Zorggegevens

Voedselconsumptiepeiling

Algemeen

Naam
Voedselconsumptiepeiling
Afkorting
VCP
Beschrijving

Voedselconsumptiepeilingen worden al sinds 1987 uitgevoerd. De huidige registratie bestaat uit verschillende deelonderzoeken. De belangrijkste hiervan is de basisgegevensverzameling. Hierin worden vanaf 2007 semi-continu gegevens verzameld onder de Nederlandse bevolking. Zowel in 2012-2016 als in de VCP (2019-2021) is dat in de leeftijdsgroep 1-79 jaar. De deelnemers worden geworven uit een consumentenpanel. De voedselconsumptie-onderzoeksmethode bestaat uit twee 24-uursvoedingsnavragen op niet-aaneengesloten dagen; voor jonge kinderen en ouderen aangevuld met een dagboekje. Voor algemene informatie vullen de deelnemers een online of schriftelijke vragenlijst in.

Andere deelonderzoeken zijn gericht op specifieke groepen zoals jonge kinderen (2005/2006), ouderen (2010-2012) en etnische groepen (2011-2013). Ook wordt voedingsstatusonderzoek uitgevoerd in bijvoorbeeld bloed of urine. Dit wordt meestal uitgevoerd op basis van signalen van de eerder genoemde consumptie-onderzoeken of voor voedingscomponenten die via voedingsnavraag minder goed te meten zijn (onder andere zout en jodium). 

Gebruiksdoel

De voedselconsumptiegegevens geven inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen en de inneming van macro- en microvoedingsstoffen, in het innamerisico van potentieel schadelijke chemische stoffen, in milieuaspecten van voeding en in voedingstrends. Dit inzicht is van belang bij het ontwikkelen en evalueren van het voedingsbeleid. De gegevens worden tevens gebruikt voor voorlichtingsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

E-mail: vcp@rivm.nl
Zie de website Voedselconsumptiepeiling

Brondata beschikbaar

Brondata op individueel niveau: gebruik mogelijk na aanvraag.

Open data beschikbaar

Beschikbaar op aanvraag

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
08-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak VWS
Welke wetten

Bij het verwerken van de data wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Respondenten in de leeftijdsgroep 1-79 jaar.

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Onregelmatig. Gedurende meerdere jaren worden er data verzameld met enkele jaren pauze daartussen. Vanaf 2019 wordt er gestart met een nieuwe dataverzameling.

Bijzonderheden

De cijfers van 2020 en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID-19-pandemie. Vanwege de landelijke coronamaatregelen zijn deelnemers telefonisch geïnterviewd toen huisbezoeken niet mogelijk waren.

De variabelen zijn:

Voeding, energie en voedingsstoffen, voedselconsumptie, voedingsmiddelengroepen, voedingssupplementen, leefgewoonten, lichaamslengte, lichaamsgewicht, demografische gegevens, sociaal-economische gegevens, gegevens betreffende functioneren, geslacht en leeftijd.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2006 1.279 (jonge kinderen 2-6 jaar) 1.634 78%
2010 3.819 (kinderen en volwassenen 7-69 jaar) 5.500 69%
2012 739 (zelfstandig-wonende ouderen van 70 jaar en ouder) 3.138 26%
2016 4.313 (kinderen en volwassenen 1-79 jaar) 6.733 65%
2021 3.570 (kinderen en volwassenen 1-79 jaar) 9.701 37%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde data van afgeronde onderzoeken zijn vrij beschikbaar via de website van het VCP.
Brondata op individueel niveau: gebruik mogelijk na aanvraag via formulier op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Voedselconsumptiepeiling (VCP).

Contactgegevens publiek

E-mail: vcp@rivm.nl
Zie de website Voedselconsumptiepeiling

Beschikbare publicaties

Zie de RIVM/VCP website, per ronde zijn publicaties of rapporten beschikbaar.

Afnemers/gebruikers
 • Bedrijfsleven (voeding)
 • Consultancy bedrijven
 • Diëtisten/voedingsdeskundigen
 • EU: European Food Safety Authority (EFSA)
 • Media
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Studenten (ook internationaal)
 • Universiteiten
 • Wageningen UR
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Preventienota VWS
 • Richtlijnen goede voeding 2015
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website RIVM Statline
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Bij het aanvragen van de data is deze beschikbaar.
Voor een document (pdf) met de vindplaats van achterliggende gegevens per ronde:: klik op deze link.

Terug naar zoekpagina