Volksgezondheidenzorg.info

Panel Verpleging & Verzorging

Algemeen

Naam
Panel Verpleging & Verzorging
Afkorting
Panel V&V
Beschrijving

Het Panel Verpleging & Verzorging verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners over beroepsinhoudelijke onderwerpen. Alle paneldeelnemers werken in de directe cliëntenzorg.

De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden.

Gebruiksdoel

Doel van het Panel is inzicht krijgen in hoe zorgverleners hun werk ervaren. Dit gebeurt door paneldeelnemers vragenlijsten in te laten vullen waarin zij hun mening en ervaringen weergeven. De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe zorgverleners beter ondersteund kunnen worden in hun werk. Onderwerpen om aan de paneldeelnemers voor te leggen worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met het Nivel. Ook andere organisaties kunnen aanvragen indienen voor het gebruik van het Panel.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Contactgegevens: zie de homepage 
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
24-09-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Andere organisaties die de beroepsbeoefenaren willen bevragen
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Monitor
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Met name meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen.

Methode van gegevensverzameling
Zie onder het kopje 'Inhoud'
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers werkzaam in de Verpleging en Verzorging, met name verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en POHs.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Zie de publicaties voor de verschillende thema's. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn kwaliteit en veiligheid van zorg, werken met technologie in de zorg, het bevorderen van zelfmanagement en preventie.

Het aantal onderzoekseenheden in de gegevensbron is:
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijke groep van ongeveer 2.500 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in de grootste sectoren van de zorg. Deelnemers van het Panel zijn:

verpleegkundigen in academische en algemene ziekenhuizen
verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
sociaal agogisch opgeleide begeleiders en verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg
verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en intramurale ouderenzorg
praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken
Het aantal uitgezette vragenlijsten is variabel, het responspercentage ligt tussen de 40-60% 

Methode verzamelen van gegevens:
De deelnemers van het Panel worden minimaal twee keer per jaar benaderd voor medewerking aan een vragenlijst. Het invullen van een vragenlijst gebeurt via het internet.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Zie de pagina Onderzoek laten doen op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Contactgegevens: zie de homepage 
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Beschikbare publicaties

Publicaties zijn te vinden op www.nivel.nl (zoekterm: 'panel verpleging & verzorging‘).

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina