundig gemiddelde van de referentieland gemiddelden. Producten zijn vergelijkbaar als ze dezelfde werkzame stof, dezelfde hoeveelheid werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm hebben.

Gebruiksdoel

Toekennen en het vaststellen van maximumprijzen (Wet geneesmiddelenprijzen, WGP) voor geneesmiddelen in Nederland. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de Z-index en door de farmaceutische industrie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP
Den Haag
Tel.: 070 340 7330
Website Farmatec
Menu Geneesmiddelenprijzen (WGP)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de website Farmatec, berekening maximum geneesmiddelenprijzen.

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
08-04-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet Geneesmiddelenprijzen

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Genees- en hulpmiddelen
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Geneesmiddelen

 

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Farmaceutische industrie

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de gegevens zijn openbaar en te downloaden op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van Farmatec.

Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP
Den Haag
Tel.: 070 340 7330
Website Farmatec
Menu Geneesmiddelenprijzen (WGP)

Afnemers/gebruikers
  • Farmaceutische industrie
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleidsadviezen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Voor meer informatie over de variabelen, zie: het tabblad 'wet geneesmiddelenprijzen', onderdeel prijslijsten.

Terug naar zoekpagina