Volksgezondheidenzorg.info

Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie

Algemeen

Naam
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie
Afkorting
NOTR
Beschrijving

Orgaantransplantatieprogramma’s registreren NOTR-informatie. Voor een deel van organen worden de gegevens in een lokale applicatie ingevoerd en wordt deze informatie periodiek naar landelijk database van de NOTR verstuurd. Voor het andere deel van de organen wordt de follow-up wordt via een web-applicatie geregistreerd. De NOTR bevat naast de basale informatie die benodigd is om de transplantatieprogramma’s te monitoren, ook enige items die wetenschappelijk relevant worden geacht.

Gebruiksdoel

De NOTR is opgezet om tot een uniforme, landelijke orgaantransplantatieregistratie te komen. De NOTR heeft ook tot doel om de transplantatiecentra zelf te kunnen voorzien van gegevens voor kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Alsmede het inzicht geven in transplantatieresultaten en follow-up van levende donoren t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de transplantatieprogramma’s.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Transplantatie Stichting
Postbus 2304
2301 CH Leiden
E-mail: info@transplantatiestichting.nl
Website Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Actualisatiedatum
19-04-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Er wordt voldaan aan diverse protocollen, nationale wetten en EU-richtlijnen. Voor meer informatie zie de pagina Wet- en regelgeving op de NTS website.

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Belangrijkste financier(s)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten respectievelijk donoren

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens transplantatiecentra
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
Transplantatie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Transplantatiecentra, voor meer informatie zie de pagina Alle transplantatiecentra op de NTS website.

Eerste meetjaar
1968
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, na elk contact.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Leeftijd ontvanger, transplantatiedatum, follow-up datum, transplantaatfaaldatum, overlijdensdatum, type donor, afstotingsfrequentie, transplantaatfunctie, optreden maligniteiten en gebruik immunosuppressieve middelen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Zie de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting voor algemene data. Voor meer detailinformatie is toestemming van de betrokken transplantatieprogramma’s (via NOTR beheercommissie) nodig.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Nederlandse Transplantatie Stichting voor diverse cijfers, zoals jaarverslagen.
Zie de website van het Donorregister met meer detailcijfers.

Contactgegevens publiek

Nederlandse Transplantatie Stichting
Postbus 2304
2301 CH Leiden
E-mail: info@transplantatiestichting.nl
Website Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Transplantatiecentra
  • Zorgaanbieders
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Beleid VWS
  • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
  • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina