Volksgezondheidenzorg.info

Verwijsindex risicojongeren

Algemeen

Naam
Verwijsindex risicojongeren
Afkorting
VIR
Beschrijving

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.

Gebruiksdoel

Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij buiten de verwijsindex om kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft iedere jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. In 2015 is hieraan een gezinsfunctionaliteit toegevoegd, die het mogelijk maakt dat hulpverleners van elkaars betrokkenheid bij andere jeugdigen binnen eenzelfde gezin op de hoogte worden gesteld.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Bezoekadres:
Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG)
Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postadres:
CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Tel.: 070 340 5487
E-mail: zie contactformulier op website
Zie de beschrijving 'Verwijsindex risicojongeren' op de website van de Rijksoverheid

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
11-07-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Welke wetten

Wet op de Jeugdzorg (WJZ), vanaf 01/01/2015: de Jeugdwet.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Preventie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Risicojongeren tot 23 jaar

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Hulpverleners van risicojongeren tot 23 jaar. De Verwijsindex Jongeren (VIR) is een landelijk signaleringssysteem waar de lokale verwijsindexen vanuit gemeenten zijn aangesloten. De meldingen vanuit lokaal worden aan het landelijk systeem doorgegeven.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Beroepsonderwijs
 • Bureau Halt
 • Bureau Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorginstelling
 • Gemeente, consultatiebureau
 • Gemeente, gemeentelijke kredietbank
 • Gemeente, gezondheidsdienst
 • Gemeente, GGD-instelling
 • Gemeente, leerplichtambtenaar
 • Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek
 • Huisarts
 • Huisartsenzorg
 • Jeugd-GGZ-instelling
 • Jeugdwelzijn instelling
 • Maatschappelijke instelling, ondersteuning
 • MEE-organisatie
 • Politie
 • Primair onderwijs
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
 • Speciaal onderwijs
 • Verslavingszorginstelling
 • Voogdij-instelling
 • Voortgezet onderwijs
 • Ziekenhuis, afdeling spoedeisende hulp
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

De Verwijsindex Jongeren (VIR) is een landelijk systeem zonder inhoudelijke dossiergegevens, kortom een verwijsindex op basis van een uniek persoonsgegeven.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor meer achtergrondinformatie zie de website 'Verwijsindex risicojongeren' en de website 'Voor de jeugd'.

Contactgegevens publiek

Bezoekadres:
Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG)
Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postadres:
CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Tel.: 070 340 5487
E-mail: zie contactformulier op website
Zie de beschrijving 'Verwijsindex risicojongeren' op de website van de Rijksoverheid

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Hulpverleners
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Naar Metadatabase