Naam
Health Study Caribisch Nederland
Afkorting
HSCN 2017
Beschrijving

Health Study Caribisch Nederland is uitgevoerd in 2017. Het is een zeer uitgebreid gezondheidsonderzoek waarin naast een vragenlijst ook lichaamsmateriaal is afgenomen en andere metingen zijn gedaan. De dataset bevat allerlei (geschatte) bevolkingspercentages over zorggebruik, ziekteverdeling, sanitaire voorzieningen, sociale contacten, meningen over vaccinaties, medicijngebruik, drugsgebruik en leefstijl over de Caribische bevolking van 2017.

Gebruiksdoel

Ondersteunen en ontwikkelen van gezondheidsbeleid in CN.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

CBS

Naam contactpersoon:

Infoservice

Telefoon:

088 570 70 70

E-mail:

infoservice@cbs.nl

Adres:

Postbus 24500

Postcode/plaats:

2490 HA Den Haag

URL website:

www.cbs.nl/infoservice

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • De lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
21-12-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Welke wetten

Wet Publieke Gezondheid

Opdrachtgever(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • De lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Type gegevensverzameling
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Openbare gezondheidszorg
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Geluk
 • Gezondheid
 • leefstijl (roken, alcoholgebruik, drugs, voeding, beweging, seksuele gezondheid)
 • medicatiegebruik
 • Sociale contacten
 • Vaccinatie
 • ziekte
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Caribisch Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Schriftelijke vragenlijst op locatie waarbij hulp bij het invullen op afroep beschikbaar was
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2017
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Eenmalig

Bijzonderheden

Voor een deel wordt er vergelijkbare enquêtedata verzameld m.b.v. de Omnibusenquête Caribisch Nederland (in 2013, 2017/2018 en 2021).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 Gegevensverzameling vond plaats op de drie eilanden, na elkaar in de tijd Uitgezette steekproef was 7768 24,3%
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

De gebruikelijke privacy waarborgen (geen publicatie van informatie over cellen met een te klein aantal respondenten)

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

CBS

Naam contactpersoon:

Infoservice

Telefoon:

088 570 70 70

E-mail:

infoservice@cbs.nl

Adres:

Postbus 24500

Postcode/plaats:

2490 HA Den Haag

URL website:

www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

https://ef3dee4e-836a-41fe-af43-8714cc0e99fe.filesusr.com/ugd/98f703_6c3885f07e8e46d287144476c84bef17.pdf?index=tru (SABA)

https://bonairegov.com/fileadmin/user_upload/FINALRapportBonnaire23032020.pdf

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • De lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Verwachte wijzigingen

N.v.t., onderzoek afgesloten.

Voorgaande bron
Health Study 2002