Volksgezondheidenzorg.info

Donorregister

Algemeen

Naam
Donorregister
Beschrijving

Het register geeft ten eerste uitvoering aan de Wet op de orgaandonatie. De rechtszekerheid van de burgers wordt door de centrale registratie van wilsbeschikkingen gewaarborgd. Daarnaast vervult het Donorregister een belangrijke functie als centraal informatiepunt. Het Donorregister is bij overlijden van een patiënt raadpleegbaar voor de behandeld arts. Het geautomatiseerde datasysteem ODISYS van het Donorregister is een belangrijke bron van informatie. Het Donorregister verspreidt via het jaarverslag, op de website en op aanvraag overzichten uit en over het register. Deze cijfers zijn belangrijk voor beleidsmakers binnen het Ministerie, maar ook voor beleidsmakers van de verschillende organisaties in het veld.

Gebruiksdoel

Het Donorregister heeft twee kerntaken: registratie van wilsbeschikkingen (inclusief de jaarlijkse aanschrijvingen) en verstrekking van informatie uit en over het register. Het Donorregister registreert in een centraal systeem de wensen van de Nederlandse ingezetenen van twaalf jaar en ouder omtrent orgaan- en weefseldonatie. Het Donorregister is een centraal informatiepunt voor iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, voor artsen, burgers en beleidsmakers. Zo is de actuele registratie van keuzes over orgaan- en weefseldonatie 24 uur per dag, zeven dagen per week raadpleegbaar voor artsen en beantwoordt de helpdesk tijdens kantooruren alle vragen over donorregistratie. Ook verstrekt het Donorregister actuele cijferoverzichten uit het register.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Donorregister
Antwoordnummer 10150
6460 ZP Kerkrade
Tel.: 0900 821 21 66
E-mail: info@donorregister.nl
Website Donorregister

Beheerder gegevensbron
Donorregister
Eigenaar gegevensbron
Donorregister
Actualisatiedatum
14-11-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet op de orgaandonatie (WOD)
 • Privacy-wetgeving
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Donoren

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
Transplantatie
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Keuze
 • Sekse
 • Leeftijd
 • Geografische verdeling
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, het Donorregister verspreidt informatie via het jaarverslag.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Actuele informatie staat op de website. Zie ook de pagina Cijfers over de interpretatie van de informatie.

Contactgegevens publiek

Donorregister
Antwoordnummer 10150
6460 ZP Kerkrade
Tel.: 0900 821 21 66
E-mail: info@donorregister.nl
Website Donorregister

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Soortgelijke gegevensbronnen
De Nederlandse Transplantatie Stichting

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina