Volksgezondheidenzorg.info

Informatiesysteem medische stralingstoepassingen

Algemeen

Naam
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen
Afkorting
IMS
Beschrijving

Door middel van een jaarlijkse vragenlijst krijgt het RIVM inzicht in het aantal radiodiagnostische verrichtingen die in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. In combinatie met de dosisgegevens per verrichting wordt er berekend wat de gemiddelde effectieve dosis per inwoner is als gevolg van medische diagnostiek. De registratie verschaft inzicht in de aard en omvang van medische stralingstoepassingen in Nederland. Het RIVM is hierbij beheerder en eigenaar van de gegevensbron.

Gebruiksdoel

In kaart brengen van de gemiddelde effectieve dosis per inwoner in Nederland. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar voor derden.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
20-03-2018
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie de website met verwijzingen en uitleg

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Openbare gezondheidszorg
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Radiodiagnostische verrichtingen

Methode van gegevensverzameling
Het CIBG neemt jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg af hierin is de vragenlijst 'beeldvormende diagnostiek' opgenomen. Zorginstellingen zijn verplicht de Jaarverantwoording Zorg in te vullen.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van Radiologie afdelingen, Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie

Specialisme
Radiodiagnostische deskundigheid
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • GGD'en
 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra
Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De vragenlijst beeldvormende diagnostiek is een onderdeel van de Jaarverantwoording Zorg, die door het CIBG wordt uitgevoerd.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 14.5 miljoen verrichtingen uit 140-145 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2014 15 miljoen verrichtingen uit 140 onderzoeksafdelingen. Circa 95%
2015 15 miljoen verrichtingen uit 140 onderzoeksafdelingen. Circa 95%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet beschikbaar voor derden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Jaarlijkse rapportages met geaggregeerde gegevens zijn via het internet, website IMS, beschikbaar.

Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
E-mail: info@rivm.nl
Website: Informatiesysteem medische stralingstoepassingen (IMS)

Beschikbare publicaties

Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht, zie de website IMS.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsgroepen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Stralingskaart RIVM
Verwachte wijzigingen

Ja, in 2018 komt er een nieuwe Besluit stralingsbescherming met hierin de mogelijkheid regels te stellen aan de data van het IMS voor wat betreft onderscheid in leeftijd en geslacht van de persoon waarbij de verrichting is uitgevoerd.

Soortgelijke gegevensbronnen
Onderzoek door het RIVM naar dosisgegevens van radiodiagnostische verrichtingen. De dosisgegevens worden gebruikt om de gemiddelde effectieve dosis per inwoner te berekenen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
001 rjn00100
Worden er binnen uw concern röntgen- c.q. radiologische verrichtingen uitgevoerd?
 • Ja: Ja er worden radiologische verrichtingen uitgevoerd
 • Nee: Nee er worden geen radiologische verrichtingen uitgevoerd
002 rar00300
Aantal röntgenapparaten [excl. CT scanners]
Aantal : Aantal apparaten
003 rac00400
Aantal CT scanners
Aantal : Aantal apparaten
004 rap00500
Aantal PET- en PET-CT scanners samen
Aantal : Aantal apparaten
005 rad00501
Aantal DSA-units
Aantal : Aantal apparaten
006 ram00502
Aantal MRI-apparaten
Aantal : Aantal apparaten
007 ral00503
Aantal LSI-units [Lithrotripsy-units ofwel niersteenvergruizers]
Aantal : Aantal apparaten
008 rjn27800
Worden er binnen uw concern nucleair geneeskundige verrichtingen uitgevoerd?
 • Ja: Ja er worden nucleair geneeskundige verrichtingen uitgevoerd
 • Nee: Nee er worden geen nucleair geneeskundige verrichtingen uitgevoerd
009 rag27900
Aantal gammacamera's in uw concern
Aantal : Aantal apparaten
010 rjn38200
Worden er binnen uw concern nucleair geneeskundige behandelingen uitgevoerd?
 • Ja: Ja er worden nucleair geneeskundige behandelingen uitgevoerd
 • Nee: Nee er worden geen nucleair geneeskundige behandelingen uitgevoerd
011 rjn51000
Worden er binnen uw concern radiotherapiebehandelingen uitgevoerd?
 • Ja: Ja er worden radiotherapiebehandelingen uitgevoerd
 • Nee: Nee er worden geen radiotherapiebehandelingen uitgevoerd
012 raa51100
Aantal lineaire versnellers
Aantal : Aantal apparaten
013 raa51200
Aantal Cobalt-60 units
Aantal : Aantal apparaten
014 raa51300
Aantal Caesium-137 units
Aantal : Aantal apparaten
015 raa51400
Aantal Orthovolt units
Aantal : Aantal apparaten
016 raa51500
Aantal Brachytherapie units
Aantal : Aantal apparaten
017 rc80001
Code 80001: ALLEEN DOORLICHTEN TIJDENS REPOSITIE VAN FRACTUREN OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM. RöNTGENCONTROLE BIJ HET INBRENGEN VAN EEN PEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
018 rc80021
Code 80021: DIRECTE PERCUTANE ARTERIELE PUNCTIE
Aantal : Aantal verrichtingen
019 rc80023
Code 80023: SELECT. ONDERZ. VIA PERC.ART.CATH.
Aantal : Aantal verrichtingen
020 rc80025
Code 80025: SELECT. ONDERZ. VIA PERC.VEN.CATH.
Aantal : Aantal verrichtingen
021 rc80027
Code 80027: INBRENGEN CONTRAST VOOR LYMFOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
022 rc80028
Code 80028: NIET-ELECTIEVE EMBOLISATIE VAN VATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
023 rc80032
Code 80032: LOKALE INJECTIE MEDICATIE ONDER ECHO- OF RONTGENGELEIDE
Aantal : Aantal verrichtingen
024 rc80033
Code 80033: INBRENGEN CENTRALE LIJN ONDER ECHO- OF RONTGENGELEIDE
Aantal : Aantal verrichtingen
025 rc80040
Code 80040: PLANIGRAFIE ALGEMEEN
Aantal : Aantal verrichtingen
026 rc80047
Code 80047: DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET CT
Aantal : Aantal verrichtingen
027 rc80054
Code 80054: VERWIJDEREN CORPUS ALIENUM ONDER RONTGENGELEIDE
Aantal : Aantal verrichtingen
028 rc80057
Code 80057: DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET RO.
Aantal : Aantal verrichtingen
029 rc80058
Code 80058: RF-ABLATIE AANDOENING
Aantal : Aantal verrichtingen
030 rc80059
Code 80059: LASER-ABLATIE AANDOENING.
Aantal : Aantal verrichtingen
031 rc80077
Code 80077: DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET ECHO
Aantal : Aantal verrichtingen
032 rc80080
Code 80080: VOLL. BOTDENSITOM. ONDERZ. MET DEXA
Aantal : Aantal verrichtingen
033 rc80086
Code 80086: RADIOEMBOLISATIE MET YTTRIUM-90.
Aantal : Aantal verrichtingen
034 rc80821
Code 80821: PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK [PTA] STENOSE VAN DE ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
035 rc80822
Code 80822: PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK [PTA] OCCLUSIE VAN DE ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
036 rc80827
Code 80827: MECHANISCHE THROMBECTOMIE
Aantal : Aantal verrichtingen
037 rc80828
Code 80828: EMBOLISATIE VAN VATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
038 rc80829
Code 80829: TROMBOLYSE MET UROKINASE
Aantal : Aantal verrichtingen
039 rc80830
Code 80830: PLAATSEN STENT
Aantal : Aantal verrichtingen
040 rc80832
Code 80832: INBR. IMPLANTEERBAAR INTRAVASCULAIR SYST.
Aantal : Aantal verrichtingen
041 rc80930
Code 80930: INBR. AORTA STENTGRAFT [ISM CHIR. TEAM]
Aantal : Aantal verrichtingen
042 rc81002
Code 81002: [DEEL] HERSENSCHEDEL INCL. NEUSBEEN
Aantal : Aantal verrichtingen
043 rc81089
Code 81089: MRI HERSENEN - UITGEBREID - EPILEPSIE CATEGORAAL
Aantal : Aantal verrichtingen
044 rc81092
Code 81092: MRI HERSENEN MET CONTRAST - EPILEPSIE CATEGORAAL
Aantal : Aantal verrichtingen
045 rc81093
Code 81093: MRI HERSENEN - STANDAARD.
Aantal : Aantal verrichtingen
046 rc81094
Code 81094: FUNCTIONELE MRI [fMRI] - HERSENEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
047 rc81328
Code 81328: NEUROVASCULAIRE COILING CEREBRAAL ANEURYSMA
Aantal : Aantal verrichtingen
048 rc81342
Code 81342: CT HERSENEN
Aantal : Aantal verrichtingen
049 rc81370
Code 81370: ECHOGRAFIE SCHEDEL
Aantal : Aantal verrichtingen
050 rc81620
Code 81620: A. CAR. COMM./EXT./INT., PER ZIJDE
Aantal : Aantal verrichtingen
051 rc81625
Code 81625: FLEBOGRAFIE VENA JUGULARIS
Aantal : Aantal verrichtingen
052 rc81670
Code 81670: ECHOGRAFIE CAROTIDEN
Aantal : Aantal verrichtingen
053 rc81720
Code 81720: ARTERIA VERTEBRALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
054 rc82002
Code 82002: AANGEZICHTSSCHEDEL OF DEEL ERVAN
Aantal : Aantal verrichtingen
055 rc82042
Code 82042: CT AANGEZICHTSSCHEDEL
Aantal : Aantal verrichtingen
056 rc82070
Code 82070: ECHOGRAFIE AANGEZICHT/NEUSBIJHOLTEN
Aantal : Aantal verrichtingen
057 rc82111
Code 82111: CONTRASTONDERZOEK NEUSBIJHOLTEN LINKS EN/OF RECHTS
Aantal : Aantal verrichtingen
058 rc82202
Code 82202: SK.VR.OPN. OOGBOL E/O LOC. CORP. ALIENUM
Aantal : Aantal verrichtingen
059 rc82211
Code 82211: DUCTUS NASO-LACRIMALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
060 rc82235
Code 82235: RETROGRADE DACRYOCYSTOPLASTIEK [DCP, BALLONKATHETERDILATATIE] ZONDER PLAATSEN TIJDELIJKE STENT, INCLUSIEF OPSPUITEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
061 rc82236
Code 82236: RETROGRADE DACRYOCYSTOPLASTIEK [DCP, BALLONKATHETERDILATATIE] MET PLAATSEN TIJDELIJKE STENT, INCLUSIEF OPSPUITEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
062 rc82270
Code 82270: ECHOGRAFIE ORBITA[E] INCL. OOGBOL
Aantal : Aantal verrichtingen
063 rc82402
Code 82402: PEROSA/MASTOIDEN
Aantal : Aantal verrichtingen
064 rc82445
Code 82445: CT PETROSUM, INCL. BRUGHOEKTUMOREN
Aantal : Aantal verrichtingen
065 rc82490
Code 82490: MRI ACHTERSTE SCHEDELGROEVE
Aantal : Aantal verrichtingen
066 rc82502
Code 82502: PARTIELE GEBITSSTATUS
Aantal : Aantal verrichtingen
067 rc82505
Code 82505: VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPN.
Aantal : Aantal verrichtingen
068 rc82602
Code 82602: MANDIBULA/KAAKGEWR.[EN],LOC. SPEEKSELST
Aantal : Aantal verrichtingen
069 rc82711
Code 82711: SIALOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
070 rc82938
Code 82938: VENEUZE SAMPLING PARATHYREOIDEN
Aantal : Aantal verrichtingen
071 rc82970
Code 82970: ECHOGRAFIE SCHILDKLIER
Aantal : Aantal verrichtingen
072 rc83002
Code 83002: GEH. WK, INCL. SACRUM/OS COC./ SI-OVERZ.
Aantal : Aantal verrichtingen
073 rc83042
Code 83042: CT WERVELKOLOM
Aantal : Aantal verrichtingen
074 rc83057
Code 83057: PERCUTANE VERTEBROPLASTIEK
Aantal : Aantal verrichtingen
075 rc83061
Code 83061: BALLON KYPHOPLASTIEK [BKP].
Aantal : Aantal verrichtingen
076 rc83102
Code 83102: CERVICALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN
Aantal : Aantal verrichtingen
077 rc83190
Code 83190: MRI CERVICALE WK, INCL. CR.VERT. OVERG.
Aantal : Aantal verrichtingen
078 rc83202
Code 83202: THORACALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN
Aantal : Aantal verrichtingen
079 rc83290
Code 83290: MRI THORACALE WERVELKOLOM
Aantal : Aantal verrichtingen
080 rc83302
Code 83302: LUMBOSACRALE WK, INCL. OVERZICHTSOPN.
Aantal : Aantal verrichtingen
081 rc83357
Code 83357: PERCUTANE LASER DISCUSDECOMPRESSIE [PLDD].
Aantal : Aantal verrichtingen
082 rc83390
Code 83390: MRI LUMBOSACRALE WERVELKOLOM
Aantal : Aantal verrichtingen
083 rc83402
Code 83402: SP. GER. ONDERZ. SI-GEWR./OS COCCYGIS
Aantal : Aantal verrichtingen
084 rc83613
Code 83613: MYELOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
085 rc83615
Code 83615: INBR. INTRATH. CONTRAST DOOR RADIOLOOG
Aantal : Aantal verrichtingen
086 rc83620
Code 83620: ANGIOGRAFIE RUGGEMERGVATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
087 rc84002
Code 84002: GEHELE SCHOUDER, ARM EN HAND
Aantal : Aantal verrichtingen
088 rc84018
Code 84018: FISTULOGRAFIE SCHOUDERGORDEL
Aantal : Aantal verrichtingen
089 rc84020
Code 84020: ARTERIA BRACHIALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
090 rc84025
Code 84025: FLEBOGRAFIE ARM
Aantal : Aantal verrichtingen
091 rc84042
Code 84042: CT BOVENSTE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
092 rc84070
Code 84070: ECHOGRAFIE BOVENSTE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
093 rc84090
Code 84090: MRI SCHOUDER[S]/BOVENSTE EXTREMITEIT[EN]
Aantal : Aantal verrichtingen
094 rc84120
Code 84120: ARTERIA SUBCLAVIA
Aantal : Aantal verrichtingen
095 rc84202
Code 84202: SCAPULA/CLAVICULA/SCHOUDERGEWR./BOVENARM
Aantal : Aantal verrichtingen
096 rc84213
Code 84213: ARTHROGRAFIE SCHOUDERGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
097 rc84257
Code 84257: BARBOTAGE SCHOUDER [NEEDLE ASPIRATION OF CALCIFIC DEPOSITS, NACD], ONDER RÖNTGENCONTROLE.
Aantal : Aantal verrichtingen
098 rc84277
Code 84277: BARBOTAGE SCHOUDER [NEEDLE ASPIRATION OF CALCIFIC DEPOSITS, NACD], ONDER ECHOCONTROLE.
Aantal : Aantal verrichtingen
099 rc84402
Code 84402: ELLEBOOG/ONDERARM
Aantal : Aantal verrichtingen
100 rc84413
Code 84413: ARTHROGRAFIE ELLEBOOGSGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
101 rc84602
Code 84602: POLS/HAND/VINGERS
Aantal : Aantal verrichtingen
102 rc84613
Code 84613: ARTHROGRAFIE POLSGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
103 rc84730
Code 84730: LENGTEPROGNOSE OP HANDWORTELSKELET
Aantal : Aantal verrichtingen
104 rc85000
Code 85000: DOORLICHTING ZONDER OPNAME
Aantal : Aantal verrichtingen
105 rc85002
Code 85002: THORAX, INCLUSIEF DOORLICHTING
Aantal : Aantal verrichtingen
106 rc85042
Code 85042: CT THORAX/HART/GROTE VATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
107 rc85070
Code 85070: ECHOGRAFIE HART
Aantal : Aantal verrichtingen
108 rc85090
Code 85090: MRI THORAX[WAND], MAMMA[E] EN MEDIASTINUM
Aantal : Aantal verrichtingen
109 rc85120
Code 85120: LAEVOCARDIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
110 rc85140
Code 85140: MULTISLICE CT-HART INCLUSIEF VOOR- EN NABESPREKING MET CARDIOLOOG.
Aantal : Aantal verrichtingen
111 rc85141
Code 85141: MULTISLICE CT-HART TBV CA2+-BEPALING INCLUSIEF VOOR- EN NABESPREKING MET CARDIOLOOG.
Aantal : Aantal verrichtingen
112 rc85190
Code 85190: MRI-HART.
Aantal : Aantal verrichtingen
113 rc85191
Code 85191: MRI-HART MET DOBUTAMINE STRESS-TEST.
Aantal : Aantal verrichtingen
114 rc85320
Code 85320: A. THORACALIS, AORTABOOG
Aantal : Aantal verrichtingen
115 rc85420
Code 85420: A. PULM., RECHTSZ. ANGIOCARDIOGR.
Aantal : Aantal verrichtingen
116 rc85525
Code 85525: VENA CAVA SUPERIOR
Aantal : Aantal verrichtingen
117 rc85720
Code 85720: ARTERIA CORONARIAE
Aantal : Aantal verrichtingen
118 rc86011
Code 86011: LARYNGO-/BRONCHOGRAFIE, EVT. BEIDERZ.
Aantal : Aantal verrichtingen
119 rc86042
Code 86042: CT LUCHTWEGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
120 rc86202
Code 86202: LARYNX EN TRACHEA. INCL. STRUMA-ONDERZ.
Aantal : Aantal verrichtingen
121 rc86520
Code 86520: ARTERIAE BRONCHIALES
Aantal : Aantal verrichtingen
122 rc86802
Code 86802: RIBBEN EN/OF STERNUM
Aantal : Aantal verrichtingen
123 rc86818
Code 86818: FISTULOGRAFIE THORAXWAND EN MAMMA
Aantal : Aantal verrichtingen
124 rc86902
Code 86902: MAMMOGRAFIE RECHTS E/O LINKS
Aantal : Aantal verrichtingen
125 rc86957
Code 86957: LOCALISATIE MAMMATUMOR
Aantal : Aantal verrichtingen
126 rc86970
Code 86970: ECHOGRAFIE MAMMA[E]
Aantal : Aantal verrichtingen
127 rc86978
Code 86978: DRAINAGE MAMMA ONDER ECHOGELEIDE.
Aantal : Aantal verrichtingen
128 rc87002
Code 87002: BUIKOVERZICHTSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
129 rc87018
Code 87018: FISTULOGRAFIE BUIKWAND/RETROPERITONEUM
Aantal : Aantal verrichtingen
130 rc87042
Code 87042: CT ABDOMEN
Aantal : Aantal verrichtingen
131 rc87048
Code 87048: ABCESDRAINAGE MET CT
Aantal : Aantal verrichtingen
132 rc87058
Code 87058: ABCESDRAINAGE MET RONTGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
133 rc87063
Code 87063: OPSPUITEN ABCESDRAIN MET CONTRASTMIDDEL
Aantal : Aantal verrichtingen
134 rc87070
Code 87070: ECHOGRAFIE BUIKORGANEN
Aantal : Aantal verrichtingen
135 rc87078
Code 87078: ABCESDRAINAGE MET ECHOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
136 rc87090
Code 87090: MRI ABDOMEN
Aantal : Aantal verrichtingen
137 rc87098
Code 87098: DRAINWISSEL NA ABCESDRAINAGE
Aantal : Aantal verrichtingen
138 rc87111
Code 87111: SLOKDARM
Aantal : Aantal verrichtingen
139 rc87211
Code 87211: MAAG + DUODENUM INCL. SLOKD. EN DD-PASS.
Aantal : Aantal verrichtingen
140 rc87220
Code 87220: ARTERIA COELIACA EN ZIJTAKKEN
Aantal : Aantal verrichtingen
141 rc87258
Code 87258: INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE
Aantal : Aantal verrichtingen
142 rc87278
Code 87278: PERCUTANE GASTRO- OF JEJUNOSTOMIE
Aantal : Aantal verrichtingen
143 rc87411
Code 87411: DUNNE DARM ALS ZELFSTANDIG ONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
144 rc87420
Code 87420: ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR
Aantal : Aantal verrichtingen
145 rc87511
Code 87511: DIKKE DARM
Aantal : Aantal verrichtingen
146 rc87520
Code 87520: ARTERIA MESENTERICA INFERIOR
Aantal : Aantal verrichtingen
147 rc87613
Code 87613: PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
148 rc87617
Code 87617: GALWEGEN EN EVT. GALBLAAS TIJDENS OK
Aantal : Aantal verrichtingen
149 rc87618
Code 87618: GALWEGEN EN EVT. GALBLAAS DOOR DRAIN
Aantal : Aantal verrichtingen
150 rc87625
Code 87625: PORTOGRAFIE OF SPLENOPORTOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
151 rc87648
Code 87648: DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET CT.
Aantal : Aantal verrichtingen
152 rc87658
Code 87658: DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET RO.
Aantal : Aantal verrichtingen
153 rc87678
Code 87678: DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET ECHO
Aantal : Aantal verrichtingen
154 rc87698
Code 87698: DRAINWISSEL NA GALBLAAS- OF GALWEGDRAINAGE
Aantal : Aantal verrichtingen
155 rc87811
Code 87811: ERCP
Aantal : Aantal verrichtingen
156 rc87913
Code 87913: HERNIOGRAFIE, MBV INTRAP. INGEBR. CONTR.
Aantal : Aantal verrichtingen
157 rc88011
Code 88011: URINEWEGEN, RETROGRAAD CONTRAST
Aantal : Aantal verrichtingen
158 rc88012
Code 88012: URINEWEGEN, INTRAVENEUS CONTRAST
Aantal : Aantal verrichtingen
159 rc88090
Code 88090: MRI BEKKEN
Aantal : Aantal verrichtingen
160 rc88118
Code 88118: ANTEGRADE PYLEOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
161 rc88120
Code 88120: ARTERIA RENALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
162 rc88125
Code 88125: VENA RENALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
163 rc88126
Code 88126: PERC. TRANSL. ANGIOPLASTIEK NIERARTERIE
Aantal : Aantal verrichtingen
164 rc88135
Code 88135: NEFROSTOMIE + DILATEREN KANAAL UROLOOG
Aantal : Aantal verrichtingen
165 rc88138
Code 88138: SPLIT-RENINE TEST
Aantal : Aantal verrichtingen
166 rc88148
Code 88148: NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET CT.
Aantal : Aantal verrichtingen
167 rc88158
Code 88158: NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET RO.
Aantal : Aantal verrichtingen
168 rc88178
Code 88178: NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET ECHO.
Aantal : Aantal verrichtingen
169 rc88198
Code 88198: DRAINWISSEL NA NEFROSTOMIE
Aantal : Aantal verrichtingen
170 rc88311
Code 88311: RETROGRADE CYSTO- EN/OF URETHROGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
171 rc88320
Code 88320: ARTERIA VESICALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
172 rc88425
Code 88425: FLEBOGRAFIE SPERMATICA
Aantal : Aantal verrichtingen
173 rc88470
Code 88470: ECHOGRAFIE SCROTUM
Aantal : Aantal verrichtingen
174 rc88511
Code 88511: HYSTEROSALPINGOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
175 rc88620
Code 88620: ARTERIA UTERINA
Aantal : Aantal verrichtingen
176 rc88770
Code 88770: ECHOGRAFIE A VUE IVM ZWANGERSCHAP
Aantal : Aantal verrichtingen
177 rc88820
Code 88820: ARTERIA SUPRARENALIS
Aantal : Aantal verrichtingen
178 rc88920
Code 88920: ABDOMINALE AORTA
Aantal : Aantal verrichtingen
179 rc88925
Code 88925: VENA CAVA INFERIOR
Aantal : Aantal verrichtingen
180 rc89002
Code 89002: GEHELE BEEN EN/OF VOET
Aantal : Aantal verrichtingen
181 rc89018
Code 89018: FISTULOGR. BEKKENGORDEL/ONDERSTE EXTR.
Aantal : Aantal verrichtingen
182 rc89020
Code 89020: ARTERIEN BEEN, DIR. ARTERIEPUNCTIE
Aantal : Aantal verrichtingen
183 rc89025
Code 89025: FLEBOGRAFIE BEEN
Aantal : Aantal verrichtingen
184 rc89042
Code 89042: CT BEKKEN
Aantal : Aantal verrichtingen
185 rc89070
Code 89070: ECHOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
186 rc89090
Code 89090: MRI HEUP[EN]/ONDERSTE EXTREMITEIT[EN]
Aantal : Aantal verrichtingen
187 rc89125
Code 89125: FLEBOGRAFIE BEKKEN
Aantal : Aantal verrichtingen
188 rc89142
Code 89142: COMPUTERTOMOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
189 rc89202
Code 89202: BEKKEN, RESP. HEUPGEWRICHT[EN]
Aantal : Aantal verrichtingen
190 rc89213
Code 89213: ARTHROGRAFIE HEUPGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
191 rc89302
Code 89302: BOVENBEEN
Aantal : Aantal verrichtingen
192 rc89402
Code 89402: KNIE EN/OF ONDERBEEN
Aantal : Aantal verrichtingen
193 rc89413
Code 89413: ARTHROGRAFIE KNIEGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
194 rc89602
Code 89602: ENKEL EN/OF VOET[WORTEL] EN/OF TENEN
Aantal : Aantal verrichtingen
195 rc89613
Code 89613: ARTHROGRAFIE ENKELGEWRICHT
Aantal : Aantal verrichtingen
196 rc30550
Code 30550: CERV. PERC. FACETDENERV. MBV THERMOL., BT
Aantal : Aantal verrichtingen
197 rc30551
Code 30551: THORAC. PERC. FACETDENERV. MBV THERMOL., BT
Aantal : Aantal verrichtingen
198 rc30552
Code 30552: LUM-SACR. PERC. FACETDENERV MBV THERMOL., BT
Aantal : Aantal verrichtingen
199 rc30569
Code 30569: CRYOLAESIE GANGL. SPHENOPALATINUM, BT.
Aantal : Aantal verrichtingen
200 rc30570
Code 30570: PERCUTANE CHORDOTOMIE, BT.
Aantal : Aantal verrichtingen
201 rc30580
Code 30580: NEUROL. THORACAAL SYMPHATICUSBLOK, BT
Aantal : Aantal verrichtingen
202 rc30581
Code 30581: NEUROL. SPLANCHNICUSBLOK, BT
Aantal : Aantal verrichtingen
203 rc30583
Code 30583: NEUROL. LUMBAAL SYMPATHICUSBLOK, BT
Aantal : Aantal verrichtingen
204 rc32940
Code 32940: HISBUNDEL-CATHETERABLATIE EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
205 rc32941
Code 32941: CATHETERABLATIE RECHTER ATRIUM EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
206 rc32942
Code 32942: CATHETERABLATIE ACC. BUNDEL EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
207 rc32944
Code 32944: CATHETERABLATIE LINKER VENTRIKEL EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
208 rc32945
Code 32945: CATHETERABLATIE RECHTER VENTRIKEL EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
209 rc32946
Code 32946: CATHETERABLATIE LINKER ATRIUM EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
210 rc32947
Code 32947: CATHETERABLATIE CONGENITAAL VITIUM EEN/MEER ZITTINGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
211 rc33219
Code 33219: CATH. RECHTER HART
Aantal : Aantal verrichtingen
212 rc33229
Code 33229: CATH. LINKER HART + EVT. RECHTER HART
Aantal : Aantal verrichtingen
213 rc33231
Code 33231: PTCA EENTAK TER OPH/VERW STENOSEN CORONAIR ART
Aantal : Aantal verrichtingen
214 rc33232
Code 33232: PTCA MEERTAK/HOOFDSTAM TER OPH/VERW STENOSEN CORONAIR ART
Aantal : Aantal verrichtingen
215 rc33233
Code 33233: PTCA TER OPH/VERW CHRON OCCL CORONAIR ART
Aantal : Aantal verrichtingen
216 rc33234
Code 33234: PTCA MET PASSAGE COR. ART. GRAFT
Aantal : Aantal verrichtingen
217 rc33235
Code 33235: PTCA TER SLUITING CORONAIRE FISTEL
Aantal : Aantal verrichtingen
218 rc33238
Code 33238: ACUTE PTCA TER OPH. /VERW. STENOSEN COR. ART.
Aantal : Aantal verrichtingen
219 rc33240
Code 33240: ALCOHOLABLATIE HOCM
Aantal : Aantal verrichtingen
220 rc33241
Code 33241: CATHETER DILATATIE VAN HARTKLEP
Aantal : Aantal verrichtingen
221 rc33242
Code 33242: CATHETER SLUITING CQ DILATATIE VAN CONGENITAAL OF VERWORVEN HARTVITIUM
Aantal : Aantal verrichtingen
222 rc33260
Code 33260: ATRIAL PACING
Aantal : Aantal verrichtingen
223 rc33261
Code 33261: HISBUNDEL-ECG
Aantal : Aantal verrichtingen
224 rc33262
Code 33262: ATRIAL PACING + HISBUNDEL-ECG
Aantal : Aantal verrichtingen
225 rc33263
Code 33263: ATRIAL PACING + THER UITW PACEMAKER
Aantal : Aantal verrichtingen
226 rc33264
Code 33264: HISBUNDEL-ECG + THERAP. UITW. PACEMAKER
Aantal : Aantal verrichtingen
227 rc33265
Code 33265: ATRIAL PACING + HISBUNDEL-ECG + THER UITW PACEMAKER
Aantal : Aantal verrichtingen
228 rc33302
Code 33302: EMBOLECTOMIE VAN INTRATHORACALE BLOEDVATEN, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
229 rc33342
Code 33342: RECONSTRUCTIE VAN DE AORTA OF HAAR DIRECTE ZIJTAKKEN, ZOALS DE ARTERIA SUBCLAVIA, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
230 rc33350
Code 33350: ANGIOPLASTIEK NIET CORONAIRE CENTRALE VATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
231 rc33360
Code 33360: PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK VAN DE NIERARTERIE.
Aantal : Aantal verrichtingen
232 rc33432
Code 33432: OCCLUSIE VAN EEN ONGERUPTUREERD INTRACRANIEEL ANEURYSMA MET BEHULP VAN COILS.
Aantal : Aantal verrichtingen
233 rc33433
Code 33433: OCCLUSIE VAN EEN GERUPTUREERD INTRACRANIEEL ANEURYSMA MET BEHULP VAN COILS.
Aantal : Aantal verrichtingen
234 rc33434
Code 33434: OCCLUSIE VAN EEN INTRACRANIËLE VAATMALFORMATIE MET BEHULP VAN COILS OF LIJM.
Aantal : Aantal verrichtingen
235 rc33435
Code 33435: CRANIOVASCULAIRE NEUROINTERVENTIE MET BEHULP VAN BALLONOCCLUSIE.
Aantal : Aantal verrichtingen
236 rc33436
Code 33436: PREVENTIEVE CRANIOVASCULAIRE NEUROINTERVENTIE MET BEHULP VAN COIL OF LIJM IVM DE BEHANDELING VAN EEN MENINGEOOM.
Aantal : Aantal verrichtingen
237 rc33442
Code 33442: ENDOVASCULAIR HERSTEL INTRACRANIËLE ANEURYSMATA.
Aantal : Aantal verrichtingen
238 rc33448
Code 33448: ENDOVASCULAIR HERSTEL ARTERIOVENEUZE MALFORMATIE INTRACRANIËLE VATEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
239 rc33491
Code 33491: ANGIOPLASTIEK CEREBROPETALE VATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
240 rc33502
Code 33502: EMBOLECTOMIE VAN BLOEDVATEN IN DE BUIK, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
241 rc33555
Code 33555: RECONSTRUCTIE AAN DE AORTA OF HAAR DIRECTE ZIJTAKKEN ZOALS ARTERIA RENALES EN ARTERIA ILIACA, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
242 rc33560
Code 33560: INBRENGEN VAN EEN AORTA-BIFURCATIE PROTHESE EN RECONSTRUCTIE VAN EEN ARTERIA RENALES, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
243 rc33562
Code 33562: INBRENGEN VAN EEN AORTA-BIFURCATIE PROTHESE EN RECONSTRUCTIE VAN BEIDE ARTERIAE RENALES, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
244 rc33679
Code 33679: ENDOVASCULAIRE BEHANDELING FEMORO-POPLITEALE TRAJECT.
Aantal : Aantal verrichtingen
245 rc33681
Code 33681: ENDOVASCULAIRE BEHANDELING FEMORO-TIBIALE TRAJECT.
Aantal : Aantal verrichtingen
246 rc33683
Code 33683: OPERATIE VOOR PERIFERE ANEURYSMA[TA] OF ARTERIOVENEUZE FISTEL[S], ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
247 rc33685
Code 33685: RECONSTRUCTIE VAN PERIFERE [SLAG]ADER ZONDER TRANSPLANTAAT, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
248 rc33699
Code 33699: PERCUTANE ANGIOPLASTIEK NIET-CORONAIRE PERIFERE VATEN.
Aantal : Aantal verrichtingen
249 rc33700
Code 33700: REVISIE INWENDIGE ARTERIOVENEUZE SHUNT, ENDOVASCULAIR.
Aantal : Aantal verrichtingen
250 rc34485
Code 34485: ORALE MAAGBIOPSIE MET CAPSULE ONDER BT
Aantal : Aantal verrichtingen
251 rc34682
Code 34682: ORALE D.D.BIOPSIE MET CAPSULE ONDER BT
Aantal : Aantal verrichtingen
252 rc34694
Code 34694: ENDOSCOPISCHE RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATICOGRAFIE [ERCP].
Aantal : Aantal verrichtingen
253 rc36000
Code 36000: TRANSCUTANE PUNCTIE NIERCYSTE, BT
Aantal : Aantal verrichtingen
254 rc36555
Code 36555: BALLONDILATATIE PROSTAATOBSTRUCTIE
Aantal : Aantal verrichtingen
255 rc38404
Code 38404: PERC. PUNC. [TUSSEN]WERVEL, BT.
Aantal : Aantal verrichtingen
256 rc39164
Code 39164: RETROGRADE PYELOGRAFIE.
Aantal : Aantal verrichtingen
257 rc39165
Code 39165: RETROGRADE UTRICULOGRAFIE.
Aantal : Aantal verrichtingen
258 rc39310
Code 39310: MYELOGRAFIE MET LIPIODOL OF ANDER CONTRASTMIDDEL
Aantal : Aantal verrichtingen
259 rc39371
Code 39371: MICTIE-CYSTOGR. ONDERZ. DOOR KINDERARTS
Aantal : Aantal verrichtingen
260 rc39401
Code 39401: ARTHROGRAFIE VAN DE HEUP.
Aantal : Aantal verrichtingen
261 rc39406
Code 39406: ECHOGR. ODZ. BEWEGINGSAPP., REUMATOLOOG
Aantal : Aantal verrichtingen
262 rc39421
Code 39421: HYSTERO-SALPINGOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
263 rc39477
Code 39477: INTRAVASCULAIRE ULTRASOUND.
Aantal : Aantal verrichtingen
264 rc39478
Code 39478: PRENATALE ECHOCARDIOGRAFIE.
Aantal : Aantal verrichtingen
265 rc39479
Code 39479: ECHOGRAFIE VAN DE NIER.
Aantal : Aantal verrichtingen
266 rc39480
Code 39480: ECHO-ENCEPHALOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
267 rc39482
Code 39482: INTRACARDIALE ECHOGRAFIE [ICE].
Aantal : Aantal verrichtingen
268 rc39483
Code 39483: ECHOGRAFIE OOG
Aantal : Aantal verrichtingen
269 rc39484
Code 39484: ECHOGRAFIE AANGEZICHT E/O NEUSBIJHOLTEN
Aantal : Aantal verrichtingen
270 rc39485
Code 39485: ECHOGRAFIE A-VUE IVM ZWANGERSCHAP
Aantal : Aantal verrichtingen
271 rc39487
Code 39487: ECHOGRAFIE IVM OVULATIE-INDUCTIE
Aantal : Aantal verrichtingen
272 rc39489
Code 39489: TRANSRECTALE ECHOGRAFIE PROSTAAT [TRUS]
Aantal : Aantal verrichtingen
273 rc39490
Code 39490: ECHOGRAFIE SCHILDKLIER
Aantal : Aantal verrichtingen
274 rc39492
Code 39492: ECHOGRAFIE BUIKORGANEN
Aantal : Aantal verrichtingen
275 rc39493
Code 39493: OESOPHAGUS ECHOCARDIOGRAFIE TEE
Aantal : Aantal verrichtingen
276 rc39494
Code 39494: ECHOGRAFIE HART
Aantal : Aantal verrichtingen
277 rc39495
Code 39495: HART - DOBUTAMINE STRESS-ECHO -ECHO-DOPPLER-CARDIO
Aantal : Aantal verrichtingen
278 rc39498
Code 39498: ECHOGRAFIE MET INJECTIE
Aantal : Aantal verrichtingen
279 rc39499
Code 39499: INJECTIE ONDER DOORLICHTING
Aantal : Aantal verrichtingen
280 rc39500
Code 39500: CEREBRALE ARTERIOGRAFIE, PERCUTAAN
Aantal : Aantal verrichtingen
281 rc39510
Code 39510: AORTOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
282 rc39512
Code 39512: RETROGR. ARTERIOGR. NIEREN VIA A. FEM.
Aantal : Aantal verrichtingen
283 rc39515
Code 39515: FLUORESCENTIE-ANGIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
284 rc39520
Code 39520: ANGIOCARDIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
285 rc39530
Code 39530: ARTERIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
286 rc39560
Code 39560: PHLEBOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
287 rc39570
Code 39570: INBR. CONTRAST BIJ LYMPHANGIOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
288 rc39774
Code 39774: DUPLEX EXTRACRANIALE HALSVATEN
Aantal : Aantal verrichtingen
289 rc39775
Code 39775: DUPLEX BLOEDVATEN EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
290 rc39881
Code 39881: UROLOGISCHE BEHANDELING DILATATIES EN CATHETERISATIES
Aantal : Aantal verrichtingen
291 rc239452
Code 239452: KOST.DEEL RONTG.GEBITS-EN/OF SCHEDELONDERZ.MAX.1 MAAL PER DAG
Aantal : Aantal verrichtingen
292 rc239455
Code 239455: RÖNTGENGEBITSONDERZOEK, ONGEACHT AANTAL EN SOORT OPNAMEN EN INCLUSIEF EVENTUELE CONTROLEFOTO['S].
Aantal : Aantal verrichtingen
293 rc239457
Code 239457: RÖNTGENSCHEDELONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
294 rc999011
Code 999011 Alle overige coronaire angiografie die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
295 rc999021
Alle overige niet-coronaire angiografie die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
296 rc999031
Alle overige CT-onderzoeken die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
297 rc999041
Alle overige MRI-onderzoeken die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
298 rc999051
Alle overige doorlichting/ contrastonderzoeken die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
299 rc999061
Alle overige interventie die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
300 rc999071
Alle overige echografie die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
301 rc999081
Alle overige hand/bucky onderzoeken die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
302 rc999001
Alle overige röntgenverrichtingen die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
303 rc120001
Code 120001: VENTRIKELDRAINFUNCTIE-ONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
304 rc120003
Code 120003: HERSENPERFUSIE-ONDERZOEK [STATISCH]
Aantal : Aantal verrichtingen
305 rc120005
Code 120005: KWANTITATIEVE HERSENDOORBLOEDING
Aantal : Aantal verrichtingen
306 rc120006
Code 120006: LIQUOR CIRCULATIE ONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
307 rc120010
Code 120010: SPEEKSELKLIERONDERZOEK [EVT. INTERV.+]
Aantal : Aantal verrichtingen
308 rc120011
Code 120011: SCHILDKLIER DISCHARGETEST
Aantal : Aantal verrichtingen
309 rc120012
Code 120012: SCHILDKLIER UPTAKEMETING
Aantal : Aantal verrichtingen
310 rc120013
Code 120013: SCHILDKLIERONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
311 rc120014
Code 120014: BIJSCHILDKLIERONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
312 rc120015
Code 120015: TRAANWEGONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
313 rc120030
Code 120030: STATISCH SKELETONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
314 rc120031
Code 120031: MEERFASEN SKELETONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
315 rc120033
Code 120033: SKELETDENSITOMETRIE GEHELE LICHAAM
Aantal : Aantal verrichtingen
316 rc120034
Code 120034: SKELETDENSITOMETRIE HEUPEN
Aantal : Aantal verrichtingen
317 rc120035
Code 120035: SKELETDENSITOMETRIE LUMBALE WERVELKOLOM
Aantal : Aantal verrichtingen
318 rc120036
Code 120036: GEWRICHTSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
319 rc120043
Code 120043: EJECTIEFRACTIE L.V.
Aantal : Aantal verrichtingen
320 rc120044
Code 120044: EJECTIEFRACTIE L.V. EN R.V.
Aantal : Aantal verrichtingen
321 rc120045
Code 120045: EJECTIEFRACTIEMETING MEERDERE SPANNINGSNIVEAU'S
Aantal : Aantal verrichtingen
322 rc120046
Code 120046: CARDIALE SHUNTMETING
Aantal : Aantal verrichtingen
323 rc120047
Code 120047: FIRST-PASS-HARTONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
324 rc120060
Code 120060: LONGPERFUSIE-ONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
325 rc120061
Code 120061: LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN
Aantal : Aantal verrichtingen
326 rc120063
Code 120063: MUCOCILIAIR TRANSPORT IN DE LONGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
327 rc120064
Code 120064: MUCOCILIAIR TRANSPORT IN DE NEUS
Aantal : Aantal verrichtingen
328 rc120065
Code 120065: SLOKDARMBEWEGINGSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
329 rc120069
Code 120069: GASTRO-OESOPHAGEALE REFLUXONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
330 rc120070
Code 120070: MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
331 rc120071
Code 120071: MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK MEERDERE TRACERS
Aantal : Aantal verrichtingen
332 rc120072
Code 120072: ONTLEDINGSONDERZOEK ONDERDELEN VAN DE MAAG
Aantal : Aantal verrichtingen
333 rc120073
Code 120073: MAAGSLIJMVLIESONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
334 rc120076
Code 120076: ONDERZOEK BLOEDVERLIES TR. DIGESTIVUS 1 DAG
Aantal : Aantal verrichtingen
335 rc120077
Code 120077: ONDERZOEK BLOEDVERLIES TR. DIGESTIVUS MEERDERE DAGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
336 rc120080
Code 120080: LEVER EN MILTONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
337 rc120081
Code 120081: MILTONDERZOEK MET GEDENATUR. ERY'S
Aantal : Aantal verrichtingen
338 rc120082
Code 120082: GALAFVLOED ONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
339 rc120084
Code 120084: ASCITESONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
340 rc120090
Code 120090: LYMFKLIERONDERZOEK + AFVLOEDMETING
Aantal : Aantal verrichtingen
341 rc120091
Code 120091: PARASTERNAAL LYMFEKLIERONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
342 rc120092
Code 120092: SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE +BEELDV.
Aantal : Aantal verrichtingen
343 rc120093
Code 120093: SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE +BEELDV. +OK
Aantal : Aantal verrichtingen
344 rc120094
Code 120094: MAMMOSCINTIGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
345 rc120095
Code 120095: BEENMERGONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
346 rc120100
Code 120100: NIERONDERZOEK STATISCH
Aantal : Aantal verrichtingen
347 rc120101
Code 120101: RENOGRAFIE
Aantal : Aantal verrichtingen
348 rc120102
Code 120102: RENOGRAFIE +FARMACOL. INTERV.
Aantal : Aantal verrichtingen
349 rc120103
Code 120103: VESICO-URETERALE REFLUXONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
350 rc120104
Code 120104: RENOGRAFIE + V-U REFLEX BEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
351 rc120106
Code 120106: RENOGRAFIE + KLARINGSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
352 rc120107
Code 120107: ONDERZOEK SCROTALE DOORBLOEDING
Aantal : Aantal verrichtingen
353 rc120110
Code 120110: ONDERZOEK NEURO-ECTODERMAALWEEFSEL 1 DAG
Aantal : Aantal verrichtingen
354 rc120111
Code 120111: ONDERZOEK NEURO-ECTODERMAALWEEFSEL MEERDERE DAGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
355 rc120112
Code 120112: BIJNIERSCHORSONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
356 rc120113
Code 120113: BIJNIERMERGONDERZOEK
Aantal : Aantal verrichtingen
357 rc120130
Code 120130: RECEPTORENONDERZOEK 1 DAG
Aantal : Aantal verrichtingen
358 rc120131
Code 120131: RECEPTORENONDERZOEK 2 DAGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
359 rc120150
Code 120150: FLEBOGRAFIE EXTREMITEITEN
Aantal : Aantal verrichtingen
360 rc120152
Code 120152: TUMORLOCALISATIE MBV PEPTIDEN
Aantal : Aantal verrichtingen
361 rc120153
Code 120153: TUMORLOKALISATIE MBV GA, TI, V DSMA
Aantal : Aantal verrichtingen
362 rc120154
Code 120154: ABCES/ONTSTEKINGSLOCALISATIE
Aantal : Aantal verrichtingen
363 rc120156
Code 120156: ORGAANPERFUSIE
Aantal : Aantal verrichtingen
364 rc120160
Code 120160: GFR [SINGLE SHOT-METHODE]
Aantal : Aantal verrichtingen
365 rc120161
Code 120161: ERPF [SINGLE SHOT-METHODE]
Aantal : Aantal verrichtingen
366 rc120162
Code 120162: GFR EN EPRF [CONTANTE INFUSIE-METHODE]
Aantal : Aantal verrichtingen
367 rc120170
Code 120170: PLASMAVOLUMEBEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
368 rc120171
Code 120171: ERYTROCYTENVOLUMEBEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
369 rc120172
Code 120172: EXTRA CELLULAIRVOLUMEBEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
370 rc120173
Code 120173: EIWITVERLIESBEPALING VIA TR. DIGESTIVUS
Aantal : Aantal verrichtingen
371 rc120174
Code 120174: ERYTROCYTENOVERLEVINGSDUURBEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
372 rc120175
Code 120175: TROMBOCYTENOVERLEVINGSDUURBEPALING
Aantal : Aantal verrichtingen
373 rc120176
Code 120176: SCHILLINGTEST
Aantal : Aantal verrichtingen
374 rc120177
Code 120177: IJZERKINETIEK
Aantal : Aantal verrichtingen
375 rc120178
Code 120178: BEPALING GALZUUR METABOLISME
Aantal : Aantal verrichtingen
376 rc120179
Code 120179: C14 UREUM ADEMTEST
Aantal : Aantal verrichtingen
377 rc120203
Code 120203: SPECT HERSENBLOEDING
Aantal : Aantal verrichtingen
378 rc120205
Code 120205: SPECT RECEPTOREN IN HERSENEN
Aantal : Aantal verrichtingen
379 rc120230
Code 120230: SPECT SKELET DETAIL
Aantal : Aantal verrichtingen
380 rc120240
Code 120240: SPECT MYOCARD RUST
Aantal : Aantal verrichtingen
381 rc120241
Code 120241: SPECT MYOCARD STRESSTEST
Aantal : Aantal verrichtingen
382 rc120244
Code 120244: SPECT MYOCARD VITALITEIT
Aantal : Aantal verrichtingen
383 rc120245
Code 120245: SPECT HARTKAMERS RUST
Aantal : Aantal verrichtingen
384 rc120246
Code 120246: SPECT HARTKAMERS STRESSTEST
Aantal : Aantal verrichtingen
385 rc120255
Code 120255: SPECT THORAX
Aantal : Aantal verrichtingen
386 rc120260
Code 120260: SPECT LONGPERFUSIE
Aantal : Aantal verrichtingen
387 rc120261
Code 120261: SPECT LONGVENTILATIE
Aantal : Aantal verrichtingen
388 rc120280
Code 120280: SPECT ABDOMEN
Aantal : Aantal verrichtingen
389 rc120300
Code 120300: SPECT NIERSCHORS
Aantal : Aantal verrichtingen
390 rc120310
Code 120310: SPECT RECEPTORENONDERZOEK 1 DAG
Aantal : Aantal verrichtingen
391 rc120311
Code 120311: SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE DAGEN
Aantal : Aantal verrichtingen
392 rc120500
Code 120500: PET PARTIEEL
Aantal : Aantal verrichtingen
393 rc120501
Code 120501: PET WB
Aantal : Aantal verrichtingen
394 rc999002
Alle overige nucleair geneeskundige verrichtingen die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen
395 rc120400
Code 120400: BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I-131
Aantal : Aantal verrichtingen
396 rc120401
Code 120401: BEHANDELING GROOT STRUMA MET I-131
Aantal : Aantal verrichtingen
397 rc120402
Code 120402: BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131
Aantal : Aantal verrichtingen
398 rc120403
Code 120403: BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLL.
Aantal : Aantal verrichtingen
399 rc120404
Code 120404: THERAPIE PL.EXSUDAAT/ASCITIS MET RADIOACTIEF COLL.
Aantal : Aantal verrichtingen
400 rc120405
Code 120405: BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32
Aantal : Aantal verrichtingen
401 rc120406
Code 120406: BEHANDELING BOTMETASTASEN MET SR-89
Aantal : Aantal verrichtingen
402 rc120407
Code 120407: BEHANDELING BOTMETASTASEN MET RE-186
Aantal : Aantal verrichtingen
403 rc120408
Code 120408: BEHANDELING BOTMETASTASEN MET SmA-153
Aantal : Aantal verrichtingen
404 rc120410
Code 120410: BEHANDELING NEURO-ENDOCRIENE TUMOREN
Aantal : Aantal verrichtingen
405 rc120411
Code 120411: BEHANDELING LEVERTUMOREN MET I-131.
Aantal : Aantal verrichtingen
406 rc999003
Alle overige nucleair geneeskundige behandelingen die u niet onder één van bovenstaande coderingen kunt plaatsen
Aantal : Aantal verrichtingen

Terug naar zoekpagina