Zorggegevens

KOALA Birth Cohort Study

Algemeen

Naam
KOALA Birth Cohort Study
Afkorting
KOALA
Beschrijving

Het KOALA-onderzoek is een geboortecohort-onderzoek. Daarin worden kinderen gevolgd vanaf de zwangerschap. De ouders hebben gedurende de eerste levensjaren verschillende vragenlijsten ingevuld over ziekten, gezondheid en allerlei factoren die hierop van invloed zijn. Daarnaast worden er metingen gedaan en biologisch materiaal verzameld bij een gedeelte van de deelnemers.

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek naar 1) oorzaken en beloop van allergie en astma en 2) ontwikkeling en groei van kinderen. Belangrijke factoren zijn: blootstelling aan micro-organismen (infecties, vaccinaties, darmflora), voeding, lichaamsbeweging en leefstijl. Dit in samenspel met de aanleg van kinderen, zoals bepaald door genetische variatie en allereerste ervaringen in de baarmoeder en in de eerste levensjaren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

KOALA-onderzoek
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Maastricht University, vakgroep Epidemiologie
Contactpersoon: dr. Carel Thijs
E-mail: koala-study at maastrichtuniversity.nl
Website KOALA-onderzoek

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Maastricht University
Eigenaar gegevensbron
Maastricht University
Actualisatiedatum
18-04-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Bij het omgaan met onderzoeksgegevens wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wetgeving, zie de pagina ‘Toestemming en privacy’ op de website. 

Opdrachtgever(s)
Maastricht University
Belangrijkste financier(s)
Zorgonderzoek Nederland – Medische wetenschappen (ZonMw)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Zie de website voor een compleet overzicht van financiers van de KOALA-studie. 

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geboortezorg
 • Genetica
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Provincies, overwegend Limburg en Brabant
Eenheden in de gegevens

Moeder en kind. In het KOALA-onderzoek volgen we ruim 2.500 Nederlandse gezinnen met een kind geboren tussen 2001 en 2003. Een subgroep daarbinnen (circa 400 gezinnen) is geselecteerd op basis van alternatieve leefgewoonten, de overige zijn geworven via verloskundige praktijken in de algemene bevolking.

Methode van gegevensverzameling
Door een vragenlijst. Vragenlijsten in de zwangerschap (eerste- en derde trimester), oudervragenlijsten rond leeftijd 3, 7, 12 en 24 maanden postpartum en rond de leeftijd 4-5, 6-7, 8-9 en 10-11 jaar (en later, nog gaande). Het responspercentage was in de eerste 2 jaar circa 85%, later dalend richting 60%.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ouders

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

n.v.t.

Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Periodiek

Bijzonderheden

Methode verzamelen gegevens

Vragenlijsten bij alle deelnemers; in subgroepen ook: huisbezoeken, metingen (waaronder lengte, gewicht, middelomtrek, huidplooidikte, accelerometrie, longfunctie, bloeddruk) en afname van biologisch materiaal (bloed zwangere en kind, moedermelk en poepmonsters).

De belangrijkste variabelen zijn

 • Voeding van de zwangere, voedingssupplementen
 • Infecties, antibioticagebruik, vaccinaties, hygiëne, darm-microbiota
 • Borstvoeding en samenstelling van moedermelk, voeding van zuigeling en kind
 • Opvoedingsstijlen, opvoedingspraktijken, lichamelijke activiteit, slaap
 • Woonomgeving
 • Eczeem, allergie, astma, infectieziekten, maagdarmklachten
 • Groei en ontwikkeling (de lichaamsbouw, conditie, ontwikkelingsmijlpalen, gedrag)

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Resultaten op de KOALA-website zijn vrij te benaderen. Voor gebruik van data (onder voorwaarden, bijvoorbeeld geen commercieel gebruik) kan contact worden opgenomen met de onderzoekers via de contactinformatie.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens staan online op de website. Zie de pagina ‘Resultaten tot nu toe’. 

Contactgegevens publiek

KOALA-onderzoek
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Maastricht University, vakgroep Epidemiologie
Contactpersoon: dr. Carel Thijs
E-mail: koala-study at maastrichtuniversity.nl
Website KOALA-onderzoek

Beschikbare publicaties

Zie de pagina ‘Onderzoekspublicaties’ op de website.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
Niet via deze website beschikbaar.

Terug naar zoekpagina