Naam
BBMRI-NL Biobank Catalogue
Afkorting
BBMRI
Beschrijving

Het betreft informatie over beschikbare collecties lichaamsmateriaal en daarmee geassocieerde gegevens. Met de BBMRI-NL Biobankcatalogus kunt u:

 • Een overzicht krijgen van de biobanken die verbonden zijn aan BBMRI-NL.
 • Collecties vinden op basis van algemene karakteristieken, zoals de aanwezigheid van bepaalde typen biomaterialen, de betrokkenheid van bepaalde instellingen of onderzoekers, de ziektes waarop de collectie zich richt, publicaties, etc.
 • Het overzicht van collecties bekijken in geaggregeerde vorm.

De catalogus zelf bevat enkel metadata. Onderstaande informatie heeft meestal betrekking op de onderliggende collecties. De catalogus bevat ook contactgegevens.

Gebruiksdoel

Biomedisch onderzoek (c.q. faciliteren van toegang tot biobankcollecties).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

BBMRI-NL
Voor informatie E-mail: info@bbmri.nl
Website: BBMRI.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Per biobank /studie verschillend

Beheerder gegevensbron
Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Eigenaar gegevensbron
De geregistreerden
Actualisatiedatum
22-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Een deel van de collecties bevat materiaal en gegevens uit registraties die verzameld zijn in het kader van medische behandeling. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) spelen daarbij een rol. Voor veel andere biobanken bestaat geen wettelijke plicht tot verzameling en is dit vrijwillig veelal ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. 

De 'Federa-gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal' en de 'Code Goed Gebruik', vormen een belangrijk kader voor de verzamelingen. In sommige gevallen is lichaamsmateriaal ook verzameld onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo).

Opdrachtgever(s)
Uiteenlopend
Belangrijkste financier(s)
Uiteenlopend
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Biologische factoren
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Preventie gericht op determinanten
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Internationaal via samenwerkingen van biobankbeheerders en –onderzoekers in internationaal verband (bijvoorbeeld EPIC), Nederland, Provincies, Regio's, Gemeenten en Lokaal: ziektespecifieke verzamelingen, ziekenhuiscollecties en populatiecohorten.
Eenheden in de gegevens

Afhankelijk van studie of biobank burgers of patiënten

Methode van gegevensverzameling
Divers; Afhankelijk van studie of biobank. Die is afhankelijk van de betreffende gegevensbron in de BBMRI-NL Biobankcatalogus.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Per biobank / studie verschillende respondenten, zoals:

 • Burgers / Consumenten
 • Patiënten
 • Apothekers
 • Huisartsen

 

Per biobank / studie verschillend; informatie wordt hoofdzakelijk aangeleverd door:

 • Onderzoekers
 • Biobank- en gegevensbeheerders
Sector
 • Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Per biobank / studie verschillend:

 • Apotheken
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Onderzoeksinstellingen en -afdelingen (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend verbonden aan UMC's)
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Verschillend per opgenomen biobank of studie

Bijzonderheden

Wat zijn  de belangrijkste variabelen:

De kernvariabelen van de catalogus (c.q. de belangrijkste metadata van aangesloten biobankcollecties) zijn: soort verzameling, bestudeerde ziekte, gegevenscategorieën, soort verzameld materiaal, experimentele gegevens, geslacht, leeftijd, aantal deelnemers, beschrijving, publicaties, organisatiestructuur en beleid inzake gegevenstoegang.

Eerste meetjaar:

Verschilt per opgenomen biobank of studie

Operationeel ja/nee:

De BBMRI-catalogus is operationeel, voor de opgenomen biobanken zelf kan dat zowel ja als nee zijn. Sommige biobanken verzamelen geen nieuwe gegevens meer.

Eigenaar van de gegevensverzamelingen:

Per biobank /studie verschillend, ze vallen onder uiteenlopende beheersvormen, zie de catalogus.

Gerelateerde gegevensbronnen:

BBMRI-ERIC Directory. BBMRI-NL is onderdeel van het Europees infrastructuurconsortium BBMRI-ERIC. De BBMRI-ERIC Directory is de Europese catalogus en is toegankelijk via deze link

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2018 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2019 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2020 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2021 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2022 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
2023 Uiteenlopend: van n~100 (kleine ziektespecifieke collecties) tot n~100.000 (grote populatiecohorten) of meer. Deze gegevens worden door verschillende (onderzoeks)instellingen aangeleverd. Uiteenlopend per biobank / studie Uiteenlopend per biobank / studie
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Dit is per biobank of studie verschillend; zie hiervoor de informatie in de BBMRI-NL catalogus.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De BBMRI-NL catalogus is volledig openbaar toegankelijk en biedt informatie over de beschikbaarheid en toegangsvoorwaarden per opgenomen collectie

Contactgegevens publiek

BBMRI-NL
Voor informatie E-mail: info@bbmri.nl
Website: BBMRI.nl

Beschikbare publicaties

Via de BBMRI-website en per gegevensverzameling via de BBMRI-catalogus.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers
Verwachte wijzigingen

Mogelijk, maar dat verschilt per biobank of studie.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Mogelijk, maar dat zal per biobank of studie moeten worden beoordeeld.