Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Algemeen

Naam
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit
Afkorting
LPZ
Beschrijving

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke prevalentiemeting van zorgkwaliteit. De meting wordt uitgevoerd in verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. Door deelname aan de LPZ hebben zorgorganisaties de mogelijkheid om de aanwezigheid, preventie en behandeling van zorgproblemen in kaart te brengen. De zorgproblemen die worden gemeten zijn decubitus, incontinentie, ondervoeding, vallen, middelen en maatregelen rond vrijheid, en pijn.

Verpleeghuizen die aan de LPZ deelnemen, kunnen de  indicatoren basisveiligheid die in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn opgenomen, meten via een aparte module van de LPZ.

Gebruiksdoel

Na afloop van de meting krijgen organisaties terugkoppeling van de eigen meetgegevens waarbij de resultaten van verschillende locaties en afdelingen kunnen worden vergeleken, net als de resultaten uit voorgaande jaren.
De meetgegevens zijn beschikbaar in een dashboard op de LPZ website, maar ook via te downloaden posters, die als basis dienen voor leren en verbeteren op de afdeling.

Daarnaast hebben deelnemers de mogelijkheid om hun resultaten te vergelijken met geaggregeerde resultaten van andere LPZ-deelnemers. Ten slotte wordt de data uit de LPZ-meting gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Door terugkoppeling van meetgegevens en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Universiteit Maastricht/LPZ
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 1559
E-mail: i.everink@maastrichtuniversity.nl
Website Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Onder voorwaarden; kunnen bij de LPZ opgevraagd worden.

Beheerder gegevensbron
Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Eigenaar gegevensbron
Maastricht University
Actualisatiedatum
11-03-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Maastricht University
Belangrijkste financier(s)
Participerende instellingen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op thema's
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Decubitus
 • Incontinentie
 • Middelen en maatregelen rond vrijheid
 • Ondervoeding
 • Pijn
 • Vallen
 • Zorgkwaliteit
 • Zorgproblemen
 • Zorgzwaarte
Geografische dekking
Naast Nederland zijn er ook gegevens beschikbaar voor de landen Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Turkije.
Eenheden in de gegevens

Patiënten/bewoners, verzorgenden, verpleegkundigen.

Methode van gegevensverzameling
Observatie en patiëntendossiers
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Verpleegkundigen

 • Verzorgenden
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Diëtisten
Specialisme
Verpleegkundige zorg
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorgorganisaties
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 23.000 96
2013 20.000 96
2014 24.900 96
2015 20.000 96
2016 15.000 96
2017 9.000 96
2018 13.000 95,3
2019 12.200 95,1

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Enkel voor gebruik wetenschappelijk onderzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Universiteit Maastricht/LPZ
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 1559
E-mail: i.everink@maastrichtuniversity.nl
Website Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Beschikbare publicaties

Bijgaand de link naar de pagina Publicaties met onder andere de meest recente rapportage.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
SNIV prevalentieonderzoek RIVM
Verwachte wijzigingen

Uitbereiding naar andere onderdelen op het gebied van kwaliteit van zorg, zoals welzijn, persoonsgerichte zorg, kwaliteit van leven, PREMs/PROMs, medewerkerstevredenheid, etc.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Door de jaren heen zijn er verschillende modules (zorgproblemen) toegevoegd en weggehaald aan de LPZ.

Hiernaast is er is een aparte cliëntvragenlijst ten behoeve van de indicatoren basisveiligheid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beshikbaar.

Vanaf 2021 vindt de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit plaats binnen één week in plaats van op één dag, in de maand februari.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit is onderdeel van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Voorgaande bron
Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen en Landelijke prevalentiemeting zorgkwaliteit

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
wordt niet online beschikbaar gesteld.

Terug naar zoekpagina