Volksgezondheidenzorg.info

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

Algemeen

Naam
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen
Afkorting
SNIV
Beschrijving

Aantal verpleeghuizen in Nederland die (vrijwillig) meedoen aan een landelijk surveillance netwerk. Het aantal verpleeghuizen dat meedoet varieert per jaar.

Deze verpleeghuizen registeren op uniforme wijze het voorkomen van een aantal infectieziekten en gebruik van antibiotica. Deze registratie vindt ofwel wekelijks plaats (alleen aantallen infecties per verpleeghuis) ofwel een of twee keer per jaar (individuele anonieme gegevens van alle bewoners inclusief eventuele aanwezigheid van zorginfecties en gebruik van antibiotica) ofwel jaarlijks het antibioticagebruik (geaggregeerde gebruiksgegevens per middel).

Gebruiksdoel

Landelijk inzicht geven in het vóórkomen van infectieziekten en/of antibiotica gebruik in het eigen verpleeghuis in vergelijking met dat van de andere deelnemende huizen. Uiteindelijk doel is het optimaliseren van de infectiepreventie en het terugdringen van antibioticagebruik in verpleeghuizen

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: RIVM, Epidemiologie & Surveillance
Telefoon: 030 - 274 2445
E-mail: sniv@rivm.nl
Adres: Postbus 1
Postcode/plaats: 3720 BA Bilthoven
Website

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
RIVM
Actualisatiedatum
24-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Welke wetten

Landelijke surveillance in het kader van ziekte surveillance door het RIVM.

Incidentiemeting: Geen wettelijke grondslag of richtlijn

Prevalentiemeting: Taak van algemeen belang.

In eerste instantie is zowel de grondslag toestemming als taak van algemeen belang gebruikt. Op basis van de WMO wordt ook toestemming gevraagd, maar enkel de taak van algemeen belang is als grondslag voor de AVG voldoende. De taak van algemeen belang is hier nationale surveillance. De wettelijke basis is art. 6 lid Besluit EU/1082/2013 jo. art.3 lid Wet RIVM

Opdrachtgever(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Belangrijkste financier(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

RIVM/VWS

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Aantal bewoners
 • Aantal infecties (incidentie: 5 verschillende soorten infecties)
 • Aanwezigheid van zorginfectie (prevalentie: 3 verschillende soorten infecties)
 • Cliënt karakteristieken
 • Gebruik antibiotica
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Instellingen

Het aantal instellingen dat meedoet met de registratie varieert per jaar en per module (wekelijkse of halfjaarlijkse registratie).
Het aantal bewoners binnen de instelling varieert per instelling.
In 2020 hebben 26 locaties aan de incidentiemeting deelgenomen. De prevalentiemeting is in 2020 in verband met COVID-19 niet doorgegaan. 

Methode van gegevensverzameling
Het aantal infecties wordt geturfd en via een webapplicatie doorgegeven aan het RIVM (incidentiemeting). Per bewoner wordt er een vragenlijst ingevuld over persoonlijke medische data, aanwezigheid van zorginfecties en antibiotica gebruik (prevalentiemeting). Het totaal aantal antibiotica gebruik (per middel) wordt doorgegeven aan het RIVM (antibiotica surveillance). Verder wordt er voor de prevalentie en incidentie onderzoeken jaarlijks een algemene vragenlijst ingevuld door de verpleeghuizen met gegevens over de instelling.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Specialisten
 • Verpleegkundigen
 • Anders, nl.: deskundigen infectiepreventie
Specialisme
Ouderengeneeskunde
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Verpleeghuizen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren
 • Wekelijks (incidentiemeting)

 • Halfjaarlijks (prevalentiemeting)
Bijzonderheden

De definities van zorginfecties zijn gewijzigd gedurende het onderzoek hierdoor is er in sommige gevallen een trendbreuk te zien (bv totaal aantal infecties bij halfjaarlijkse onderzoek door inclusie van huidinfecties in deze cijfers).

Op verzoek stuurt het RIVM u een format toe waarmee de datadictionary in de metadatabase kan worden ingelezen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 26* *In 2020 is de prevalentiemeting i.v.m. COVID-19 niet doorgegaan 8,7%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://www.rivm.nl/sniv

Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: RIVM, Epidemiologie & Surveillance
Telefoon: 030 - 274 2445
E-mail: sniv@rivm.nl
Adres: Postbus 1
Postcode/plaats: 3720 BA Bilthoven
Website

Beschikbare publicaties

www.volksgezondheidenzorg.info

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Verwachte wijzigingen

In 2021 wordt toch ook al met de longitudinale studie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) via SNIV georganiseerd.

Vanaf 2021 wordt module handhygiëne bij de SNIV modules toegevoegd

In 2022 wordt het Europese prevalentieonderzoek van ECDC via SNIV georganiseerd

Vanaf 2022 aanpassing incidentiemodule: huidinfecties veroorzaakt door schimmels worden toegevoegd in de registratie

 

 

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Prevalentiemeting:
-2017 zijn huidinfecties toegevoegd
-2018 is registratie van bacteriële conjunctivitis en sepsis gestopt
-2020 registratie COVID-19 toegevoegd
-2021 is registratie van gastro-intestinale infecties gestopt

Incidentiemeting:

-2020 registratie COVID-19 toegevoegd

SNIV algemeen:

-2020-21 verdiepende UWI studie
-2020 Antibiotica module toegevoegd

Terug naar zoekpagina