Zorggegevens

Farmacie Informatiesysteem

Algemeen

Naam
Farmacie Informatiesysteem
Afkorting
FIS
Beschrijving

Het Farmacie Informatiesysteem (FIS) biedt informatie over het geneesmiddelengebruik van alle verzekerden in Nederland. Deze informatie wordt op declaratieniveau vastgelegd en bevat naast gegevens over de voorgeschreven geneesmiddelen ook informatie over de voorschrijver, afleveraar en de verzekerden.

Gebruiksdoel

Schadelastinformatie farmaceutische hulp biedt de mogelijkheid om op structurele wijze (detail)informatie te verzamelen ten aanzien van de farmaceutische hulp in Nederland. Met behulp van Schadelastinformatie farmaceutische hulp kunnen de volgende informatiebehoeften worden ingevuld:

 • Het verstrekken van spiegel- en benchmarkinformatie voor zorgverzekeraars;
 • Inzicht in de schadelastontwikkeling;
 • Analyses ten behoeve van de zorginkoop;
 • De ontwikkeling van beleidsinformatie;
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van verzekeraarsbudgetten;
 • Inzicht in de (mogelijke) effecten van compartimentverschuivingen binnen de sector;
 • Ad-hoc analyses;
 • Controles;
 • Inzicht in de kostenontwikkelingen van jaar-op-jaar;
 • NZa of andere instanties in het kader van hun wettelijke taken informatie verstrekken, zodat zij niet altijd verzekeraars daarmee hoeven belasten;
 • Analyses in onderzoeken ter ondersteuning van onderzoek door zorgverzekeraars in het kader van controle en fraude;
 • Leveren van broninformatie ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke regelingen, zoals risicoverevening.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Zie de website van Vektis

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de pagina Vektis Open Databestanden op de website.

Beheerder gegevensbron
Vektis C.V.
Eigenaar gegevensbron
Vektis C.V.
Actualisatiedatum
06-01-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Zorgverzekeraars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland namens de afzonderlijke Nederlandse zorgverzekeraars
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens zorgverzekeraars
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2008
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Afleverdatum
 • Artikelnummer
 • Declaratiebedrag
 • Voorschrijver
 • Afleveraar
 • Hoeveelheid afgeleverd
 • BSN

Gegevens worden maandelijks aangeleverd, maar alle declaraties zijn pas na 2 jaar volledig inzichtelijk.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemene informatie:
Via een verzoek aan Vektis, dit verzoek zal dan beoordeeld worden.

Codeboek:
Zie de verwijzing naar de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities. Het gaat om het meest actuele bestand QF301. (QF301 versie 2.0)

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Zie de website van Vektis

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet in dit tabblad beschikbaar.

Terug naar zoekpagina