Zorggegevens

Informatiesysteem medische stralingstoepassingen

Algemeen

Naam
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen
Afkorting
IMS
Beschrijving

Door middel van een jaarlijkse vragenlijst krijgt het RIVM inzicht in het aantal radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies die in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. In combinatie met de gemiddelde dosisgegevens per onderzoek wordt berekend wat de gemiddelde effectieve dosis per inwoner is als gevolg van deze onderzoeken en interventies. De registratie verschaft inzicht in de aard en omvang van medische stralingstoepassingen in Nederland. Het RIVM is hierbij beheerder en eigenaar van de gegevensbron.

Gebruiksdoel

In kaart brengen van de gemiddelde stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking door radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
06-07-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie de website met verwijzingen en uitleg

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Openbare gezondheidszorg
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
Medische stralingsbelasting Nederlandse bevolking
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Aantallen Radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies.

Methode van gegevensverzameling
Het CIBG neemt jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg af hierin is de vragenlijst 'beeldvormende diagnostiek' opgenomen. Zorginstellingen zijn verplicht de Jaarverantwoording Zorg in te vullen.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van Radiologie afdelingen, Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie.

Specialisme
Radiodiagnostische deskundigheid
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
  • GGD'en
  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige behandelcentra
Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De vragenlijst beeldvormende diagnostiek is een onderdeel van de Jaarverantwoording Zorg, die door het CIBG wordt uitgevoerd.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Circa 14.5 miljoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2014 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2015 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2016 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2017 Circa 15 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2018 Circa 15,6 mijoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2019 Circa 16 mijoen verrichtingen uit 160-170 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2020 Circa 14,3 miljoen verrichtingen uit 170-180 onderzoeksafdelingen Circa 95%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet beschikbaar voor derden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Beschikbare publicaties

Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht, zie de website medische stralingstoepassingen.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsgroepen
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Stralingskaart RIVM
Verwachte wijzigingen

Cijfers worden aangepast naar het jaar 2021.

Soortgelijke gegevensbronnen
Onderzoek door het RIVM naar dosisgegevens van radiodiagnostische onderzoeken en radiologische interventies. De dosisgegevens worden gebruikt om de gemiddelde effectieve dosis per inwoner te berekenen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
120001
Ventrikeldrainfunctie-onderzoek.
J: Onderzoeken van de functie van een dun slangetje, gelegen in een hersenkamer om hersenvocht af te laten vloeien.
120005
Kwantitatieve hersendoorbloeding [ml,min,100g weefsel].
J: Kwantitatieve meting van de hersendoorbloeding [uitgedrukt in ml,min,100g weefsel].
120006
Liquorcirculatieonderzoek.
J: Onderzoeken van de circulatie van het hersenvocht.
120010
Speekselklieronderzoek [al of niet met interventie].
J: Onderzoeken van een speekselklier [al of niet met een ingreep].
120011
Schildklier dischargetest.
J: Het in beeld brengen van de werking van de schildklier met behulp van een radioactieve stof.
120012
Schildklier uptake-meting.
J: Verrichten van metingen van de hoeveelheid radioactief jodium, die is opgenomen door de schildklier.
120013
Schildklierscintigrafie.
J: Maken van een scan van de schildklier na toediening van radioactief jodium.
120014
Bijschildklieronderzoek.
J: Onderzoeken van de bijschildklieren met een radioactieve stof.
120015
Traanwegonderzoek.
J: Onderzoeken van de traanbuisjes met behulp van een licht-radioactieve vloeistof.
120030
Statisch skeletonderzoek.
J: Verrichten van onderzoek met een radioactieve stof van het gehele skelet.
120031
Meerfasen skeletonderzoek.
J: Verrichten van onderzoek met een radioactieve stof van het gehele skelet in drie fase, direct na injectie, 2-6 minuten later en tenslotte 2-4 uur later, van het gehele skelet.
120032
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
J: Onderzoeken van de botdichtheid van het skelet met DEXA-apparatuur, volledig onderzoek.
120033
Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.
J: Meten van de botdichtheid van het gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.
120036
Gewrichtsonderzoek.
J: Nucleair onderzoeken van gewrichten.
120037
Skeletdensitometrie met lateral vertebral assessment [LVA].
J: Meten van de botdichtheid van de wervels met onderzoek op mogelijke botbreuken van de wervels.
120042
Ejectiefractie L.V. en,of R.V. met wandbewegingsanalyse.
J: Bepalen van de pompfunctie van de linker en,of rechter hartkamer met behulp van een radioactieve stof.
120045
Ejectiefractiemeting bij meerdere inspanningsniveau's.
J: Meten van de hoeveelheid uitgepompt bloed door het hart, uitgedrukt als percentage van de hoeveelheid bloed in het gevulde hart bij meerdere inspanningsniveaus.
120046
Cardiale shuntmeting.
J: Meten van abnormale bloedstromingen in het hart, waarbij het bloed rechtstreeks van de ene helft van het hart naar de andere helft van het hart stroomt.
120047
First-pass-hartonderzoek.
J: Onderzoeken van het hart, waarbij wordt nagegaan hoe snel een ingeademde stof het hart passeert.
120048
Multislice CT-hart voor Ca2-meting inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
J: Het maken van een CT-scan, die heel veel doorsneden tegelijk kan maken van het hart voor een calciumscore meting, een voor- en nabespreking met de cardioloog is hierbij inbegrepen.
120060
Longperfusieonderzoek.
J: Onderzoeken van de doorgankelijkheid van de bloedvaten in de longen na toediening van een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de bloedbaan.
120061
Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.
J: Meten van de luchtdoorstroming in de longen met behulp van edelgassen of aerosolen.
120064
Mucociliair transport in de neus.
J: Beoordelen van de transportfunctie van de neustrilhaartjes.
120065
Slokdarmbewegingsonderzoek.
J: Onderzoeken van de bewegingen van de spieren in de slokdarm.
120069
Gastro-oesofageale refluxonderzoek [066].
J: Onderzoeken van de werking van de overgang van de slokdarm naar de maag.
120073
Maagslijmvliesonderzoek [064].
J: Onderzoeken van maagslijmvlies met behulp van het inspuiten van een licht radioactieve stof in de bloedbaan.
120074
Maagontledigingsonderzoek.
J: Onderzoeken van de snelheid waarmee de maag voedsel transporteert naar de twaalfvingerige darm.
120075
Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus.
J: Onderzoeken naar bloedverlies in het maagdarmkanaal met behulp van een radioactieve stof.
120080
Lever- en miltonderzoek.
J: Onderzoeken van de lever en de milt door ze zichtbaar te maken met behulp van een licht radioactieve stof die door de bloedbaan wordt toegediend.
120081
Miltonderzoek met gedenatureerde rode cellen [082].
J: Onderzoeken van de milt met een beetje eigen bloed, dat na afname is bewerkt en daarna weer wordt ingespoten.
120082
Galafvloed onderzoek [081].
J: Onderzoeken van de doorgankelijkheid van de galwegen na toediening van een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de bloedbaan.
120084
Ascitesonderzoek.
J: Onderzoeken van vocht in de buik [waterbuik].
120089
Schildwachtklierprocedure.
J: Opsporen van de locatie van de eerste lymfeklier waarnaar een kwaadaardig gezwel mogelijk kan uitzaaien met behulp van een licht radioactieve stof.
120090
Lymfeklieronderzoek met afvloedmeting [092].
J: Nagaan hoe de afvloed van vocht door het lymfesysteem verloopt met behulp van een toediening van een radioactieve stof.
120094
Mammascintigrafie.
J: Zichtbaar maken van een afwijking in de borstklier en lymfeklieren in de oksel met behulp van een radioactieve stof.
120095
Beenmergonderzoek [093].
J: Zichtbaar maken van eventuele ziekteprocessen in het beenmerg na toediening van een radioactieve stof in de bloedbaan.
120100
Nieronderzoek statisch [DMSA].
J: Beoordelen van de werking van de nieren met behulp van een scan na toediening van een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de bloedbaan [DMSA].
120109
Functioneel onderzoek van de nieren,urinewegen met isotopen.
J: Onderzoeken van de doorbloeding van de nier en de afvloed van de urine naar de blaas met behulp van een radioactieve stof, toegediend door de bloedbaan.
120112
Bijnierschorsonderzoek.
J: In beeld brengen van de werking van de bijnierschors met behulp van een radioactieve stof, toegediend door de bloedbaan.
120113
Bijniermergonderzoek [inclusief eventuele uptake-meting].
J: In beeld brengen van de werking van het bijniermerg met behulp van een radioactieve stof, toegediend door de bloedbaan, een eventuele opname-meting is hierbij inbegrepen.
120114
Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel met diverse tracers.
J: Onderzoeken van voorloperzenuwcellen met behulp van een scan en verschillende radioactieve stoffen.
120133
Receptorenonderzoek.
J: Onderzoeken van receptoren met behulp van een radioactieve stof.
120154
Abces,ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leuko´s.
J: Opsporen van de plaats van een abces of een ontstekingshaard met behulp van radioactief gemaakte witte bloedcellen.
120156
Orgaanperfusie [voor zover niet apart vermeld] [155].
J: Onderzoeken van de bloeddoorstroming van organen met radioactieve stoffen [voor zover niet apart vermeld].
120157
Tumorlokalisatie mbv radioactieve eiwitten of met radioactieve stoffen [o.a. Gallium, Thallium, 5-DMSA, Tetrofosmin].
J: Opsporen van de plaats van gezwellen met behulp van radioactief gemaakte eiwitten of radioactieve stoffen zoals Gallium, Thallium, 5-DMSA, Tetrofosmin en dergelijke.
120161
ERPF [single shot-methode].
J: Berekenen van de werkelijke plasmadoorstroming van de nier met behulp van een radioactieve stof, die als injectie in een bloedvat wordt toegediend.
120162
GFR en ERPF [constante infusie-methode].
J: Bepalen van de filtratiefunctie van de nier uitgedrukt als de glomerulaire filtratie snelheid en de werkelijke plasmadoorstroming van de nier met behulp van een constante toediening in een bloedvat van een licht radioactieve stof.
120170
Plasmavolumebepaling.
J: Meting van het totale volume van de bloedvloeistof met behulp van een radioactieve stof, toegediend door een bloedvat.
120171
Erytrocytenvolumebepaling.
J: Bepalen van het volume van de rode bloedcellen met behulp van een kleine hoeveelheid eigen rode bloedcellen, die, na eerst radioactief te zijn gemaakt, weer zijn teruggespoten in een bloedvat.
120173
Eiwitverliesbepaling via de tractus digestivus.
J: Bepalen van de hoeveelheid eiwit, die verloren gaat door het maagdarmkanaal met behulp van een licht radioactieve stof, toegediend door een bloedvat.
120175
Thrombocytenoverlevingsduurbepaling.
J: Bepalen van de levensduur van de bloedplaatjes die, na eerst radioactief te zijn gemaakt, weer zijn teruggespoten in een bloedvat en gedurende enige tijd worden gevolgd aan de hand van bloedmonsters die herhaaldelijk worden afgenomen.
120178
Bepaling galzuurmetabolisme.
J: Bepalen van de galzuurstofwisseling met behulp van een radioactieve stof.
120179
C14-ureumademtest.
J: Onderzoeken van een eventuele besmetting met de Helicobacter pylori bacterie in de maag door een licht radioactieve stof op te drinken en daarna te blazen met een rietje in een bepaalde vloeistof.
120207
SPECT van de hersenen.
J: Onderzoeken van de hersenen met behulp van een SPECT-scan.
120230
SPECT van skelet detail.
J: Onderzoeken van een detail van het skelet met behulp van een SPECT-scan.
120240
SPECT van myocard rust.
J: Onderzoeken van de hartspier in rust met behulp van een SPECT-scan.
120241
SPECT van myocard inspanning met stress-test.
J: Onderzoek van de hartspier bij inspanning met een zogenaamde stress-test met behulp van een SPECT-scan.
120244
SPECT van myocard vitaliteit.
J: Vaststellen van vitaal hartspierweefsel met behulp van een SPECT-scan.
120245
SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening [244].
J: Onderzoeken van de kamers van het hart op geleide van een hartfilmpje, in rust met berekening van de pompfunctie van de kamers met behulp van een SPECT-scan.
120246
SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test [244].
J: Onderzoeken van de kamers van het hart ECG-getriggerd met berekening van de pompfunctie van de kamers tijdens inspanning en een zogenaamde stress-test met behulp van een SPECT-scan.
120255
SPECT van thorax.
J: Onderzoeken van de borstkas met behulp van een SPECT-scan.
120260
SPECT van longperfusie.
J: Onderzoeken van de doorgankelijkheid van de bloedvaten in de longen met behulp van een SPECT-scan.
120280
SPECT van abdomen.
J: Onderzoeken van de buik met behulp van een SPECT-scan.
120300
SPECT van nierschors.
J: Onderzoeken van de nierschors met behulp van een SPECT-scan.
120313
SPECT receptorenonderzoek.
J: Onderzoeken van receptoren met behulp van een SPECT-scan.
120500
PET partieel [neurologisch, cardiologisch].
J: Uitvoeren van een PET-scan van een deel van het lichaam [neurologisch, cardiologisch].
120501
PET WB [whole body], oncologie.
J: Uitvoeren van een PET-scan van het gehele lichaam, oncologie.
120551
CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
J: Onderzoeken met CT van de armen, met of zonder contrastmiddel in de aderen.
120552
CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
J: Onderzoeken met CT van de benen, met of zonder contrastmiddel in de aderen.
120560
CT onderzoek alleen voorafgaand aan PET of SPECT.
J: Onderzoeken met CT voordat een onderzoek met behulp van een PET-scan of een SPECT-scan wordt gedaan.
191117
Geavanceerd ultrageluid - groep 1.
J: Toepassen van uitgebreid echo-onderzoek in verband met een verhoogd risico op een kind met een aangeboren afwijking.
191118
Geavanceerd ultrageluid - groep 2.
J: Toepassen van uitgebreid echo-onderzoek in verband met het vermoeden op foetale afwijkingen in de huidige zwangerschap.
37510
Prenatale screening: Nuchal Translucentie [NT-] meting [nekplooimeting] bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap.
J: Meten van de dikte van de nekplooi bij eenling en eerste kind van een meerlingzwangerschap door middel van een ultrageluidsonderzoek.
37512
Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek [SEO] bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap.
J: Onderzoeken naar eventuele afwijkingen bij eenling en eerste kind van een meerlingzwangerschap door middel van een ultrageluidsonderzoek [Structureel Echoscopisch Onderzoek].
37514
Prenatale screening: Nuchal Translucentie [NT-] meting [nekplooimeting] bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap.
J: Meten van de dikte van de nekplooi bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap door middel van een ultrageluidsonderzoek.
37516
Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek [SEO] bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap.
J: Onderzoeken naar eventuele afwijkingen bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap door middel van een ultrageluidsonderzoek [Structureel Echoscopisch Onderzoek].
39164
Retrograde pyelografie.
J: Maken van röntgenfoto's van het nierbekken na het inspuiten van contrastvloeistof in de urineleider door de urinewegen.
39165
Retrograde utriculografie.
J: Maken van röntgenfoto's, na het inspuiten van contrastvloeistof, van de resten van het holle, buisvormig orgaan dat zich ontwikkelt in de periode dat de ongeborene in de baarmoeder verblijft en bij de ongeborene de navel verbindt met de blaas.
39303
Ventriculografie.
J: Maken van röntgenfoto's van de hersenkamers na het inspuiten van contrastvloeistof.
39310
Myelografie, met lipiodol of een ander contrastmiddel.
J: Verrichten van röntgenonderzoek van het ruggenmerg met toediening van lipiodol of een ander contrastmiddel.
39330
Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.
J: Inbrengen van een contrastmiddel voor het maken van röntgenfoto's van de luchtpijpvertakkingen.
39371
Mictie-cystografisch onderzoek door kinderarts.
J: Verrichten van röntgenonderzoek van de blaas, de plasbuis en de urineleiders met toediening van contrastvloeistof uitgevoerd door de kinderarts.
39401
Arthrografie van de heup.
J: Maken van röntgenfoto's van het heupgewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.
39406
Echografie van het bewegingsapparaat.
J: Onderzoeken van het bewegingsapparaat met behulp van echo.
39421
Hystero-salpingografie.
J: Verrichten van röntgenonderzoek om de vorm van de baarmoederholte en de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de eileiders in beeld te brengen.
39472
Echografie hart door kindercardioloog of cardex [excl. echografie hart-complex door kindercardioloog zie 039473].
J: Maken van een echo van het hart door een kindercardioloog.
39473
Echografie hart-complex door kindercardioloog [excl. echografie hart door kindercardioloog of cardex zie 039472].
J: Maken van een complexe echo van het hart door een kindercardioloog.
39477
IntraVasculaire UltraSound [IVUS, voor Intracoronaire OCT zie 033256, voor FFR zie 039746].
J: Zichtbaar maken van beschadigingen van de binnenbekleding van de slagaders van het hart met behulp van hartkatheterisatie en beeldvormende technieken.
39478
Prenatale echocardiografie.
J: Maken van beelden van het hart door middel van echo voor de geboorte.
39479
Echografie van de nier.
J: Onderzoek doen van de nier met behulp van echo.
39480
Echo-encephalografie.
J: Maken van beelden van de schedelinhoud door middel van echo.
39482
Intracardiale echografie [ICE].
J: Maken van beelden van de binnenkant van het hart door middel van echo [ICE].
39483
Diagnostische echografie van het oog.
J: Onderzoek doen van het oog met behulp van echo.
39484
Echografie van het aangezicht en,of de neusbijholten.
J: Onderzoek doen van het gezicht en,of de neusbijholten met behulp van echo.
39485
Echografie à-vue in verband met zwangerschap.
J: Maken van beelden van het kindje door middel van echo in verband met de zwangerschap.
39487
Echografie in verband met ovulatie-inductie.
J: Onderzoeken van de eierstokken, in verband met het kunstmatig opwekken van een eisprong, door middel van echo.
39489
Transrectale echografie prostaat [TRUS].
J: Onderzoeken van de prostaat door middel van echo vanuit de endeldarm [TRUS].
39490
Echografie van de schildklier.
J: Onderzoek doen van de schildklier met behulp van echo.
39492
Echografie van de buikorganen.
J: Onderzoek doen van de buikorganen met behulp van echo.
39493
Oesophagus echocardiografie TEE.
J: Onderzoeken van het hart vanuit de slokdarm met behulp van echo [TEE].
39494
Echografie van het hart.
J: Onderzoeken van het hart met behulp van echo door de huid.
39500
Cerebrale arteriografie, percutaan.
J: Zichtbaar maken van de bloedvaten in de hersenen, door het door de huid inbrengen en vervolgens door de bloedvaten opschuiven van een dun slangetje en het inspuiten van contrastvloeistof en met behulp van röntgentechnieken.
39510
Aortografie.
J: Het maken van röntgenfoto's van de grote lichaamsslagader na het toedienen van een contrastmiddel.
39512
Retrograde arteriografie van de nieren via de arteria femoralis.
J: Het maken van röntgenfoto's van de nierslagaders door vanuit de liesslagader een katheter omhoog te voeren tot in deze slagaderen en daardoor een contrastmiddel toe te dienen.
39520
Angiocardiografie.
J: Maken van röntgenfoto's van de kransslagaderen na het toedienen van een contrastmiddel.
39530
Arteriografie.
J: Maken van röntgenfoto's van een slagader na het toedienen van een contrastmiddel.
39560
Phlebografie van de onderste extremiteiten.
J: Zichtbaar maken van de aders in de benen, door het inspuiten van contrastvloeistof en met behulp van röntgentechnieken.
39570
Inbrengen van contrastmiddel bij lymphangiografie.
J: Zichtbaar maken van lymfevaten door het inspuiten van contrastvloeistof en met behulp van röntgentechnieken.
39858
Carotis Intima media dikte meting [CIMT].
J: Meten van de dikte van de binnenbekleding van de grote halsslagader [CIMT].
80001
Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum [waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten].
J: Doorlichten tijdens het zetten van botbreuken of om de plaats van een vreemd voorwerp te bepalen. Hieronder valt het doorlichten op de OK, het doorlichten van bewusteloze ongevalspatiënten en de röntgencontrole bij het inbrengen van een pen in de enkel, de elleboog e.d.
80021
Directe percutane arteriële punctie.
J: Uitvoeren van een punctie in een slagader door de huid heen.
80023
Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie.
J: Aanprikken van een slagader door de huid heen, waarna een dun slangetje wordt ingebracht, al dan niet voor een gericht onderzoek.
80025
Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.
J: Aanprikken van een ader door de huid heen, waarna een dun slangetje wordt ingebracht, al dan niet voor een gericht onderzoek.
80027
Inbrengen contraststof voor lymfografie - bedoeld wordt het canuleren van een lymfvat op b.v. de voetrug.
J: Inbrengen van contrastvloeistof voor het zichtbaar maken van lymfevaten voor het inbrengen van een dun slangetje in een lymfevat op b.v. de voetrug.
80040
Planigrafie algemeen.
J: Maken van dwarsdoorsnedes van het lichaam met behulp van beeldvormende technieken, algemeen.
80042
CT total body scan, multitrauma.
J: Onderzoeken met CT van het gehele lichaam.
80080
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
J: Onderzoeken van de botdichtheid van het skelet met DEXA-apparatuur, volledig onderzoek.
81002
Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.
J: Maken van röntgenfoto's van de hele of gedeeltelijke schedel, foto's van het neusbeen zijn hierbij inbegrepen.
81089
MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.
J: Onderzoeken van de hersenen bij epilepsie met gebruik van een MRI, uitgebreid.
81092
MRI hersenen - met contrast.
J: Onderzoeken van de hersenen met gebruik van een MRI, met contrast toediening.
81093
MRI hersenen - standaard.
J: Onderzoeken van de hersenen met gebruik van een MRI, standaard.
81094
Functionele MRI [fMRI] - hersenen.
J: Onderzoeken van de hersenen met gebruik van een functionele MRI, waarbij de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar wordt gemaakt in een driedimensionaal beeld.
81342
CT onderzoek van de hersenen en,of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.
J: Onderzoeken van de hersenen en,of schedel met behulp van een CT-scan met of zonder contrastmiddel.
81370
Echografie van de schedel [niet bedoeld wordt de mid-line echo].
J: Met echo onderzoeken van de schedel.
81620
Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en,of externa en,of interna.
J: Maken van röntgenfoto's van de grote halsslagader en,of de buitenste halsslagader en,of de binnenste halsslagader, na inspuiten van contrast.
81625
Flebografie van de vena jugularis.
J: Maken van röntgenfoto's van de grote halsader.
81670
Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.
J: Onderzoeken van de halsslagaders met behulp van echo, al dan niet samen met het meten van de doorstroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten die naar de hersenen lopen.
81720
Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.
J: Maken van röntgenfoto's van de wervelslagader.
82002
Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.
J: Maken van röntgenfoto's van de hele of gedeeltelijke schedel, de neusbijholten, waarbij foto's van het wiggenbeen en de neusamandel zijn inbegrepen.
82042
CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.
J: Onderzoeken van de aangezichtsschedel met gebruik van een CT, met of zonder toediening van een contrastmiddel door een ader.
82070
Echografie van het aangezicht en,of neusbijholten.
J: Onderzoeken van het gezicht en,of de neusbijholten met behulp van echo.
82111
Radiologisch onderzoek met contrast van de neusbijholten.
J: Onderzoeken van de neusbijholten met behulp röntgen en een contrastmiddel.
82202
Skeletvrije opname oogbol en,of localisatie corpus alienum in oog[kas].
J: In beeld brengen van de oogbol en,of het bepalen van de plaats van een vreemd lichaam in de het oog of de oogkas.
82211
Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van het traan-neuskanaal.
82270
Echografie orbita inclusief oogbol.
J: Onderzoeken van de oogkas met behulp van echo, onderzoek van de oogbol is hierbij inbegrepen.
82402
Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties.
J: Maken van röntgenfoto's van het rotsbeen, het tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen vanuit één of meerdere hoeken.
82445
CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.
J: Maken van een CT-scan van het rotsbeen vanuit meerdere hoeken om afwijkingen van het binnenoor of middenoor in beeld te brengen.
82490
MRI achterste schedelgroeve.
J: Onderzoeken van het gebied in de achterste schedelgroeve met gebruik van een MRI.
82502
Partiele gebitsstatus.
J: Een overzicht maken van een deel van de gebitselementen met behulp van röntgenfoto's.
82505
Volledige gebitsstatus of panoramixopname.
J: Een overzicht maken van alle gebitselementen met behulp van röntgenfoto's.
82602
Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht[en] of deel ervan - localisatie speekselsteen.
J: Maken van röntgenfoto's van de onderkaak, kaakgewricht[en] of een deel daarvan of om de plaats van een speekselsteen te bepalen.
82711
Sialografie.
J: In beeld brengen van de afvoergangen van een speekselklier door een röntgenfoto te maken na het inspuiten van contrastvloeistof in de hoofdafvoergang.
82970
Echografie van de schildklier en,of hals.
J: Onderzoeken van de schildklier en,of de hals met behulp van echo.
83002
Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
J: Maken van röntgenfoto's van de gehele wervelkolom, foto's van het heiligbeen, het staartbeen en een overzichtsopname van het gewricht tussen heiligbeen en darmbeen is hierbij inbegrepen.
83042
CT onderzoek van de wervelkolom.
J: Onderzoeken van de wervelkolom met gebruik van een CT.
83102
Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.
J: Onderzoeken met röntgen van de halswervelkolom of een deel daarvan.
83190
MRI cervicale wervelkolom en,of hals inclusief craniovertebrale overgang.
J: Onderzoeken van de halswervelkolom en,of de hals met gebruik van een MRI, het onderzoeken van het overgangsgebied van de schedel naar de wervelkolom is hierbij inbegrepen.
83202
Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.
J: Onderzoeken met röntgen van de borstwervelkolom of een deel daarvan.
83290
MRI thoracale wervelkolom.
J: Onderzoeken van de borstwervelkolom met gebruik van een MRI.
83302
Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
J: Maken van röntgenfoto's van de lendenwervels en het heiligbeen, een overzichtsopname van het gewricht tussen heiligbeen en darmbeen is hierbij inbegrepen.
83390
MRI lumbosacrale wervelkolom.
J: Onderzoeken van de lendenwervelkolom met gebruik van een MRI.
83402
Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en,of os coccygis.
J: Maken van röntgenfoto's speciaal van het gewricht tussen heiligbeen en darmbeen en,of het staartbeen.
83613
Myelografie.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van het wervelkanaal en de daarin lopende zenuwwortels na het inbrengen van contrastmiddel door een ruggenprik.
83615
Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.
J: Inbrengen van contrastvloeistof in de ruimte rond het ruggenmerg of in een wervelgewricht door de radioloog ten behoeve van een MRI of CT-scan.
83620
Angiografie ruggemergvaten.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van bloedvaten van het ruggenmerg door contrastmiddel in de bloedbaan te brengen.
84002
Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.
J: Onderzoeken met röntgen van de gehele schouder, arm en hand.
84018
Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen voor het bepalen van de plaats van een pijpzweer in de schoudergordel en,of de onderarm met behulp van een contrastmiddel, toegediend door een slangetje in deze pijpzweer.
84020
Radiologisch onderzoek arteria brachialis.
J: Maken van röntgenfoto's van de slagader van de bovenarm.
84025
Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.
J: Maken van röntgenfoto's van de aders van een arm na inspuiten van contrastvloeistof.
84042
CT onderzoek van de bovenste extremiteit[en], met of zonder intraveneus contrast.
J: Maken van een CT-scan van de arm[en], met of zonder inspuiten van contrast.
84070
Echografie van de bovenste extremiteit[en].
J: Onderzoek doen van een of beide armen met behulp van echo.
84090
MRI schouder[s],bovenste extremiteit[en].
J: Onderzoeken van de schouder[s] en,of arm[en] met gebruik van een MRI.
84120
Radiologisch onderzoek arteria subclavia.
J: Maken van röntgenfoto's van de sleutelbeenslagader.
84202
Radiologisch onderzoek scapula en,of clavicula en,of schoudergewricht en,of bovenarm.
J: Maken van röntgenfoto's van het schouderblad en,of het sleutelbeen en,of het schoudergewricht en,of de bovenarm.
84213
Arthrografie schoudergewricht.
J: Maken van röntgenfoto's van het schoudergewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.
84402
Radiologisch onderzoek elleboog en,of onderarm.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van de elleboog en,of de onderarm.
84413
Arthrografie elleboogsgewricht.
J: Maken van röntgenfoto's van het ellebooggewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.
84602
Radiologisch onderzoek pols en,of hand en,of vingers.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van pols en,of hand en,of vingers.
84613
Arhthrografie polsgewricht.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van het polsgewricht, met contrastvloeistof in dat gewricht.
84730
Lengteprognose op handwortelskelet en,of skeletleeftijdbepaling.
J: Voorspellen hoe lang iemand wordt aan de hand van het handwortelskelet en,of de skeletleeftijdbepaling.
85000
Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.
J: Onderzoeken met röntgen van de borstkas, alleen doorlichten, geen foto.
85002
Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
J: Onderzoeken met röntgen van de borstkas in een of meerdere richtingen, doorlichting is hierbij inbegrepen.
85042
CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
J: Onderzoeken van de borstkas, het hart en de grote bloedvaten met gebruik van een CT, het toedienen van een contrastmiddel is hierbij inbegrepen.
85070
Echografie van het hart en,of de thorax.
J: Onderzoeken met behulp van echo van het hart en,of de borstkas.
85091
MR mammografie.
J: Onderzoek van de borstklier met gebruik van een MRI.
85093
MRI thorax[wand] en mediastinum [excl. mamma, zie 085091].
J: Onderzoeken van de borstkas[wand] en ruimte tussen de longen met gebruik van een MRI.
85120
Laevocardiografie.
J: Zichtbaar maken van de hartholtes door het inspuiten van contrastvloeistof.
85140
Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
J: Maken van een CT-scan van het hart [MultiSlice CT], voor- en nabespreking met de cardioloog is hierbij inbegrepen.
85141
Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
J: Maken van een CT-scan van het hart [MultiSlice CT] voor een calciumbepaling, voor- en nabespreking met de cardioloog is hierbij inbegrepen.
85190
MRI-hart.
J: Onderzoeken van het hart met gebruik van een MRI.
85191
MRI-hart met dobutamine stress-test.
J: Maken van een MRI-scan van het hart tijdens een inspanningstest met dobutamine.
85320
Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.
J: Maken van röntgenfoto's van de boog van de grote lichaamsslagader of van dat deel dat door de borstholte loopt, foto's van de bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken is hierbij inbegrepen.
85420
Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.
J: Maken van röntgenfoto's van de longslagader of van de bloedvaten van het hart door de katheter door aders op te schuiven naar het hart.
85525
Radiologisch onderzoek vena cava superior.
J: Maken van röntgenfoto's van de bovenste holle ader, na inspuiten van contrast.
85720
Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.
J: Onderzoeken met röntgen van de kransslagaderen van het hart.
86011
Laryngo- en,of bronchografie.
J: Maken van röntgenfoto's van het strottenhoofd en of de grote luchtwegen met behulp van contrastvloeistof, dat na plaatselijke verdoving wordt ingedruppeld.
86042
CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.
J: Onderzoeken van de luchtwegen door middel van CT-opnamen, met of zonder gebruik van contrastmiddel, toegediend door een ader.
86202
Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.
J: Maken van röntgenfoto's van strottenhoofd en luchtpijp, het onderzoeken van een vergroting van de schildkier is hierbij inbegrepen, al of niet met behulp van contrast in de slokdarm.
86520
Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.
J: Onderzoek doen met röntgen van de slagaderen van de luchtpijpvertakkingen.
86802
Radiologisch onderzoek ribben en,of sternum.
J: Onderzoeken met röntgen van ribben en,of borstbeen.
86818
Fistulografie, thoraxwand en mamma.
J: Maken van röntgenfoto's van een pijpzweer in de borstwand of de borstklier onder inspuiten van contrast.
86902
Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen [excl. mammografie - 3D, zie 086941].
J: Maken van een röntgenfoto van de borstklier met of zonder contrastmiddel in de melkgangen.
86909
Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve zitting.
J: Beoordelen van weefselmonsters van een gezwel in de borstklier, per operatie.
86941
Mammografie - 3D [digitale borst tomosynthese, DBT].
J: Maken van een driedimensionale röntgenfoto van de borstklier.
86957
Localisatie mammatumor.
J: Bepalen van de plaats van een gezwel in de borstklier.
86970
Echografie van mamma.
J: Onderzoeken met behulp van de borstklier.
87002
Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en,of staand, een of meerdere richtingen.
J: Maken van röntgenfoto's van de gehele buik, liggend en,of staand in één of meerdere richtingen.
87018
Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.
J: Maken van röntgenfoto's van een pijpzweer in de buikwand of achter het buikvlies onder inspuiting van contrast.
87042
CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en,of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
J: Vervaardigen van een CT-scan van de buik en de ruimte achter het buikvlies, met inbegrip van contrastmiddel door de mond en,of door de anus, met of tijdens toediening van contrastmiddel, dat door een ader wordt toegediend.
87043
CT virtuele colonoscopie.
J: Vervaardigen van een CT-scan van de dikke darm, na toediening van contrast en lucht. Dit is een beeldvormende techniek waarbij de dikke darm van buitenaf in beeld wordt gebracht.
87063
Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.
J: Opspuiten met een contrastmiddel van een slangetje dat naar een holte gevuld met pus gaat.
87070
Echografie van de buikorganen.
J: Onderzoeken van de organen in de buik met behulp van echo [echo].
87091
MRI lever.
J: Onderzoeken van de lever met behulp van een MRI.
87092
MRI prostaat.
J: Onderzoeken van de prostaat met behulp van een MRI.
87096
MRI rectum.
J: Onderzoeken van de endeldarm met behulp van een MRI.
87097
MRI abdomen [excl. rectum, zie 087096].
J: Onderzoeken van de buik met behulp van een MRI.
87111
Radiologisch onderzoek slokdarm.
J: Onderzoeken met röntgen van de slokdarm.
87211
Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.
J: Onderzoeken met röntgen van maag en twaalfvingerige darm, met inbegrip van doorlichten van slokdarm en met inbegrip van beoordeling van de gehele dunne darm.
87220
Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.
J: Maken van röntgenfoto's van ingewandsslagader en de zijtakken daarvan ma inspuiting van contrast.
87411
Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.
J: Onderzoeken van dunne darm door middel van röntgen als zelfstandig onderzoek, het gebruik van contrastvloeistof is hierbij inbegrepen.
87420
Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.
J: Maken van röntgenfoto's van de bovenste darmslagader onder inspuiting van contrast.
87511
Radiologisch onderzoek dikke darm.
J: Onderzoeken met behulp van röntgen van de dikke darm.
87520
Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior.
J: Maken van röntgenfoto's van onderste darmslagader onder inspuiting van contrast.
87613
Percutane cholangiografie.
J: Maken van röntgenfoto's van de galwegen, waarbij een dun slangetje, dat door de huid wordt geprikt in een galgang in de lever wordt gebracht en waarlangs vervolgens contrastvloeistof wordt ingespoten.
87617
Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.
J: Onderzoeken van galwegen of galblaas door middel van röntgen tijdens een operatie.
87618
Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.
J: Onderzoeken van galwegen en eventueel galblaas door middel van röntgen door een afvoerslangetje.
87625
Portografie of splenoportografie.
J: Maken van röntgenfoto's van het poortadergebied of de milt onder inspuiting van contrast.
87811
Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto’s.
J: Doorlichten tijdens het verrichten van een kijkonderzoek van de galwegen en de alvleesklier, het bijstaan van degene die het kijkonderzoek doet en het beoordelen van röntgenfoto's.
87913
Herniografie, met behulp van intraperitoneaal ingebrachte contrastvloeistof.
J: Maken van röntgenfoto's van een liesbreuk, na inspuiten van contrast in de buikholte.
88011
Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast.
J: Maken van röntgenfoto's van de urinewegen met inloop van contrast van blaas naar nier.
88012
Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen.
J: Maken van röntgenfoto's van de urinewegen met inspuiten van contrast in een bloedvat, eventuele later gemaakte röntgenfoto's en röntgenfoto's als dwarsdoorsneden zijn hierbij inbegrepen.
88090
MRI bekken.
J: Onderzoeken van het bekken met gebruik van een MRI.
88118
Antegrade pyleografie.
J: Maken van röntgenfoto's van de urinewegen met inloop van contrast van nier naar blaas.
88120
Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier.
J: Onderzoeken met röntgen van de nierslagader[s].
88125
Radiologisch onderzoek vena renalis.
J: Onderzoeken met röntgen van de nierader.
88138
Split-renine test.
J: Bepalen van het reninegehalte in ieder van de nieraders afzonderlijk.
88311
Retrograde cysto-en,of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.
J: Maken van röntgenfoto's van de blaas en,of de plasbuis onder inspuiten van contrast, eventueel aanvullend onderzoek aangaande de urinelozing of het niet kunnen ophouden van de plas is hierbij inbegrepen.
88320
Radiologisch onderzoek arteria vesicales.
J: Maken van röntgenfoto's van de slagaders van de urineblaas.
88425
Flebografie van spermatica.
J: Maken van röntgenfoto's van de aders van de teelballen.
88470
Echografie van het scrotum.
J: Onderzoeken van de balzak met echo.
88511
Hystero-salpingografie.
J: Onderzoeken van de vorm van de baarmoederholte en de toe- en doorgankelijkheid van de eileiders met behulp van röntgenonderzoek na toediening van contrastmiddel in de baarmoederholte.
88620
Radiologisch onderzoek arteria uterina.
J: Onderzoeken met röntgen van de slagader, die naar de baarmoeder gaat.
88770
Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt.
J: Maken van een echo in verband met zwangerschap, waarbij de röntgenoloog het beeld persoonlijk beoordeeld.
88820
Radiologisch onderzoek arteria suprarenalis.
J: Onderzoeken met röntgen van de slagader van de bijnier.
88920
Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën.
J: Onderzoeken met röntgen van de grote buikslagader en de tevens afgebeelde zijtakken en slagaders van de benen.
88925
Radiologisch onderzoek vena cava inferior.
J: Onderzoeken met röntgen van de onderste holle ader.
89002
Radiologisch onderzoek gehele been en,of voet.
J: Onderzoeken met röntgen van het gehele been en,of de voet.
89018
Fistulografie van de bekkengordel, onderste extremiteit.
J: Maken van röntgenfoto's van een pijpzweer in de bekkengordel of een been onder inspuiten van contrast.
89020
Radiologisch onderzoek arteriën van het been.
J: Onderzoeken met röntgen van de slagaders van het been.
89025
Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie.
J: Maken van röntgenfoto's van de aders in een been onder inspuiten van contrast, het hiervoor aanprikken van een ader is hierbij inbegrepen.
89042
CT van het bekken inclusief inbrengen orale en,of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
J: Onderzoeken van het bekken door middel van CT-opnames met gebruik van contrastvloeistof toegediend door de mond en,of het rectum, al of niet in combinatie met een contrastmiddel toegediend door een ader.
89070
Echografie onderste extremiteit[en].
J: Onderzoeken van een of beide benen met behulp van echo.
89090
MRI heup[en], onderste extremiteit[en].
J: Onderzoeken van de heup[en] en of be[n]en met gebruik van een MRI.
89125
Flebografie van het bekken.
J: Onderzoeken met röntgen en contrastmiddel van de aderen in het bekken.
89142
CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
J: Onderzoeken met CT van de benen, met of zonder contrastmiddel in de aderen.
89202
Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.
J: Onderzoeken met röntgen van bekken en,of heupgewricht.
89213
Arthrografie heupgewricht.
J: Maken van röntgenfoto's van het heupgewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.
89302
Radiologisch onderzoek bovenbeen.
J: Onderzoeken met röntgen van het bovenbeen.
89402
Radiologisch onderzoek knie en,of onderbeen.
J: Onderzoeken met röntgen van de knie en,of onderbeen.
89413
Arthrografie kniegewricht.
J: Maken van röntgenfoto's van het kniegewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.
89602
Radiologisch onderzoek enkel en,of voet[wortel] en,of tenen.
J: Maken van röntgenfoto's van de enkel en,of de voet[wortel] en,of de tenen.
89613
Arthrografie enkelgewricht.
J: Maken van röntgenfoto's van het enkelgewricht na toediening van contrastmiddel in dat gewricht.

Terug naar zoekpagina