Naam
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen
Afkorting
IMS
Beschrijving

Door middel van een jaarlijkse vragenlijst krijgt het RIVM inzicht in het aantal radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies die in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. In combinatie met de gemiddelde dosisgegevens per onderzoek wordt berekend wat de gemiddelde effectieve dosis per inwoner is als gevolg van deze onderzoeken en interventies. De registratie verschaft inzicht in de aard en omvang van medische stralingstoepassingen in Nederland. Het RIVM is hierbij beheerder en eigenaar van de gegevensbron.

Gebruiksdoel

In kaart brengen van de gemiddelde stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking door radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
06-07-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie de website met verwijzingen en uitleg

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Openbare gezondheidszorg
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
Medische stralingsbelasting Nederlandse bevolking
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Aantallen Radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies.

Methode van gegevensverzameling
Het CIBG neemt jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg af hierin is de vragenlijst 'beeldvormende diagnostiek' opgenomen. Zorginstellingen zijn verplicht de Jaarverantwoording Zorg in te vullen.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van Radiologie afdelingen, Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie.

Specialisme
Radiodiagnostische deskundigheid
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
  • GGD'en
  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige behandelcentra
Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De vragenlijst beeldvormende diagnostiek is een onderdeel van de Jaarverantwoording Zorg, die door het CIBG wordt uitgevoerd.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Circa 14.5 miljoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2014 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2015 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2016 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2017 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2018 Circa 15,6 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2019 Circa 16 mijoen verrichtingen uit 160-170 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2020 Circa 14,3 miljoen verrichtingen uit 170-180 onderzoeksafdelingen Circa 95%
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet beschikbaar voor derden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Beschikbare publicaties

Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht, zie de website medische stralingstoepassingen.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsgroepen
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Stralingskaart RIVM
Verwachte wijzigingen

Cijfers worden aangepast naar het jaar 2021.

Soortgelijke gegevensbronnen
Onderzoek door het RIVM naar dosisgegevens van radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies. De dosisgegevens worden gebruikt om de gemiddelde effectieve dosis per inwoner te berekenen.