Naam
Verwijsindex risicojongeren
Afkorting
VIR
Beschrijving

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.

Gebruiksdoel

Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij buiten de verwijsindex om kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft iedere jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. In 2015 is hieraan een gezinsfunctionaliteit toegevoegd, die het mogelijk maakt dat hulpverleners van elkaars betrokkenheid bij andere jeugdigen binnen eenzelfde gezin op de hoogte worden gesteld.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Tel.: 070 340 5487
E-mail: zie contactformulier op website

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
08-09-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Welke wetten

Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren)
Jeugdwet § 7.1

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Preventie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Risicojongeren tot 23 jaar

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Meldingsbevoegd zijn functionarissen van instanties welke werkzaam zijn op de terreinen jeugdhulp, (jeugd) gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en politie en justitie, door hun instantie als meldingsbevoegd zijn aangewezen en waarvan de instantie afspraken met de gemeente heeft gemaakt zoals bedoeld in art. 7.1.3.1. van de Jeugdwet. Daarnaast kunnen ook functionarissen meldingsbevoegd zijn die niet bij één van de voornoemde instanties in dienst zijn, maar wel op bedoelde terreinen werken en hierover met de gemeente waarin zij werkzaam zijn afspraken hebben gemaakt zoals bedoeld in art. 7.1.3.1. van de Jeugdwet.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
 • Basisscholen
 • Beroepsonderwijs
 • Bureau Halt
 • Gecertificeerde instelllingen jeugdhulp
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Gemeenten, consultatiebureaus
 • Gemeenten, gemeentelijke kredietbanken
 • Gemeenten, gezondheidsdiensten
 • Gemeenten, GGD-instellingen
 • Gemeenten, leerplichtambtenaren
 • Huisartsen
 • Huisartsenzorg
 • Instellingen voor (hoger) beroepsonderwijs
 • Instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
 • Jeugd-GGZ-instellingen
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Jeugdwelzijn instellingen
 • Maatschappelijke instellingen, ondersteuning
 • MEE-organisatie
 • Politie
 • Primair onderwijs
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
 • Speciaal onderwijs
 • Verslavingszorginstellingen
 • Voogdij-instellingen
 • Voortgezet onderwijsinstellingen
 • Ziekenhuizen, afdeling spoedeisende hulp
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

De Verwijsindex Jongeren (VIR) is een landelijk systeem zonder inhoudelijke dossiergegevens, kortom een verwijsindex op basis van een uniek persoonsgegeven.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alleen beschikbaar voor geautoriseerde personen werkzaam in de Jeugdhulpverlening.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Tel.: 070 340 5487
E-mail: zie contactformulier op website

Beschikbare publicaties

Zie ook de pagina op de website van de VNG voor meer achtergrondinformatie.

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Hulpverleners
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)