Zorggegevens

Nivel Beroepenregistratie huisartsen

Algemeen

Naam
Nivel Beroepenregistratie huisartsen
Beschrijving

Persoons- en praktijkgegevens van alle in Nederland gevestigde huisartsen / vaste waarnemers. Sinds 1974 wordt op het Nivel een registratie bijgehouden van zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's (afgestudeerd huisarts in dienst van een huisarts) en van vaste- en wisselend waarnemers. De gegevens voor deze registratie worden verkregen via diverse bronnen en via eigen gegevensverzameling.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep huisartsen en steekproefkader bieden voor wetenschappelijk onderzoek. 

Per beroepsgroep rapporteren we onder andere:

 • hoeveel mensen in een beroepsgroep werken
 • hoeveel uur ze werken
 • binnen wat voor praktijk ze dat doen
 • of ze zelfstandig werken of in loondienst
 • hoe de personeelssamenstelling (‘skillmix’) van praktijken in de eerste lijn eruit ziet
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de databank Nivel

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
01-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Huisartsenpraktijken
 • Huisartsenzorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Praktijkgegevens
 • Zorgverleners
Methode van gegevensverzameling
Uit een enquête onder (pas) afgestudeerde huisartsen, via een praktijkregistratie en via andere databronnen, zoals de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisarts

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1974
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Zelfstandig gevestigde huisarts, HIDHA, vaste waarnemers, wisselend waarnemers, leeftijd, geslacht, opleidingsgegevens, naam, woonadres, leeftijd, geslacht, praktijkadres, vestigingswijze en praktijkvorm.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 4.917 praktijken, 4.081 praktijklocaties, 7.893 zelfstandig gevestigde huisartsen 2.269 benaderde huisartsen 64%
2013 5.088 praktijken, 3.979 praktijklocaties, 7.894 zelfstandig gevestigde huisartsen 2.364 benaderde huisartsen 64%
2014 5.068 praktijken, 3.918 praktijklocaties, 7.899 zelfstandig gevestigde huisartsen 2.580 benaderde huisartsen 56%
2015 5.045 praktijken, 3.877 praktijklocaties, 7.906 zelfstandig gevestigde huisartsen 2.773 benaderde huisartsen 53%
2016 5.028 praktijken, 3.877 praktijklocaties, 7.917 zelfstandig gevestigde huisartsen 2.789 benaderde huisartsen 50%
2017 5.020 praktijken, 3.834 praktijklocaties, 7.931 zelfstandig gevestigde huisartsen 3.162 benaderde huisartsen 50%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemeen:

Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Informatie codeboek:

Vanwege de relatief grote hoeveelheid werk en de actualiteit wordt digitaal geen codeboek beschikbaar gesteld. Op verzoek van geïnteresseerden kan aanvullende informatie worden geleverd over een specifieke dataverzameling of een offerte worden opgemaakt voor gebruik van data van de Beroepenregistratie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres: beroepenregistraties@nivel.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Via de Nivel databank

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Beschikbare publicaties

Per gewenste beroepsgroep maken we onder andere:

 • trendrapportages (ontwikkelingen)
 • capaciteitsramingen: verloop in beroepsgroepen, waar en hoe werken beginnende professionals het liefst
 • toekomstverkenningen
 • knelpuntanalyses

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2020-2022

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website Kiesuwhuisarts.nl
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Voor meer informatie: Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina