Naam
Ziekenhuizenbedchecker.nl
Beschrijving

Combinatie van ziekenhuisbedden beschikbaarheid van zorg-capaciteitnl en stichting NICE.

Coordineren van (IC) bedden capaciteit voor zorgverleners.

Gebruiksdoel

Het doel van de checker is een overzicht te geven van de actuele beddencapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen voor de zorgverlener. Op die manier kan de Ziekenhuisbedchecker.nl fungeren als hulpmiddel bij de (coördinatie van) patiëntenzorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek


Beheerder gegevensbron
  • (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen
  • Ziekenhuizenbedchecker
Eigenaar gegevensbron
Ziekenhuizenbedchecker
Actualisatiedatum
31-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Nee
Gekoppelde categorieën
  • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
  • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
  • Bed COVID-19 kliniek
  • Bed IC COVID-19
  • Bed IC non-COVID-19
  • Bed kliniek non COVID
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ziekenhuisbedden

Methode van gegevensverzameling
Data komt van stichting NICE en zorg-capaciteit.nl
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specifiek aangewezen verantwoordelijke werkzaam in het ziekenhuis.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen (87)

Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 Minimaal 87 interviews 3 maal daags
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

www.ziekenhuisbedchecker.nl

Contactgegevens publiek


Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders