Zorggegevens

KNMT-tandartsenadministratie

Algemeen

Naam
KNMT-tandartsenadministratie
Afkorting
KNMT
Beschrijving

De KNMT-tandartsenadministratie bevat de NAW-gegevens en enkele andere gegevens van de in Nederland geregistreerde tandartsen en tandarts-specialisten, leden én niet-leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Gebruiksdoel

De registratie wordt gebruikt voor alle contacten die de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) onderhoudt met tandartsen. Dit zijn voornamelijk leden, maar soms ook niet-leden (ex-leden). Verder geeft het bestand zicht op (veranderingen in) de omvang en samenstelling van de (actieve) beroepsgroep. Hiertoe wordt jaarlijks een analyse gemaakt van het aantal tandartsen (en tandarts-specialisten) naar sekse, leeftijd, jaar en plaats van afstuderen, regio van vestiging, werkzaamheid en lidmaatschap van de KNMT. Deze gegevens worden gebruikt bij de beleidsvoering van de KNMT en op aanvraag verstrekt aan tandartsen en diverse (overheids)instanties zoals gemeenten die de gegevens gebruiken voor gemeentelijke rapportages/beleidsnota's.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Alleen voor KNMT-leden.

Beheerder gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
03-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Gegevens tandartsen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers KNMT

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Naam, sekse, geboortedatum, jaar van afstuderen, plaats van afstuderen, werk cq. praktijkadres, regio van vestiging, eigen praktijk ja/nee en dienstverband.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De volledige elektronische registratie op naam (de 'tandartsengids') is alleen toegankelijk voor KNMT-leden. Enkele algemene registratiegegevens (aantallen tandartsen en dergelijke) zijn algemeen beschikbaar op aanvraag en via Staat van de mondzorg van de KNMT waarop aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld wordt gegeven van de mondzorg in Nederland.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Verwijzing Tandartsengids (alleen toegankelijk voor KNMT-leden).

Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Afnemers/gebruikers
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Gemeenten
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Provincies
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Universiteiten
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet van toepassing.

Terug naar zoekpagina