Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (187)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2016 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2017 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, voorheen IGZ)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2016 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2014 Vektis C.V.
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2017 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Benchmark Rapportage Module BRaM 2017 Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Benchmarking OK UMC’s 2016 Julius Centrum
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2017 CIBG
Cardiochirurgische interventieregistratie met daarbij de risicogewogen mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie NHR/NVT-registratie 2016 Afd. Klinische Informatiekunde (KIK, AMC) aangestuurd door NHR, de Commissie Dataregistratie van de NHR en de Sectie Cardio-anesthesiologie NVA
Cerebro Vasculair Accident Benchmark CVAB 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade 2016 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2017 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2017 Zorgbelang Nederland
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen CMR Nijmegen 2012 Radboudumc
DBC Informatie Systeem DIS 2017 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Donorregister 2017 Donorregister
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease DAPA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2015 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2018 Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2017 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2017 Vektis C.V.
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2016 DHD
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2018 Erasmus MC
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2017 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins EUROCAT 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
Exit-rapportage zorgpersoneel 2016 Prismant
Fabry database 2017 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Family Medicine Network FaMe-net 2017 Radboudumc
Farmacie Informatiesysteem FIS 2015 Vektis C.V.
Farmatec Farmatec 2015 CIBG
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Gaucher database 2017 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2016 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2016 Zorginstituut Nederland
Geneesmiddelenprijzen WGP 2016 CIBG
Generation R Generation R 2018 Erasmus MC, afdeling Generation R
Gezondheidsenquête CBS-GE 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
GGG Fabry database 2016 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2013 Trimbos-instituut, Universiteit van Utrecht (UU)
Het Parelsnoer Instituut PSI 2017 Afdelingen binnen de UMC's
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2017 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2014 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2017 Vektis C.V.
Integrated Primary Care Information IPCI 2017 Erasmus MC, Medische Informatica
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2018 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Jaarverantwoording zorg 2016 CIBG
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2017 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2016 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2017 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2016 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijk Implantatenregister LIR 2016 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2014 Rutgers
Landelijke Abortus Registratie LAR 2015 Rutgers
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Centrale Middelen Registratie LCMR 2012 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2017 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie LHCR 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke IVF Cijfers 2015 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Medische Registratie (LMR) LMR 2013 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2.0 2017 Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2015 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2016 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2016 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leefstijlmonitor LSM 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2016 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRGJ)
Letsel Informatie Systeem LIS 2017 Stichting VeiligheidNL
Lifelines 2017 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2016 VUmc
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2017 LUMC, afdeling Orthopaedie
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Meetbaar Beter 2016 Meetbaar Beter
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2013 Perined, TNO, Gezond Leven
Monitor Biovigilantie TRIP 2016 Stichting TRIP
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2018 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2017 Bijwerkingencentrum Lareb
National Cardiovascular Data Registry NCDR 2015 National Cardiovascular Data Registry (NCDR)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2017 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2017 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2016 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2016 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2017 Externe partij
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Niemann Pick data collection 2017 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn NIVEL Zorgregistraties 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Ongevallen en Bewegen in Nederland OBiN 2014 Stichting VeiligheidNL
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2016 RAM Mobile DATA i.s.m. DT Healthcare Solutions
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2017 Medical Research Data Management (MRDM)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Perinatale Registratie Perined 2015 Perined
Perinatologisch dossier voor de screening PERIDOS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn POLS 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2013 Rutgers
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2015 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2017 Leden van de vereniging PRISMA-RT zijnde 16 individuele radiotherapie instellingen
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2017 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2017 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2017 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2016 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie Netwerk Universitaire Huisartsenpraktijken Leiden en Omstreken RNUH-LEO 2016 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2017 Nefrovisie
Registratie oefentherapeuten 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie pas afgestudeerde huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie verloskundigen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie voedselinfecties en voedselvergiftigingen 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratienet Huisartspraktijken Limburg RNH 2016 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Santeon Farmadatabase 2017 Santeon
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Sterfteregistratie asielzoekers 2015 GGD GHOR Nederland
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2016 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2017 De StOET
Suïcidepogingen asielzoekers 2016 GGD GHOR Nederland
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten TRIP 2016 Stichting TRIP
Transitieproject (zorgepisoderegistratie) 2013 Stichting Transitieproject
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2017 CIBG
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
VIM-digitaal / CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) VIM-digitaal 2017 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2017 CAOP
WHO European Health for All Database WHO-HFA 2015 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Woononderzoek Nederland WoON 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2016 Zorginstituut Nederland
Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)