Naam
Health Behaviour in School-Aged Children
Afkorting
HBSC
Beschrijving

In het najaar van 2021 vond voor de zesde keer het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek plaats. Medewerkers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut
en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voerden het onderzoek in Nederland uit, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door middel van een vragenlijst van de internationale HBSC-organisatie wordt informatie verzameld over gezondheidsbeleving, psychische gezondheid, mate van sociale integratie en risicogedrag zoals onveilig vrijen, het gebruik van alcohol, sigaretten en cannabis, (on)gezond eetgedrag, bewegen en BMI. Voor Nederland is de SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) toegevoegd om emotionele en gedragsproblemen van jongeren te meten en er zijn vragen toegevoegd over sociale integratie en jeugdculturele oriëntatie. De vragenlijsten worden op de scholen afgenomen. Er is gewerkt met twee vragenlijsten, één voor het basisonderwijs (zonder vragen over seksualiteit en cannabisgebruik) en één voor het voortgezet onderwijs.

In 2021 en 2017 zijn alle leerjaren van het voortgezet onderwijs meegenomen in het onderzoek. Dit is een verschil met de eerdere HBSC-onderzoeken waarbij alleen de eerste vier leerjaren deelnamen aan het onderzoek.

Gebruiksdoel

Aanleiding was de toetreding van Nederland in 1999 tot het HBSC-onderzoeksconsortium, dat werkt onder auspiciën van de World Health Organisation (WHO). Het doel is periodiek gegevens te verzamelen over (geestelijke) gezondheid en risicogedrag van scholieren in aanvulling op onderzoek naar lichamelijke gezondheid, psychosociale problemen en middelengebruik. Tot 2001 werd een soortgelijke survey onder de naam Nationale Scholierenonderzoek periodiek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. De gegevens worden onder andere gebruikt voor gezondheidsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en voor preventieprogramma’s van het Trimbos-instituut. Het HBSC-onderzoek geldt binnen de Leefstijlmonitor als leverancies van de kerncijfers voor middelengebruik en seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Cijfers uit het HBSC-onderzoek zijn tevens terug te vinden op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Health Behaviour in School-Aged Children studie
E-mail: g.w.j.m.stevens@uu.nl of sdorsselaer@trimbos.nl
HBSC-website
Engelstalig
HBSC-website 
Nederlandstalig

Brondata beschikbaar

Op aanvraag

Open data beschikbaar

Data zijn op aanvraag beschikbaar. Hiervoor geldt het onderzoeksprotocol.

Beheerder gegevensbron
 • 1. Universiteit van Utrecht (UU)
 • 2. Trimbos-instituut
Eigenaar gegevensbron
 • 1. Universiteit van Utrecht (UU)
 • 2. Trimbos-instituut
 • 3. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Actualisatiedatum
26-10-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak consortium Leefstijlmonitor gecoördineerd door het RIVM
 • Afspraak VWS
 • Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • 1. Universiteit van Utrecht (UU)
 • 2. Trimbos-instituut
 • 3. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

In de meetronde 2005-2006 was ZonMw één van de mede financiers. In de meetronde 2009-2010 was het NWO één van de mede-financiers.

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Middelengebruik
 • Persoonsgebonden factoren
 • Seksualiteit
 • Sociale media gebruik en gamen
Gekoppelde trefwoorden
Jeugd / Jongeren
Geografische dekking
Nederland
Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten (self reported)
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Scholen

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Periodiek iedere 4 jaar

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

 • Mentale en fysieke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Psychosociale problemen
 • Risicogedrag
 • Seksuele gezondheid
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2001 7.556: Basisonderwijs 1.826 Voortgezet onderwijs 5.730 Basisonderwijs (BO): 60% op schoolniveau, 97% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO): 45% op schoolniveau, 95% op leerlingenniveau. Landelijk
2005 7.187: Basisonderwijs 1.673 Voortgezet onderwijs 5.514 Basisonderwijs (BO): 54% op schoolniveau, 95% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO): 47% op schoolniveau, 93% op leerlingenniveau. Landelijk
2009 7.420: Basisonderwijs 1.792 Voortgezet onderwijs 5.642 Basisonderwijs (BO): 54% op schoolniveau, 94% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO): 48% op schoolniveau, 93% op leerlingenniveau. Landelijk
2013 7.168: Basisonderwijs 1.597 Voortgezet onderwijs 5.571 Basisonderwijs (BO): 61% op schoolniveau, 96% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO): 40% op schoolniveau, 94% op leerlingenniveau. Landelijk
2017 8.980: Basisonderwijs 1.588 Voortgezet onderwijs 7.392 (6.718 12 t/m 16 jaar) Basisonderwijs (BO): 39% op schoolniveau, 96% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO) alle leerjaren: 37% op schoolniveau, 92% op leerlingenniveau. Landelijk
2021 7258: Basisonderwijs 1.525 Voortgezet onderwijs 5733 (5243 12 t/m 16 jaar) Basisonderwijs (BO): 52% op schoolniveau, 91% leerlingenniveau. Voortgezet Onderwijs (VO) alle leerjaren: 42% op schoolniveau, 88% op leerlingenniveau. Landelijk
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Op aanvraag. zie hiervoor de informatie op de website HBSC-Nederland of op HBSC internationaal.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Health Behaviour in School-Aged Children studie
E-mail: g.w.j.m.stevens@uu.nl of sdorsselaer@trimbos.nl
HBSC-website
Engelstalig
HBSC-website 
Nederlandstalig

Beschikbare publicaties

De gegevens van het Nederlandse HBSC-onderzoek worden vierjaarlijks gerapporteerd in een Nederlandstalige rapportage. De internationale vergelijking wordt gerapporteerd in een Engelstalig WHO-rapport. Ook andere Europese rapportages (bijvoorbeeld van UNICEF) maken gebruik van de internationale data van HBSC.

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) gebruikt de HBSC-gegevens voor hun rapportages, zie de website van het EMCDDA.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Mulier Instituut
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Trimbos-instituut
 • Unicef
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting VWS
 • Beleid VWS
 • European Union Drugs Agency (EUDA)
 • Jeugdmonitor CBS
 • Leefstijlmonitor
 • Rapportage HBSC-International
 • Rapportage HBSC-Nederland
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
 • WHO-rapportages
Verwachte wijzigingen

De laatste survey is afgenomen in het schooljaar 2021-2022

Soortgelijke gegevensbronnen
Peilstationsonderzoek Scholieren