Naam
Donorregister
Beschrijving

Het register geeft ten eerste uitvoering aan de Wet op de orgaandonatie (Wod). De rechtszekerheid van de burgers wordt door de centrale registratie van wilsbeschikkingen gewaarborgd. Daarnaast vervult het Donorregister een belangrijke functie als centraal informatiepunt. Het Donorregister is bij overlijden van een patiënt raadpleegbaar voor de behandeld arts. Het geautomatiseerde datasysteem DORA van het Donorregister is een belangrijke bron van informatie. Het Donorregister verspreidt via de website en op aanvraag overzichten uit en over het register. Deze cijfers zijn belangrijk voor beleidsmakers binnen het Ministerie, maar ook voor beleidsmakers van de verschillende organisaties in het veld.

Gebruiksdoel

Het Donorregister heeft twee kerntaken: registratie van wilsbeschikkingen (inclusief de maandelijkse aanschrijvingen) en verstrekking van informatie uit en over het register. Het Donorregister registreert in een centraal systeem de wensen van de Nederlandse ingezetenen van twaalf jaar en ouder omtrent orgaan- en weefseldonatie. Is iemand 18 jaar of ouder en vult diegene geen keuze in? Dan komt in het register bij die naam te staan ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Het Donorregister is een centraal informatiepunt voor iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, voor artsen, burgers en beleidsmakers. Zo is de actuele registratie van keuzes over orgaan- en weefseldonatie 24 uur per dag, zeven dagen per week raadpleegbaar voor artsen en beantwoordt de helpdesk tijdens kantooruren alle vragen over donorregistratie. Ook verstrekt het Donorregister actuele cijferoverzichten uit het register.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Donorregister
Postbus 3172
6401 DR Heerlen
Tel.: 0900 821 21 66
E-mail: info@donorregister.nl
Website Donorregister

Beheerder gegevensbron
Donorregister
Eigenaar gegevensbron
Donorregister
Actualisatiedatum
07-07-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet op de orgaandonatie (Wod)
Regelt centrale registratie van wilsbeschikkingen, rechtvaardige verdeling van de beschikbaar gekomen organen en weefsels, rechtszekerheid aan betrokkenen en het voorkomen van handel in organen en weefsels, ook voor donatie bij leven.

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl)
Zorgt voor veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat voor geneeskundige behandeling wordt ingezet.

Eisenbesluit lichaamsmateriaal
Bevat aanvullende eisen over de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal bij het ontvangen, bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal en gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Donoren

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
Transplantatie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Keuze
 • Sekse
 • Leeftijd
 • Geografische verdeling

Informatie die geregistreerd wordt:

 • Persoonsgegevens van burgers met bijbehorende keuze.
 • Sinds wanneer iemand geregistreerd is.
 • Registratienummer.
 • Of de keuze is gemaakt via DigiD of een papieren formulier.
 • Keuzewijzigingen.
 • Welke brieven/ formulieren/aanschrijvingen verstuurd zijn.
 • Respons van burger.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, het Donorregister verspreidt informatie via de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Actuele informatie staat op de website

Contactgegevens publiek

Donorregister
Postbus 3172
6401 DR Heerlen
Tel.: 0900 821 21 66
E-mail: info@donorregister.nl
Website Donorregister

Beschikbare publicaties

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/3-7-miljoen-meer-actieve-registraties-in-donorregister-sinds-2020

 

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet in werking getreden. Hierdoor komt iedere ingezetene van Nederland (18+) met een keuze in het Donorregister te staan. Vult iemand geen keuze in, dan wordt diegene geregistreerd met “geen bezwaar” tegen orgaandonatie.

Soortgelijke gegevensbronnen
De Nederlandse Transplantatie Stichting