Naam
Woononderzoek Nederland
Afkorting
WoON
Beschrijving

Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving. Het betreft een enquête onder Nederlandse burgers van 18 jaar en ouder, aangevuld met gekoppelde gegevens uit registraties. Het meest recente WoON is uitgevoerd in de periode september 2020 - augustus 2021. De resultaten van WoON2021 worden in juni 2022 gepubliceerd. Het onderzoek wordt elke drie jaar gehouden. Het WoON vervangt de basisonderzoeken Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) die tot 2006 werden gehouden met een frequentie van eenmaal per 4 jaar

Gebruiksdoel

Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een onderzoeksmethode om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de huisvestingssituatie in Nederland en het in beeld brengen van de woonwensen van Nederlanders.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Voor vragen over het Woononderzoek Nederland mailt u naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl
Website: Woononderzoek.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Data Archiving and Networked Services (DANS)
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Actualisatiedatum
07-04-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Enquête en registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers, circa 47.000 (WoON2021) personen van 18 jaar en ouder

Methode van gegevensverzameling
Via een enquête (internet, telefonisch, face to face) in combinatie met koppeling van registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Driejaarlijks: 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 en 2021

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Samenstelling van huishoudens
 • Huisvestingssituatie
 • Energie en duurzaamheid
 • Woonwensen
 • Woning
 • Woonomgeving
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 62.668 (netto) Circa 60% Landelijk (regio)
2018 67.523 (netto) Circa 60% Landelijk (regio)
2021 46.658 (netto) Circa 60% Landelijk (regio)
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevensbron mag gebruikt worden voor onderzoeksdoelen. Er moet daartoe een geheimhoudingsverklaring en een gebruikersverklaring ondertekend worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
Contactgegevens publiek

Voor vragen over het Woononderzoek Nederland mailt u naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl
Website: Woononderzoek.nl

Beschikbare publicaties

Achtergrondinformatie Microdataservices CBS: Documentatierapport Woononderzoek Nederland (WoON). Zie ook de informatie op de website met de resultaten van het onderzoek WoON.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Lokale overheden
 • Onderzoeksinstituten
 • Planbureaus
 • Provincies
 • Universiteiten
 • Woningcorporaties
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie: Het WoON vervangt de basisonderzoeken Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en Kwalitatieve Woningregistratie (KWR).