Naam
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY
Afkorting
CAPACITY-COVID
Beschrijving

Internationale patientenregistratie waarin gegevens worden verzameld van volwassen patienten met COVID-19 die opgenomen zijn (geweest) in een ziekenhuis. Als basis voor de registratie wordt gebruik gemaakt van de case report form (CRF) opgesteld door ISARIC-WHODeze CRF is uitgebreid met addtionele elementen ten aanzien van cardiovasculaire risicofactoren, cardiovasculaire voorgeschiedenis en medicatie, aanvullend cardiaal onderzoek zoals ECG en echocardiografie en cardiale complicaties.

CAPACITY-COVID is een internationale patiëntenregistratie opgezet om meer inzicht te krijgen in de rol van cardiovasculaire ziekten in de huidige COVID-19 pandemie. Uit de literatuur die op dit moment beschikbaar is, imponeert cardiovasculaire comorbiditeit van grote prognostische waarde. Daarnaast kunnen patiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis hartschade ontwikkelen, hebben veel van de experimentele medicamenten zoals chloroquine cardiale bijwerkingen en zijn er twijfels over de veiligheid van het gebruik van medicijnen die invloed hebben op ACE-2 expressie (o.a. NSAIDs, ACEi en ARBs). Binnen CAPCITY-COVID worden de gegevens die gegenereerd worden binnen de routine zorg op een gestandaardiseerde wijze verzameld.

Gebruiksdoel

Inzicht krijgen in de rol van cardiovasculaire ziekten gedurende de COVID-19 pandemie.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Contactformulier

Beheerder gegevensbron
 • BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals
 • Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
20-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Dutch CardioVascular Alliance
Belangrijkste financier(s)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Hartstichting
 • Stichting Netherlands Heart Institute (NL-HI)
 • Nederlandse Hart Registratie
 • In-kind bijdrage door verschillende partijen betrokken bij de DutchCardioVascular Alliance
 • Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Aanvullend cardiaal onderzoek
 • Cardiale complicaties
 • Cardiovasculaire medicatie
 • Cardiovasculaire voorgeschiedenis
 • ISARIC-WHO CRF
Geografische dekking
Internationaal
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Data worden handmatig geextraheerd uit elektronische patientendossiers.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, verpleegkundigen en research professionals

Specialisme
 • Cardiologie
 • Intensive Care (IC)
 • Interne geneeskunde
 • Microbiologie en infectieziekten
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen. Momenteel hebben 81 ziekenhuizen verspreid over 16 landen aangegeven te willen participeren aan deze patientenregistratie waaronder 50 van de 71 Nederlandse ziekenhuizen. 31 centra zijn inmiddels gestart met de data inclusie.

Eerste meetjaar
2020
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 5000 Nederlandse patiënten 70% Nederlandse ziekenhuizen
2020 3000 patiënten buiten Nederland 30 buitenlandse ziekenhuizen
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

De voorwaarden zijn gespecificeerd in de Policy for Data Access and Sharing

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Informatie en documenten voor professionals

Contactgegevens publiek

Contactformulier

Afnemers/gebruikers
 • Hartstichting
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders