Naam
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen
Afkorting
SNIV
Beschrijving

Aantal verpleeghuizen in Nederland die (vrijwillig) meedoen aan een landelijk surveillance netwerk. Het aantal verpleeghuizen dat meedoet varieert per jaar.

Deze verpleeghuizen registeren op uniforme wijze het voorkomen van een aantal infectieziekten en gebruik van antibiotica. Deze registratie vindt ofwel wekelijks plaats (alleen aantallen infecties per verpleeghuis) ofwel een of twee keer per jaar (individuele anonieme gegevens van alle bewoners inclusief eventuele aanwezigheid van zorginfecties en gebruik van antibiotica) ofwel jaarlijks het antibioticagebruik (geaggregeerde gebruiksgegevens per middel).

Verpleeghuizen kunnen vanaf 2022 ook meedoen aan een handhygiëne module waarin ze barrières ten aanzien van handhygiëne inventariseren, de handhygiëne naleving meten, een verbeter strategie uitvoeren en vervolgens weer de verbetering in handhygiëne naleving meten. 

Gebruiksdoel

Landelijk inzicht geven in het vóórkomen van infectieziekten en/of antibiotica gebruik in het eigen verpleeghuis in vergelijking met dat van de andere deelnemende huizen. Uiteindelijk doel is het optimaliseren van de infectiepreventie en het terugdringen van antibioticagebruik in verpleeghuizen. De handhygiëne module geeft verpleeghuizen de mogelijkheid om de naleving van handhygiëne en dus infectiepreventie te verbeteren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: RIVM, Epidemiologie & Surveillance
E-mail: sniv@rivm.nl
Adres: Postbus 1
Postcode/plaats: 3720 BA Bilthoven
Website

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
RIVM
Actualisatiedatum
18-06-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Welke wetten

Landelijke surveillance in het kader van ziekte surveillance door het RIVM.

Incidentiemeting: Geen wettelijke grondslag of richtlijn

Prevalentiemeting: Taak van algemeen belang.

In eerste instantie is zowel de grondslag toestemming als taak van algemeen belang gebruikt. Op basis van de WMO wordt ook toestemming gevraagd, maar enkel de taak van algemeen belang is als grondslag voor de AVG voldoende. De taak van algemeen belang is hier nationale surveillance. De wettelijke basis is art. 6 lid Besluit EU/1082/2013 jo. art.3 lid Wet RIVM

Opdrachtgever(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Belangrijkste financier(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

RIVM/VWS

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Aantal bewoners
 • Aantal infecties (incidentie: 6 verschillende soorten infecties)
 • Aanwezigheid van zorginfectie (prevalentie: 3 verschillende soorten infecties)
 • Cliënt karakteristieken
 • Gebruik antibiotica
 • Handhygiëne
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Instellingen

Het aantal instellingen dat meedoet met de registratie varieert per jaar en per module (wekelijkse of halfjaarlijkse registratie).
Het aantal bewoners binnen de instelling varieert per instelling.
In 2023 hebben 14 locaties aan de incidentiemeting deelgenomen. Aan de prevalentiemeting deden in 2023 45 locaties mee. Aan de antibiotica module deden 267 locaties mee.

Methode van gegevensverzameling
Het aantal infecties wordt geturfd en via een webapplicatie doorgegeven aan het RIVM (incidentiemeting). Per bewoner wordt er een vragenlijst ingevuld over persoonlijke medische data, aanwezigheid van zorginfecties en antibiotica gebruik (prevalentiemeting). Het totaal aantal antibiotica gebruik (per middel) wordt doorgegeven aan het RIVM (antibiotica surveillance). Verder wordt er voor de prevalentie en incidentie onderzoeken jaarlijks een algemene vragenlijst ingevuld door de verpleeghuizen met gegevens over de instelling. Bij de handhygiëne module worden de barrières ten aanzien van het uitvoeren van handhygiëne in kaart gebracht door het invullen van een vragenlijst. De naleving van handhygiëne wordt, voor en na het uitvoeren van een verbeterstrategie, geobserveerd volgens de ‘ my 5 moments’ methodiek van de WHO.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Specialisten
 • Verpleegkundigen
 • Anders, nl.: deskundigen infectiepreventie
Specialisme
Ouderengeneeskunde
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Verpleeghuizen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2024
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren
 • Wekelijks (incidentiemeting)

 • Halfjaarlijks (prevalentiemeting)
 • Jaarlijks (antibioticamodule)
Bijzonderheden

De definities van zorginfecties zijn gewijzigd gedurende het onderzoek hierdoor is er in sommige gevallen een trendbreuk te zien (bv totaal aantal infecties bij halfjaarlijkse onderzoek door inclusie van huidinfecties in deze cijfers).

Op verzoek stuurt het RIVM u een format toe waarmee de datadictionary in de metadatabase kan worden ingelezen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2021 62
2022 58
2023 59 (incidentie en prevalentie)
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://www.rivm.nl/sniv

Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: RIVM, Epidemiologie & Surveillance
E-mail: sniv@rivm.nl
Adres: Postbus 1
Postcode/plaats: 3720 BA Bilthoven
Website

Beschikbare publicaties

www.volksgezondheidenzorg.infohttps://www.vzinfo.nl/infectieziekten

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Verwachte wijzigingen
 • In 2024 wordt net als in 2023 het Europese prevalentieonderzoek van ECDC via SNIV georganiseerd.

 • 2024 pilot studie en opzetten UWI module (incidentie)
 • 2024-26 YELLOW roUTIne study: Insight in the dYnamics of bacteria in the ELderly bLadder: the way fOrWard to Urinary Tract Infection prevention, diagnosis and treatment
 • In de YELLOW roUTIne studie onderzoeken we het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen. Deze studie is een samenwerking tussen UNO Amsterdam en het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen (SNIV) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • In 2024 wordt een pilot uitgevoerd naar de verwekkers van huidinfecties veroorzaakt door schimmels, de zgn FUNN (FUngal infections among Nursing home residents in the Netherlands) studie 
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Prevalentiemeting:
-2017 zijn huidinfecties toegevoegd
-2018 is registratie van bacteriële conjunctivitis en sepsis gestopt
-2020 registratie COVID-19 toegevoegd
-2021 is registratie van gastro-intestinale infecties gestopt

Incidentiemeting:

-2020 registratie COVID-19 toegevoegd

-2022 huidinfecties veroorzaakt door schimmels toegevoegd

SNIV algemeen:

-2020 Antibiotica module toegevoegd
-2022 Longitudinale studie van ECDC via SNIV georganiseerd
-2022 Handhygiëne module toegevoegd
-2023 HALT meting van ECDC via SNIV uitgevoerd