Zorggegevens

Dutch Spine Surgery Registry

Algemeen

Naam
Dutch Spine Surgery Registry
Afkorting
DSSR
Beschrijving

Het doel van de registratie is om de kwaliteit van de wervelkolomchirurgie (rug en nek chirurgie) te verbeteren. Daarom verzamelen we in de registratie anoniem de uitkomsten van patiënten die een rugoperatie hebben ondergaan. Met de verzamelde data krijgen de artsen en hun beroepsgroepen (neurochirurgie en orthopedische wervelkolomchirurgie) inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg èn die van hun collega’s. Het is reeds bewezen (onder andere in Zweden) dat van deze zogenoemde spiegelinformatie, artsen veel kunnen leren om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren, en tevens patiënten beter kunnen informeren over de voor en nadelen van operaties aan de rug.

De wervelkolomchirurgen van Nederlandse Orthopedie Vereniging (NOV) en Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen (NVvN) hebben zich verenigd in de wetenschappelijke vereniging Dutch Spine Society (DSS). Alle leden van de DSS in Nederland hebben toegezegd met deze registratie te gaan werken. De DSS beheert het DSSR, en gebruikt de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) voor de operationele en organisatorische ondersteuning van de registratie, en voor het maken van de rapportages.

Gebruiksdoel

Middels het verzamelen van de anonieme data van patiënten die een wervelkolomoperatie hebben ondergaan, krijgen individuele artsen en hun beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. In Zweden (Swespine) waar reeds 15 jaar ervaring met registratie van spinaalchirurgie bestaat, is gebleken dat artsen van deze spiegelinformatie over zichzelf en van elkaar (best practices) leren en zo de kwaliteit van behandeling kunnen verbeteren en patiënten beter kunnen informeren over de voor- en nadelen van bepaalde wervelkolomoperaties.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Spine Surgery Registry

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
05-11-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

 

Specialisme
Neurochirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over ongeïnstrumenteerde lage rughernia en stenose. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de indicatoren op de 'Transparantiekalender' zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DSSR-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DSSR-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Spine Surgery Registry

Beschikbare publicaties

Resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage 2017.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie navolgende link naar: achtergrondgegevens en variabelen.

Terug naar zoekpagina