Zorggegevens

Fabry database

Algemeen

Naam
Fabry database
Beschrijving

De database is gepseudonimiseerd en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Demografische gegevens: o.a. geslacht, geboortejaar,  datum eerste bezoek.
 • Diagnose: mutatie, enzymactiviteit, fenotype, aanwezigheid van karakteristieke kenmerken (angiokeratomen, , an-/hypohydrosis, acroparesthesiëen, maag-darmklachten en cornea verticillata.), evt. biopten
 • Complicaties: registratie van cardiale, neurologische en renale complicaties en voorkomen van maligniteiten
 • Behandeling: Fabry specifieke behandeling en ondersteunende medicatie
 • Follow-up: biochemie, lab- en urine uitslagen, aanvullend onderzoek (MRI hersenen/MRI hart/echo hart/echo nier/gehooronderzoek/ECG.
 • Vragenlijsten: EQ5D, BPI en SF 36.

De resultaten van de aanvullende onderzoeken en vragenlijsten worden regelmatig bijgewerkt in de database.

Gebruiksdoel

Inzicht krijgen in de pathofysiologie van de ziekte van Fabry, het ziektebeloop en de effectiviteit van de therapie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: Academisch Medisch Centrum (AMC)

Meibergdreef 9, kamer F5-169
1105 AZ Amsterdam
Contactpersoon: Mary Duijnker
Telefoon: 020 566 6791
E-mail: m.c.duijnker@amsterdamumc.nl
Website: Sphinx - Amsterdam Lysosome Center

Brondata beschikbaar

Fabry database: beschikbaar op aanvraag.

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Eigenaar gegevensbron
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Actualisatiedatum
09-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Deelname is op vrijwillige basis.

Opdrachtgever(s)
Geen
Belangrijkste financier(s)
Geen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten (N=293, peildatum februari 2023)

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, onderzoekers, verpleegkundigen.

Specialisme
Interne geneeskunde
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen en voornamelijk het expertisecentrum, maar met input van huisartsen, andere specialisten en patiënten zelf.

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Gegevens worden regelmatig bijgewerkt. Deelnemers komen jaarlijks of tweejaarlijks voor polibezoek en aanvullende onderzoeken

Bijzonderheden

Methode verzamelen gegevens:

Alle patiënten met de ziekte van Fabry, die onder controle zijn in het AMC, komen 1x per jaar (patiënten die enzymtherapie krijgen) of 1x per 2 jaar (patiënten die geen enzymtherapie krijgen) voor de grote onderzoeken (MRI hart, MRI hersenen, echo van het hart, ECG, bloedafname, urine-onderzoek, kwaliteit van leven-vragenlijsten). De uitslagen van deze onderzoeken worden geregistreerd in de Fabry database door de arts-onderzoekers en verpleegkundigen.

Wat zijn de belangrijkste variabelen:

Fenotype, biomarkers, medicatie, hartfunctie, nierfunctie, herseninfarcten/TIA’s, kwaliteit van leven.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Beschikbaar op aanvraag. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verstrekt aan onderzoekers mits er een onderzoeksvraag is die verband houdt met de diagnose, behandeling of (lange termijn) gevolgen van de ziekte van Fabry. Onderzoekers zijn ofwel werknemers van het AMC, ofwel in dienst bij een andere academische instelling.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: Academisch Medisch Centrum (AMC)

Meibergdreef 9, kamer F5-169
1105 AZ Amsterdam
Contactpersoon: Mary Duijnker
Telefoon: 020 566 6791
E-mail: m.c.duijnker@amsterdamumc.nl
Website: Sphinx - Amsterdam Lysosome Center

Beschikbare publicaties

Wisselend; per jaar worden er 5-10 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de ziekte van Fabry. Voor de meeste van deze artikelen worden naast specifieke onderzoeksgegevens, ook gegevens uit de database gebruikt. Zie voor een overzicht van de lopende en voltooide onderzoeken de website

Afnemers/gebruikers
Academisch Medisch Centrum (AMC)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar. Pas na overleg en akkoord eigenaar gegevensbron.

Terug naar zoekpagina