Naam
Zelfstandigen Enquête Arbeid
Afkorting
ZEA
Beschrijving

De ZEA is een enquête-onderzoek onder zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder, woonachtig in Nederland.

Gebruiksdoel

Het doel van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, werktijden, ziekte, functioneren, inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling van zelfstandig ondernemers.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

CBS Open data StatLine

Open data beschikbaar

Online, geaggregeerd in de StatLine-tabellen:

StatLine - Datasets via thema (cbs.nl)

Microdata onder voorwaarden:

Via Remote access

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Actualisatiedatum
22-01-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Belangrijkste financier(s)
TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Enquete, zie onderzoeksbeschrijvingen.
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
 • Ziekteverzuim
Gekoppelde trefwoorden
 • Arbeidsongevallen
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Fysieke arbeidsbelasting
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Ziekteverzuim
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zelfstandig ondernemers

Methode van gegevensverzameling
Vragenlijsten: respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zelfstandig ondernemers

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweejaarlijks

Bijzonderheden

Zie onderzoeksbeschrijvingen

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Onder voorwaarden is dan maatwerk mogelijk. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in de StatLine-tabellen:

StatLine - Datasets via thema (cbs.nl)

Microdata onder voorwaarden:

Via Remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Via de korte onderzoeksbeschrijvingen van beide onderzoeken is alle documentatie van de onderzoeken te vinden. Vragenlijst, stroomschema, methodologische verantwoording, overzicht van de uitkomsten. Artikelen zijn via de CBS en de TNO websites te raadplegen.

Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) (cbs.nl)

Afnemers/gebruikers
 • Eurostat (EU)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • RA onderzoekers
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • AZW StatLine
 • Benchmarktool Monitor Arbeid TNO
 • CBS, ZZP dossier
 • Website CBS StatLine
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Zie onderzoeksbeschrijving

Soortgelijke gegevensbronnen
geen