Zorggegevens

Nederlands Tuberculose Register

Algemeen

Naam
Nederlands Tuberculose Register
Afkorting
NTR
Beschrijving

Het Nederlands Tuberculose Register (NTR) is een toegankelijke, gepseudonimiseerde, actuele database waarin relevante gegevens over het vóórkomen van tuberculose (ziekte) en tuberculose-infecties in Nederland en over de resultaten van de behandeling worden vastgelegd. Het bevat gegevens over alle gevallen van tuberculose die zich jaarlijks voordoen met betrekking tot melding, diagnostiek en behandeling. Alleen bij toestemming van de patiënt worden ook tuberculose infecties aan het RIVM gemeld. Het NTR is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van behandelaars in onder andere ziekenhuizen en GGD'en.

Gebruiksdoel

Surveillance van tuberculose in Nederland, het uitvoeren van epidemiologisch en ander (wetenschappelijk) onderzoek. Voor de surveillance van tuberculose worden beleidsrelevante gegevens verzameld over het vóórkomen en de behandeling van tuberculose en tuberculose infecties. Inzicht in de epidemiologie van tuberculose en tbc-infecties en de resultaten van de tbc-behandeling wordt gebruikt voor het terugdringen van tuberculose en de evaluatie van de effectiviteit van de toegepaste interventies.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
Postbus 1 (postbak 75)
3720 BA  Bilthoven
Tel.: 030 274 2421
E-mail: info@rivm.nl
Website RIVM met informatie over Tuberculose

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas na toetsing door de Registratie Commissie NTR bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers aan het NTR (GGD'en) en openbaar en inzichtelijk via TBC-online en de Atlas infectieziekten

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
20-12-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk, voor tuberculose ziekte meldingen, geen meldplicht voor tuberculose-infecties.
Welke wetten

Infectieziektewet voor de wettelijk verplichte melding van tuberculose (deel 1) welke is geïntegreerd met de vrijwillige delen van deze registratie (delen 2 t/m 4). Wettelijk verplicht is diagnose en laboratoriumdiagnostiek.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • GGD'en
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiëntcontacten
 • Patiënten
 • Praktijkgegevens
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers GGD'en

Specialisme
Longgeneeskunde
Sector
Gezondheidszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Specialisten geven de data door aan de GGD’en. GGD'en leveren gegevens aan het Nederlands Tuberculose Register.

Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Diagnose, geboorteland, risicogroep, reden onderzoek, laboratoriumdiagnostiek (deel 2), behandelingsresultaat (deel 3) en contactonderzoek (deel 4).

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Verstrekkingen worden getoetst door de Registratie Commissie NTR bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers aan het NTR (GGD'en). Vanaf de start van het NTR (1993) geldt een gebruikersreglement. Het beheer en bewerkerschap van het NTR wordt door het RIVM uitgevoerd.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
Postbus 1 (postbak 75)
3720 BA  Bilthoven
Tel.: 030 274 2421
E-mail: info@rivm.nl
Website RIVM met informatie over Tuberculose

Beschikbare publicaties

Ja, surveillance rapporten uit de jaren 2007-2021.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • Eurostat (EU)
 • GGD'en
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • KNCV Tuberculosefonds
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website tbc-online
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Het codeboek NTR
is beschikbaar op de website RIVM.

Terug naar zoekpagina