Naam
Zorgrekeningen
Beschrijving

De zorgrekeningen is een secundaire, integratieve statistiek waarin het zorgterrein (inclusief kinderopvang en welzijn) wordt beschreven in termen van uitgaven aan zorg (in waarde en constante prijzen) en werkgelegenheid. De zorguitgaven worden in de zorgrekeningen uitgesplitst naar soort zorgaanbieder, financiering en functie.

Ook wordt aandacht besteed aan de aansluiting tussen de zorguitgaven in brede zin volgens de zorgrekeningen, het Uitgaven Plafond Zorg van VWS en het internationaal afgestemde cijfer over uitgaven aan de gezondheidszorg (System of Health Accounts). In de zorgrekeningen staat de functionele beschrijving van het zorgterrein voorop, hetgeen betekent dat alle activiteiten met betrekking tot de zorg meegenomen worden ongeacht of zij als hoofd- of nevenactiviteit worden uitgeoefend.

Gebruiksdoel

Het ontwikkelen van een volledig, samenhangend en consistent statistisch beeld van de zorguitgaven (in werkelijke en constante prijzen) en de werkgelegenheid in de zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Financiering
 • Zorgaanbieders
 • Zorguitgaven
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

De eenheid is de economische transactie tussen de partijen die zorgaanbieders betalen en de zorgaanbieders die de betaling ontvangen.

Methode van gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens uit registraties en enquêtes
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Enquêtes bij instellingen (jaardocumenten maatschappelijke verantwoording) en praktijken
 • Jaarverslagen van instellingen en organisaties
 • Ministerie van VWS
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Registerdata van zorgpraktijken (fiscale data)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars (Vektis)
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zorguitgaven; kerncijfers

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen 

Internationaal vergelijkbaar:

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Zorgrekeningen.

Aanvullende onderzoeksbeschrijving Revisie Zorgrekeningen 2015.

Afnemers/gebruikers
 • CBS, Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden en Nationale rekeningen
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Eurostat (EU)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Nationale rekeningen
 • Termijnramingen door het CPB
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl