Volksgezondheidenzorg.info

Woononderzoek Nederland

Algemeen

Naam
Woononderzoek Nederland
Afkorting
WoON
Beschrijving

Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving. Het betreft een enquête onder Nederlandse burgers van 18 jaar en ouder. Het WoON vervangt de basisonderzoeken Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en Kwalitatieve Woningregistratie (KWR).

Gebruiksdoel

Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een onderzoeksmethode om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de huisvestingssituatie in Nederland en het in beeld brengen van de woonwensen van Nederlanders.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Voor vragen over het WoonOnderzoek Nederland mailt u naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl
Website: Woononderzoek Nederland (WoON) op Rijksoverheid.nl
Website: Woononderzoek.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Data Archiving and Networked Services (DANS)
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Actualisatiedatum
14-07-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Via een enquête in combinatie met koppeling van registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Driejaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Samenstelling van huishoudens
 • Huisvestingssituatie
 • Woonwensen
 • Woning
 • Woonomgeving
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 62.668 (netto) Circa 60% Landelijk (regio)

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevensbron mag gebruikt worden voor onderzoeksdoelen. Er moet daartoe een geheimhoudingsverklaring en een gebruikersverklaring ondertekend worden.

 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Data Archiving and Networked Services (DANS) (zoek op Woononderzoek)
Zie de website Woononderzoek Nederland (WoON) 
Zie de website Woononderzoek.nl

Contactgegevens publiek

Voor vragen over het WoonOnderzoek Nederland mailt u naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl
Website: Woononderzoek Nederland (WoON) op Rijksoverheid.nl
Website: Woononderzoek.nl

Beschikbare publicaties

Achtergrondinformatie Microdataservices CBS: Documentatierapport Woononderzoek Nederland (WoON) 2015. Zie ook de informatie op de website met de resultaten van het onderzoek WoON 2015.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Lokale overheden
 • Onderzoeksinstituten
 • Planbureaus
 • Provincies
 • Universiteiten
 • Woningcorporaties
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

In september 2017 gaat het veldwerk van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018) van start.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie: Het WoON vervangt de basisonderzoeken Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en Kwalitatieve Woningregistratie (KWR).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Voor meer informatie over de documentatie WoON2015 zie de website Disco Online voor Vragenlijsten en Bestandsdocumentatie.: Zie het onderdeel Onderzoeksbestanden, WOON15.

Terug naar zoekpagina