Naam
Dutch Surgical Aneurysm Audit
Afkorting
DSAA
Beschrijving

De DSAA is opgericht door Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV). Sinds 2013 worden alle patiënten die in Nederland een operatie ondergaan vanwege een abdominaal aorta aneurysma (AAA) geregistreerd in de Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA). Vanaf januari 2016 is de DSAA uitgebreid en worden ook patiënten met aneurysma/dissectie van de thoracale aorta (TAA/TAD) geregistreerd. Sinds de start van de DSAA zijn er 17.453 patiënten geregistreerd waarvan de gegevens geschikt waren voor analyse (99,3%): 16.740 patiënten met een AAA en 713 patiënten met een TAA/TAD. Deze patiënten werden door 60 ziekenhuizen geregistreerd. 

Gebruiksdoel

De DSAA heeft als doel inzicht in de kwaliteit van aneurysma chirurgie te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Surgical Aneurysm Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom de behandeling van aneurysma aorta abdominalis. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DSAA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Surgical Aneurysm Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

De komende jaren gaan we aan de slag om de kwaliteit van zorg voor aneurysma patiënten verder te verbeteren. Eén van de mogelijkheden waar nu naar wordt gekeken, is de koppeling van de DSAA aan andere databronnen. Hiermee kunnen de langere termijn uitkomsten van patiënten na de operatie aan een aneurysma in de buik beter in beeld worden gebracht.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De meeste onderdelen van Textbook Outcome, zoals hier boven beschreven, worden al meerdere jaren teruggekoppeld binnen de DSAA, maar sinds 2019 wordt ook deze gecombineerde uitkomstindicator gerapporteerd aan de teams in de ziekenhuizen