Naam
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen)
Afkorting
GIP, hulpmiddelen
Beschrijving

Via het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) verzamelt Zorginstituut Nederland sinds 1996 systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van hulpmiddelen (hulpmiddelenzorg verleend op basis van de Zorgverzekeringswet). De gegevens zijn afkomstig van negentien zorgverzekeraars (dekkingsgraad: circa 98% van de verzekerdenpopulatie) en worden door het GIP bewerkt en ontsloten onder meer via de GIPdatabank.

Het gebruik van hulpmiddelen kan worden uitgesplitst naar: verzekerdenkenmerken (leeftijd/geslacht en regio), soort hulpmiddel (ISO-classificatie) en soort zorgverlener. Outputvariabelen zijn: gedeclareerde kosten, het aantal declaraties, totale kosten en aantallen gebruikers.

Gebruiksdoel

Brengt de ontwikkelingen in het gebruik van hulpmiddelen (Zorgverzekeringswet) en de daarmee gepaard gaande kosten in kaart, ter ondersteuning en evaluatie van het (te voeren) beleid op het gebied van de hulpmiddelenzorg en het verschaffen van spiegelinformatie aan de deelnemende zorgverzekeraars.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland

Team Datamanagement

E-mail: infogip@zinl.nl

Website: GIPdatabank

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

In de loop van 2018 is een open dataset met kengetallen beschikbaar gesteld.

Beheerder gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Actualisatiedatum
07-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorginstituut Nederland
Belangrijkste financier(s)
Zorginstituut Nederland
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Financiële gegevens
 • Hulpmiddelen
 • Individuen
 • Meetpunten
 • Patiënten
 • Patiëntcontacten
Methode van gegevensverzameling
Uit declaratiegegevens zorgverzekeraars
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medewerkers apotheken
 • Medewerkers hulpmiddelenleveranciers
 • Medewerkers zorgverzekeringen
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 19 organisaties.

 • Hulpmiddelen leveranciers (waaronder: apotheken)
 • Zorgverzekeraars
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

 • Verzekerdenkenmerken: leeftijd, geslacht, woonregio
 • Uitgiftes/receptregels: afleverdatum, aflevermoment, afleveraarsoort
 • Geneesmiddel: soort hulpmiddel en ISO-code, monitor-code
 • Voorschrijversoort: huisarts en soort specialist
 • Kosten: afleververgoeding, kosten hulpmiddelen
 • Aantallen gebruikers

Verwijzing naar de Staat van Volksgezondheid en Zorg:

Zie ook deze gegevens over het Genees- en Hulpmiddelen Informatieproject op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De GIPdatabank is openbaar toegankelijk. Daarnaast kent de GIPdatabank een besloten gedeelte voor organisaties waarmee het Zorginstituut een aparte overeenkomst heeft afgesloten, en voor de aan de GIP deelnemende zorgverzekeraars waar spiegelinformatie wordt aangeboden.

Voor het codeboek geldt het standaard record layout (SRL) van de gegevensstroom GIP hulpmiddelen die is gebaseerd op de EI-standaarden van Vektis (hulpmiddelen = AP304 en LH307). De codetabellen die gebruikt worden bij deze EI-standaarden zijn ook van toepassing bij de gegevensstromen van het GIP. Bij sommige rubrieken wordt er om een andere indeling gevraagd. Voor de directe link naar de EI-standaard van Vektis zie de links LH307 en AP304.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website GIPdatabank.

Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland

Team Datamanagement

E-mail: infogip@zinl.nl

Website: GIPdatabank

Beschikbare publicaties

Zie de website GIPdatabank.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverleners
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting Rijk
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Uitbreiding aantal deelnemende zorgverzekeraars, waardoor een landelijke dekking (100%) zal ontstaan.