Volksgezondheidenzorg.info

Zorgrekeningen

Algemeen

Naam
Zorgrekeningen
Beschrijving

De zorgrekeningen is een secundaire, integratieve statistiek waarin het zorgterrein (inclusief kinderopvang en welzijn) wordt beschreven in termen van uitgaven aan zorg (in waarde en constante prijzen) en werkgelegenheid. De zorguitgaven worden in de zorgrekeningen uitgesplitst naar soort zorgaanbieder, financiering en functie.

Ook wordt aandacht besteed aan de aansluiting tussen de zorgrekeningen en overeenkomstige cijfers in de nationale rekeningen, VWS-publicaties en internationale databanken, zoals van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In de zorgrekeningen staat de functionele beschrijving van het zorgterrein voorop, hetgeen betekent dat alle activiteiten met betrekking tot de zorg meegenomen worden ongeacht of zij als hoofd- of nevenactiviteit worden uitgeoefend.

Gebruiksdoel

Het ontwikkelen van een volledig, samenhangend en consistent statistisch beeld van de zorguitgaven (in werkelijke en constante prijzen) en de werkgelegenheid in de zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
13-06-2018
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

De eenheid is de economische transactie tussen de partijen die zorgaanbieders betalen en de zorgaanbieders die de betaling ontvangen.

Methode van gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens uit registraties en enquêtes
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Enquêtes bij instellingen (jaardocumenten maatschappelijke verantwoording) en praktijken
 • Jaarverslagen van instellingen en organisaties
 • Ministerie van VWS
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Registerdata van zorgpraktijken (fiscale data)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars (Vektis)
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op de StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in bijvoorbeeld de volgende StatLine tabellen:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

De korte onderzoeksbeschrijving is te vinden op de CBS-website.

Afnemers/gebruikers
 • CBS, Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden en Nationale rekeningen
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Eurostat (EU)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Nationale rekeningen
 • Termijnramingen door het CPB
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01 Jaar
Jaar
Verslagperiode, : De periode waarop de gegevens betrekking hebben.
02 ActorNaam
Actor
 • Abortusklinieken: Abortusklinieken
 • Academische ziekenhuizen: Academische ziekenhuizen
 • Algemene ziekenhuizen: Algemene ziekenhuizen
 • Ambulancediensten: Ambulancediensten
 • ARBO-diensten intern: interne arbodiensten
 • ARBO-diensten zelfstandig: zelfstandige arbodiensten
 • Asielzoekerscentra: Asielzoekerscentra
 • Asthma Davos: Asthma Davos
 • Audiciens: Audiciens
 • Audiologische centra: Audiologische centra
 • Beheerskosten AWBZ: Beheerskosten AWBZ
 • Beheerskosten colleges: Beheerskosten colleges
 • Beheerskosten overheid: Beheerskosten overheid
 • Beheerskosten particuliere verzekering: Beheerskosten particuliere verzekering
 • Beheerskosten Zorgverzerkingswet: Beheerskosten Zorgverzerkingswet
 • Beleid gezondheidscentra: Beleid gezondheidscentra
 • Brede welzijnsinstellingen: Brede welzijnsinstellingen
 • Bureaus voor sexueel overdraagbare aandoeningen: Bureaus voor sexueel overdraagbare aandoeningen
 • Categorale ziekenhuizen: Categorale ziekenhuizen
 • Centra sportmedische advies: Centra sportmedische advies
 • Cesarpraktijken: Cesarpraktijken
 • CPA- en onafhankelijk: Onafhankelijke Centrale Posten Ambulance [Alarm] diensten
 • Dialysecentra: Dialysecentra
 • Dietistenpraktijken: Dietistenpraktijken
 • Doventolken: Doventolken
 • Ergotherapeutenpraktijken: Ergotherapeutenpraktijken
 • Eurotransplant: Eurotransplant
 • Fysiotherapeutenpraktijken: Fysiotherapeutenpraktijken
 • Gemeentelijke gezondheidsdiensten: Gemeentelijke gezondheidsdiensten
 • Gevangenis ziekenhuizen: Gevangenis ziekenhuizen
 • Gezinshuishoudingen gehandicaptenzorg: Gezinshuishoudingen gehandicaptenzorg
 • Gezinshuishoudingen GGZ: Gezinshuishoudingen Geestelijke Gezondheids Zorg
 • Gezinshuishoudingen kinderopvang: Gezinshuishoudingen kinderopvang
 • Gezinshuishoudingen verpleging en verzorging: Gezinshuishoudingen verpleging en verzorging
 • Huisartsenpraktijken: Huisartsenpraktijken
 • Instellingen gehandicaptenzorg: Instellingen gehandicaptenzorg
 • Instellingen GGZ: Instellingen Geestelijk Gezondheids Zorg
 • Instellingen jeugdzorg: Instellingen jeugdzorg
 • Instellingen maatschappelijk advies en informatie: Instellingen maatschappelijk advies en informatie
 • Instellingen specifiek maatschappelijk werk: Instellingen specifiek maatschappelijk werk
 • Instellingen voor algemeen maatschappelijk werk: Instellingen voor algemeen maatschappelijk werk
 • Instellingen voor baarmoederhalskankeronderzoek: Instellingen voor baarmoederhalskankeronderzoek
 • Instellingen voor borstkankeronderzoek: Instellingen voor borstkankeronderzoek
 • Instellingen VVT: Instellingen Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg
 • Instellingen welzijn ouderen: Instellingen welzijn ouderen
 • Instituten voor blindengeleidehonden: Instituten voor blindengeleidehonden
 • Integrale kankercentra: Integrale kankercentra
 • Kaakchirurgen: Kaakchirurgen
 • Kinderopvangcentra: Kinderopvangcentra
 • Laboratoria, Bloedbanken en overige instellingen: Laboratoria, Bloedbanken en overige instellingen
 • Leveranciers geneesmiddelen: Leveranciers geneesmiddelen
 • Leveranciers van hulpmiddelen: Leveranciers van hulpmiddelen
 • Leveranciers voorzieningen gehandicapten: Leveranciers voorzieningen gehandicapten
 • Logopedistenpraktijken: Logopedistenpraktijken
 • Lokaal welzijnswerk: Lokaal welzijnswerk
 • Medisch specialisten: Medisch specialisten
 • Medische diensten defensiepersoneel: Medische diensten defensiepersoneel
 • Medische kindertehuizen: Medische kindertehuizen
 • Medische kleuterdagverblijven: Medische kleuterdagverblijven
 • MEE-organisaties: Organisaties voor ondersteuning van mensen met een beperking
 • Mensendieckpraktijken: Mensendieckpraktijken
 • Mondhygienistenpraktijken: Mondhygienistenpraktijken
 • Nederlands Vaccin Instituut: Nederlands Vaccin Instituut
 • Oncologische en radiotherapeutische instituten: Oncologische en radiotherapeutische instituten
 • Opticiens: Opticiens
 • Opvanghuizen: Opvanghuizen
 • Orthodontisten: Orthodontisten
 • Overige internaten: Overige internaten
 • Overkoepelende organen en fondsen welzijnszorg: Overkoepelende organen en fondsen welzijnszorg
 • Overkoepelende organen en fondsen gezondheidszorg: Overkoepelende organen en fondsen gezondheidszorg
 • Podotherapeutenpraktijken: Podotherapeutenpraktijken
 • Praktijken van psychologen: Praktijken van psychologen
 • Praktijken voor alternatieve gezondheidszorg: Praktijken voor alternatieve gezondheidszorg
 • Priveklinieken: Priveklinieken
 • Samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverbanden
 • Tandartsenpraktijken: Tandartsenpraktijken
 • Tandtechnici: Tandtechnici
 • Taxibedrijven: Taxibedrijven
 • Totaal: Totaal
 • Uitzendbureaus: Uitzendbureaus
 • Verloskundigenpraktijken: Verloskundigenpraktijken
 • Voedsel- en Waren Autoriteit: Voedsel- en Waren Autoriteit
 • Vrijgevestigde psychiaters: Vrijgevestigde psychiaters
 • Vrijgevestigde psychotherapeuten: Vrijgevestigde psychotherapeuten
 • Wijkcentra en jeugdgebouwen: Wijkcentra en jeugdgebouwen
 • Zelfhulpgroepen, patientenverenigingen en ouderenverenigingen: Zelfhulpgroepen, patientenverenigingen en ouderenverenigingen
 • Zelfstandige verpleegkundigen: Zelfstandige verpleegkundigen
 • Zorgaanbieders buitenland: Zorgaanbieders buitenland
03 ZRClusterNaam
Cluster van zorgaanbieders [actoren]
 • ARBO en reintegratie: ARBO en reintegratie
 • Beleids- en beheersorganisaties: Beleids- en beheersorganisaties
 • Gemeentelijke Gezondheidsdiensten: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
 • Huisartsenpraktijken: Huisartsenpraktijken
 • Internaten: Internaten
 • Leveranciers van geneesmiddelen: Leveranciers van geneesmiddelen
 • Leveranciers van therapeutische middelen: Leveranciers van therapeutische middelen
 • Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Overige verstrekkers van gezondheidszorg
 • Overige verstrekkers van welzijnszorg: Overige verstrekkers van welzijnszorg
 • Paramedische en verloskundigenpraktijken: Paramedische en verloskundigenpraktijken
 • Sociaal-cultureel werk: Sociaal-cultureel werk
 • Tandartsenpraktijken: Tandartsenpraktijken
 • Uitzendbureaus: Uitzendbureaus
 • Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg: Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg
 • Verstrekkers van gehandicaptenzorg: Verstrekkers van gehandicaptenzorg
 • Verstrekkers van jeugdzorg: Verstrekkers van jeugdzorg
 • Verstrekkers van kinderopvang: Verstrekkers van kinderopvang
 • Verstrekkers van ondersteunende diensten: Verstrekkers van ondersteunende diensten
 • Verstrekkers van ouderenzorg: Verstrekkers van ouderenzorg
 • Ziekenhuizen en specialistenpraktijken: Ziekenhuizen en specialistenpraktijken
04 HPNaam
Code van de Health care provider klasse van SHA 1.0 uit het jaar 2000 waaronder de actor valt
Code Health care provider klasse van SHA2011
05 HPSHA2Naam
Code van de Health care provider klasse van SHA 2011 waaronder de actor valt
 • Gezondheidszorgverwante_producten: Gezondheidszorgverwante producten
 • HP: Totaal aanbieders gezondheidszorg
 • HP.0.0.0: Aanbieders welzijnszorg
 • HP.1.0.0: Hospitals
 • HP.1.1.0: General hospitals
 • HP.1.2.0: Mental health hospitals
 • HP.1.3.0: Specialised hospitals
 • HP.2.0.0: Residential long-term care facilities
 • HP.2.1.0: Long-term nursing care facilities
 • HP.2.2.0: Mental health and substance abuse facilities
 • HP.2.2-HP.2.9: Instellingen gehandicaptenzorg
 • HP.2.9.0: Other residential long-term care facilities
 • HP.3.0.0: Providers of ambulatory health care
 • HP.3.1.0: Medical practices
 • HP.3.1.1: Offices of general medical practitioners
 • HP.3.1.2: Offices of mental medical specialists
 • HP.3.1.3: Offices of medical specialists [other than mental medical specialists
 • HP.3.2.0: Dental practice
 • HP.3.3.0: Other health care practitioners
 • HP.3.4.0: Ambulatory health care centres
 • HP.3.4.1: Family planning centres
 • HP.3.4.2: Ambulatory mental health and substance abuse centres
 • HP.3.4.3: Free standing ambulatory surgery centres
 • HP.3.4.4: Dialysis care centres
 • HP.3.4.9: All other ambulatory multi-speciality centres
 • HP.3.4+HP.3.5: Ambulante zorgcentra
 • HP.3.5.0: Providers of home health care services
 • HP.4.0.0: Providers of ancillary services
 • HP.4.1.0: Providers of patient transportation and emergency rescue
 • HP.4.1+4.9: Ov. Aanbieders ambulante zorg
 • HP.4.2.0: Medical and diagnostic laboratories
 • HP.4.9.0: Other providers of ancillary services
 • HP.5.0.0: Retailers and other providers of medical goods
 • HP.5.1.0: Pharmacies
 • HP.5.2.0: Retail sellers and other suppliers of durable medical goods and medical appliances
 • HP.5.2+HP.5.9: Leveranciers hulpmiddelen
 • HP.5.9.0: All other miscellaneous sellers and other suppliers of pharmaceuticals and medical goods
 • HP.6.0.0: Providers of preventive care
 • HP.7.0.0: Providers of health care system administration and financing
 • HP.7.1.0: Government health administration agencies
 • HP.7.2.0: Social health insurance agencies
 • HP.7.3.0: Private health insurance administration agencies
 • HP.7.9.0: Other administration agencies
 • HP.8.0.0: Other secondary health care providers
 • HP.8.1.0: Households as providers of home health care
 • HP.8.2.0: All other industries as secondary provider of health care
 • HP.8.2+HP.8.9: Zorg als nevenactiviteit
 • HP.8.9.0: rest of economy
 • HP.9.0.0: Rest of the world
 • Totaal: Totaal
06 HF.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Overheid of Sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
06 Volgorde
Volgorde
07 HF.1.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Overheid.
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
07 Totaal
Totaal uitgaven aan zorg naar financieringsbron
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
08 HF.1.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
09 HF.1.2.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen op grond van de zorgverzekeringswet
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
10 HF.1.2.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door AWBZ
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
11 Overig
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen anders dan door overheid of sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
12 HF.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door private sector
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
13 HF.2.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door private sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
14 HF.2.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door particuliere zorgvzerkering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
15 HF.2.3
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, eigen betalingen
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
16 HF.2.4
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, instellingen zonder winstoogmerk
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
17 HF.2.5
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, bedrijven
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
18 HF.3
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, buitenland
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
19 Medisch_specialistische_zorg
Totaal uitgaven aan medisch specialistische zorg
20 Geestelijke_gezondheidszorg
Totaal uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg
21 Farmaceutische_zorg_geneesmiddelen
Totaal uitgaven aan geneesmiddelen
22 Therapeutische_zorg_hulpmiddelen
Totaal uitgaven aan hulpmiddelen
23 Huisartsenzorg
Totaal uitgaven aan huisartsenzorg
24 Tandheelkundige_zorg
Totaal uitgaven aan tandheelkundige zorg
25 Paramedische_verloskundigen_en_Kraamzorg
Totaal uitgaven aan paramedische en verloskundige zorg
26 Preventieve_Collectieve_zorg
Totaal uitgaven aan preventieve collectieve zorg
27 Overige_gezondheidszorg
Totaal uitgaven aan overige gezondheidszorg
28 Verpleeghuiszorg
Totaal uitgaven aan verpleeghuiszorg
29 Verzorgingshuiszorg
Totaal uitgaven aan verzorgingshuiszorg
30 Thuiszorg
Totaal uitgaven aan thuiszorg
31 Gehandicaptenzorg
Totaal uitgaven aan gehandicaptenzorg
32 Jeugdzorg
Totaal uitgaven aan jeugdzorg
33 Kinderopvang
Totaal uitgaven aan kinderopvang
34 Overige_welzijnszorg
Totaal uitgaven aan overige welzijnszorg
35 Beleid_en_beheer
Totaal uitgaven aan beleid en beheer van gezondheids- en welzijnszorg

Terug naar zoekpagina