Naam
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen
Beschrijving

De Monitor biologische geneesmiddelen is een multicenter prospectief cohortonderzoek voor patiënten met chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen. In de Monitor worden door patiënten gerapporteerde bijwerkingen verzameld die ontstaan na gebruik van biologische geneesmiddelen (bDMARDs), inclusief de bijbehorende belasting voor patiënten, het beloop van de bijwerking en de behandelstappen. Deze informatie wordt tweemaandelijks via online vragenlijsten uitgevraagd. 

Gebruiksdoel

De Monitor biologische geneesmiddelen is een pilot voor een nationaal veiligheidsmonitoringsysteem voor biologische geneesmiddelen. Aan de hand van de pilot wordt bepaald of een dergelijke monitor haalbaar is en of het de juiste informatie oplevert.

De gegevens die verzameld worden in de Monitor biologische geneesmiddelen geven meer inzicht in de bijwerkingen die optreden ten gevolge van biologische geneesmiddelen. De opgedane kennis kan in de kliniek worden ingezet om goede keuzes te maken over behandeling en therapiekeuze. Ook kan het voor zowel patiënten als zorgverleners ondersteuning bieden tijdens gezamenlijke besluitvorming.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: Bijwerkingencentrum Lareb
Website: www.lareb.nl
E-mail: info@lareb.nl
Adres: Goudsbloemvallei 7
Postcode/plaats: 5237 MH ‘s-Hertogenbosch

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Eigenaar gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Actualisatiedatum
11-08-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Welke wetten

Er liggen geen wetten of richtlijnen ten grondslag van dit project.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMw

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Behandeling van bijwerkingen
 • Belasting van bijwerkingen
 • Beloop van bijwerkingen
 • Bijwerkingen
 • Chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen
 • Patiëntperspectief
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten, 1.435 deelnemers, 8.822 ingevulde vragenlijsten (d.d. 11-08-2020)

Methode van gegevensverzameling
Tweemaandelijkse online vragenlijsten, welke gebaseerd zijn op de principes van Lareb Intensive Monitoring. De patiënten worden geïncludeerd door zorgverleners van negen verschillende zorginstellingen en vier registers.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Patiënten

Eerste meetjaar
2017
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Tweemaandelijks

Bijzonderheden

Tweemaandelijkse online vragenlijsten, welke gebaseerd zijn op de principes van Lareb Intensive Monitoring. De patiënten worden geïncludeerd door zorgverleners van negen verschillende zorginstellingen en vier registers.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 9 zorginstellingen, 4 registers Er zijn verschillende inclusiemethoden gebruikt. Het bereik is niet voor iedere methode bekend. Voor uitnodiging per brief is het responspercentage gemiddeld 15%.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Niet online beschikbaar, maar op te vragen bij Bijwerkingencentrum Lareb. Verzoek om gebruik data zal door een wetenschappelijke adviescommissie beoordeeld worden. Bij honorering wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de data-analyse gelieerd blijft aan Bijwerkingencentrum Lareb.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: Bijwerkingencentrum Lareb
Website: www.lareb.nl
E-mail: info@lareb.nl
Adres: Goudsbloemvallei 7
Postcode/plaats: 5237 MH ‘s-Hertogenbosch