Volksgezondheidenzorg.info

Panel Verpleging & Verzorging

Algemeen

Naam
Panel Verpleging & Verzorging
Afkorting
Panel V&V
Beschrijving

Het Panel Verpleging & Verzorging verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners over beroepsinhoudelijke onderwerpen, arbeidsomstandigheden en werkbeleving. Alle paneldeelnemers werken in de directe cliëntenzorg.

De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Gebruiksdoel

Doel van het Panel is inzicht krijgen in hoe zorgverleners hun werk ervaren. Dit gebeurt door paneldeelnemers vragenlijsten in te laten vullen waarin zij hun mening en ervaringen weergeven. De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden.  Onderwerpen om aan de paneldeelnemers voor te leggen worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met de beroepsvereniging V&VN en het Nivel. Ook andere organisaties kunnen aanvragen indienen voor het gebruik van het Panel.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Contactgegevens: zie de homepage 
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Eigenaar gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Actualisatiedatum
22-08-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Andere organisaties die de beroepsbeoefenaren willen bevragen
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Monitor
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Met name meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen, arbeidsomstandigheden en werkbeleving.

Methode van gegevensverzameling
Zie onder het kopje 'Inhoud'
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers werkzaam in de Verpleging en Verzorging, met name verpleegkundigen en verzorgenden.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Zie de website met de verschillende thema's: Inhoud van de zorg en Arbeidsomstandigheden en werkbeleving.

Het aantal onderzoekseenheden in de gegevensbron is:
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijke groep van ongeveer 2.000 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in de grootste sectoren van de zorg. Deelnemers van het Panel zijn:

 • verpleegkundigen in academische en algemene ziekenhuizen
 • verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
 • sociaal agogisch opgeleide begeleiders en verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg
 • verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en intramurale ouderenzorg
 • praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken

Het aantal uitgezette vragenlijsten is variabel, het responspercentage ligt tussen de 40-60%.

Methode verzamelen van gegevens:
De werving van deelnemers verloopt grotendeels via UWV, een instantie die de uitvoering van sociale verzekeringen verzorgt. Zij trekken een representatieve steekproef uit de polisadministratie en leveren de adressen digitaal aan Panteia voor hun werknemersenquête. Deelnemers aan deze enquête kunnen aangeven belangstelling te hebben voor het Panel Verpleging & Verzorging. De deelnemers van het Panel worden minimaal twee keer per jaar benaderd voor medewerking aan een vragenlijst. Het invullen van een vragenlijst gebeurt voornamelijk via het internet.

Eenmaal per twee jaar gaat de vragenlijst over de aantrekkelijkheid van het beroep. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld werkdruk, scholingsmogelijkheden, loopbaanplanning en betrokkenheid bij het beleid van de organisatie. Zo kunnen we zien of de meningen en ervaringen in de loop der jaren veranderen. Daarnaast worden hun mening en ervaringen gevraagd over actuele onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn werken met technologie in de zorg, het bevorderen van zelfmanagement, preventie, flexibele arbeid en langer doorwerken in de zorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Zie de pagina Onderzoek laten doen op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens in de vorm van uitkomsten van de peilingen per thema zijn via de website beschikbaar. 

Contactgegevens publiek

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Contactgegevens: zie de homepage 
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Beschikbare publicaties

Zie de pagina Publicaties op de website.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina