Naam
Landelijk Register Zorgaanbieders
Afkorting
LRZa
Beschrijving

Het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is het openbare register waarin alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd staan. De wettelijke basis van het LRZa is artikel 12 van de Wkkgz.

LRZa | CIBG

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in de actieve zorgaanbieders.
Het LRZa vormt de basis voor diverse andere wettelijke registraties (WTZa: Meldplicht, Toelatingsvergunning, Jaarverantwoording Zorg) en biedt ook publiek inzicht in al deze registraties.
Zorgaanbiedersportaal | CIBG

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG

Zorgaanbiedersportaal@minvws.nl

Zorgaanbiedersportaal | CIBG

LRZa | CIBG

Brondata beschikbaar

 

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
07-10-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
VWS – directie PZo
Belangrijkste financier(s)
VWS – directie PZo
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Openbare gezondheidszorg
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
 • AGB-code
 • KvK-nummer
 • Meldplicht
 • Toelatingsvergunning
 • Vestigingsinformatie
 • Zorgaanbieders
 • Zorgsoort
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ca. 220.000 Instellingen, praktijken

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens: Het LRZa gebruik onderliggende bronnen
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Niemand registreert direct; het LRZa gebruik onderliggende bronnen

Specialisme
Zorg in breedste zin
Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het LRZa is een openbaar register.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zorgaanbiedersportaal | CIBG

Contactgegevens publiek

CIBG

Zorgaanbiedersportaal@minvws.nl

Zorgaanbiedersportaal | CIBG

LRZa | CIBG

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Overheid
 • Patiëntenorganisaties
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting Rijk
 • Brancherapporten
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl
Soortgelijke gegevensbronnen
Handelsregister (HR) vd KvK, AGB-register van Vektis, Locatieregister, Meldplichtregister, Toelatingsvergunningen