Naam
TRIP Biovigilantie
Afkorting
TRIP
Beschrijving

Ontvangen, registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van humane weefsels en cellen, met als doel het verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen. Ook de bevindingen van nader onderzoek door de voor weefselvigilantie (WV) verantwoordelijke persoon (‘Weefselvigilantie functionaris’) in het ziekenhuis of de weefselinstelling. Door registratie kan men gerichter aanbevelingen doen, waardoor de veiligheid van het gebruik van lichaamsmateriaal verder verhoogd kan worden. Tevens wordt jaarlijks navraag gedaan naar het aantal gedistribueerde/toegepaste eenheden.

Gebruiksdoel

Het systematisch monitoren van ernstige voorvallen en bijwerkingen in de gehele transplantatieketen van humane weefsels en cellen met het doel te komen tot een veiliger en effectiever gebruik van weefsels en cellen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

TRIP Hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden
Tel.: 071 303 1540
E-mail: info@tripnet.nl
Website: TRIP Hemo- en Biovigilantie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting TRIP
Eigenaar gegevensbron
Stichting TRIP
Actualisatiedatum
20-04-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
  • Afspraak beroepsgroep
  • Wettelijk
Welke wetten

Bij de implementatie van de EU Richtlijn 2004/23/EC is het melden van ernstige voorvallen of bijwerkingen die (mogelijk) te maken hebben met kwaliteit en/of veiligheid van weefsels en cellen aan de bevoegde autoriteit verplicht; de Europese wet wordt landelijk geïmplementeerd in de gewijzigde Wet op de Kwaliteit en Veiligheid van Lichaamsmaterialen en het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006.

Opdrachtgever(s)
Stichting TRIP
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
  • Kwaliteitsregister
  • Monitor
Gekoppelde categorieën
  • Humane weefsels en cellen
  • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
  • Bijwerkingen
  • Lichaamsmaterialen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Meldingen van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Weefselvigilantiefunctionaris, implantologen, verantwoordelijk persoon weefselinstelling, Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs)

Specialisme
Biovigilantie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Weefselinstellingen, ziekenhuizen (inpandige botbank, huidbank, IVF-labs, semenlabs), zelfstandige behandelcentra, tandarts- en implantologiepraktijken

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Code instelling; Transplantatie datum; Datum constatering; Soort product; Eenheids-identificatienummer; Soort bijwerking; Beschrijving bijwerking; Klinische uitkomst; Imputabiliteit; Bevindingen onderzoek; Betrokken stap in de keten (bij voorval); Aard voorval en Genomen maatregelen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 In totaal namen in 2014 94 van de 97 Nederlandse ziekenhuizen deel aan de TRIP registratie.
2015 In totaal doen 117 instellingen mee; 68 weefselinstellingen en 49 orgaanbanken zelfstandig en/of gevestigd in een ziekenhuis of kliniek.
2016 In totaal doen 112 instellingen mee; 65 weefselinstellingen en 47 orgaanbanken zelfstandig en/of gevestigd in een ziekenhuis of kliniek.
2017 De particiaptie van weefselinstellingen ziekenhuizen en klinieken is stabiel en bijna volledig (97%). De participatie van de bij TRIP geregistreerde orale implantologiepraktijken is gestegen naar 94%. De biovigilantie-participatiegraad van Nederlandse instellingen is hiermee het hoogste in de EU.
2018 In 2018 was de participatie van de ziekenhuizen 98% (79 van de 81), van de klinieken en ZBC’s 93% (14 van de 15) en van de orale implantologieprakijken was de participatie 91% (52 van de 57). De totale participatie is 95% (145 van de 153). Zie hoofdstuk 4 van het Biovigilantie rapport 2018.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Individuele, meldende instellingen kunnen overzichten van eigen instelling opvragen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor algemene gegevens zie website van de Stichting Trip, onderdeel 'TRIP rapporten' per jaar.

Contactgegevens publiek

TRIP Hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden
Tel.: 071 303 1540
E-mail: info@tripnet.nl
Website: TRIP Hemo- en Biovigilantie

Beschikbare publicaties

Algemene, statistische gegevens per jaar zijn openbaar beschikbaar via jaarrapportages, voor de overige publicaties zie deze link.

Afnemers/gebruikers
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl